(Jednání pokračovalo v 15.04 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.04 a my budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. A přestali jsme před hlasováním o návrhu pořadu 28. schůze. Já vás poprosím, abyste už zaujali svá místa v sále.

Nejprve budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly předloženy grémiem. Ptám se, zda je nějaká námitka vůči mému postupu, že bychom se s návrhem grémia vypořádali jedním hlasováním. Nikoho nevidím, takže můžeme... Mám tady ještě žádost, abych přivolal kolegy z předsálí, kterým nefungují hodinky a nevědí, že je 15.04.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu grémia. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 182, pro 149, proti 1. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat návrhy, které předložil pan předseda Faltýnek. Je zde návrh, který spolu souvisí. Já ho přednesu najednou potom, zda bude zájem hlasovat zvlášť ty zprávy. Vidím, že bude.

 

Tak tedy budeme hlasovat nejprve o pevném zařazení bodu 182, tisk 164, Státní závěrečný účet za rok 2017, ve čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 183 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem si přeje vystoupit pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom z těch návrhů, jak přicházely, tak první byl návrh pana předsedy Bartoše ohledně střetu zájmů zítra zařadit, a potom zítra jako třetí bod. A já si nejsem vědom, že jsme o něm hlasovali jako o prvním bodě. Tak jenom se ptám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, je to moje chyba. Takže já myslím, že to hlasování je platné, ale teď považuji za korektní, že bychom se vrátili k návrhu pana předsedy Bartoše. Není to na sobě závislé, věcně to nesouvisí.

 

Pan předseda Bartoš navrhoval nejprve zařazení nového bodu, který nazval O střetu zájmů Andreje Babiše, jestli to tak mohu... Střet zájmů premiéra Andreje Babiše a audit Evropské komise v České republice je přesný název nově navrženého bodu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 182, pro 79, proti 69. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní se vrátíme k návrhům pana předsedy Faltýnka. Jako druhý budeme hlasovat bod číslo 178, tisk 113, Zpráva o činnosti České televize za rok 2016, na čtvrtek 9. 5., v tuto chvíli jako druhý bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. (Z pléna: Hlásí se předseda Stanjura.) Já prohlašuji toto hlasování za zmatečné, mám zájem především, abychom se nějak rozumně domluvili na tom programu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane předsedo. K těmto bodům zazněly dva různé návrhy. Tak buď musíte říct, že když to bude schválené, je nehlasovatelný návrh pana Dolínka, nebo musíme orientačně hlasovat o těch dvou a pak hlasovat o tom, který získá větší podporu. Protože zazněly návrhy na stejné body v jiný termín, pokud jsem to dobře zaznamenal v rámci rozpravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já jsem se to snažil tady nějakým způsobem konzultovat. Můj osobní názor je, že jestliže schválíme návrh pana Faltýnka, je pak návrh pana Dolínka nehlasovatelný. Jestli proti tomu není námitka.

 

Budeme opakovat hlasování o bodu 178, tisk 113, Zpráva o činnosti České televize za rok 2016.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 183, pro 84, proti 6. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení bodu 179, sněmovní tisk 114, Zpráva o hospodaření České televize za rok 2016.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. (Ze sálu: Nejde to!) Pardon, já jsem špatně zmáčkl. Tak znova. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 183, pro 64, proti 10. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP