(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Balcarová, poté s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla požádat o zařazení bodu číslo 215, který se jmenuje Informace vlády o ochraně klimatu. Žádám o pevné zařazení tohoto bodu na příští středu, to je 24. 4., jako první bod. Je to z důvodu toho, že jsme tento bod začali projednávat na minulé schůzi a nedostali jsme se podle mě moc daleko. Je navrženo několik usnesení a několik pozměňovacích návrhů k tomu usnesení a zdaleka ne všichni kolegové se tady dostali ke slovu. Tak bych byla ráda, kdybychom mohli tento bod otevřít příští středu jako první bod.

A ještě bych jenom připomněla, proč jsme vlastně ten bod zařadili. Bylo to proto, že studenti v rámci iniciativy Fridays for future požádali vládu a politiky, aby se vyjádřili k tomu, jak chtějí reagovat na rychle postupující změnu klimatu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přednostní právo pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl obrátit naši pozornost zejména k těm, kteří tak rádi projednávají zákony o rozšíření pravomocí NKÚ, to jsou především vládní poslanci, tak chci obrátit vaši pozornost k výroční zprávě tohoto nezávislého úřadu za rok 2018, která byla publikována před několika dny. A pokud se do ní podíváte, tak to není opravdu radostné čtení. To je smutné čtení. Kdybych měl jednoduše shrnout, co NKÚ ve své výroční zprávě za loňský rok říká, tak NKÚ nám říká, že stát selhává v činnostech, které má zabezpečovat. Myslím, že je to natolik závažné zjištění, že by bylo dobré znát k tomu stanovisko vlády, taky těch, kteří chtějí rozšiřovat pravomoc NKÚ, jestli, když tak podporují to rozšíření, souhlasí s dosavadní činností, s dosavadní úrovní zpráv, které NKÚ předkládá. Mně to přijde logické, že když jsme spokojeni s tím, co dělá, tak pak přistoupíme k rozšíření pravomocí, a ne naopak, že když případně nejsme spokojeni, tak současně rozšiřujeme pravomoci tohoto úřadu.

Takže já navrhuji nový bod Poslanecké sněmovny, který by se jmenoval Diskuse k výroční zprávě NKÚ za rok 2018. Chtěl bych nechat vládě i nějaký čas na přípravu, takže navrhnu alternativně několik termínů v příštím týdnu. Zaprvé pevně zařadit ve středu dopoledne po bloku třetích čtení. Zadruhé, pokud by to neprošlo ve středu dopoledne, mluvím o příštím týdnu, to znamená o 24. dubnu, pokud mě paměť neklame, odpoledne po pevně zařazených bodech, případně příští týden v pátek po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Snad jsem si to poznačil správně. Až to budu potom říkat nahlas, tak se na vás vždycky podívám, jestli to říkám dobře. Vyšel jste mi na konec stránky, takže jsem to nestihl napsat.

Ptám se, zda chce ještě někdo něco k pořadu schůze. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Já bych chtěl požádat jménem poslaneckého klubu o 20minutovou přestávku na poradu o programu, protože některé body nám nebyly dopředu avizovány, tak ať si můžeme seřadit případný dopad v hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dvacet minut. Takže do 15.04 vyhlašuji přestávku na poradu klubu pirátské strany.

 

(Jednání přerušeno ve 14.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP