(15.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní budeme hlasovat návrh na zařazení bodu 180, sněmovní tisk 143, Zpráva o činnosti České televize za rok 2017 - v tuto chvíli by to byl první bod po písemných interpelacích ve čtvrtek 9. 5.

Zahajuji hlasování. (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.) Pardon. Už jsme schválili bod 182. Dneska mi to nejde. Prohlašuji toto hlasování opět za zmatečné.

 

Ať víme přesně, o čem hlasujeme, druhý bod po písemných interpelacích - zpráva o činnosti České televize za rok 2017.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 9 přihlášeno 183, pro 81, proti 5. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslední z bloku budeme hlasovat o bodu 185, sněmovní tisk 251, Zpráva o hospodaření České televize za rok 2017. Tento bod by se v tuto chvíli stal druhým pevně zařazeným ve čtvrtek 9. 5.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 10 přihlášeno 183, pro 81, proti 5. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Dále je zde návrh na zařazení bodu 206, sněmovní tisk 427, změna rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, aby byl zařazen na 18. 4. jako druhý bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 11 přihlášeno 183, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Kováčika, který navrhl zařazení nového bodu nazvaného Informace předsedy vlády o postupu ve věci rozhodnutí Evropského parlamentu, které nám nutí přijmout dvojí kvalitu potravin, jestli jsem si poznačil správně, nekontroloval jsem podle stenozáznamu, který navrhuje, aby tento bod byl pevně zařazen 9. 5. od 11.00.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V tuto chvíli 99 pro, proti 1, takže jsme zařadili nový bod.

 

A nyní budeme hlasovat o pevném zařazení na 9. 5. v 11.00.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 13 přihlášeni 183 poslanci, pro 98, proti 2. Tento návrh byl přijat, takže jsme zařadili nový bod a pevně jej zařadili.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Bartoška na pevné zařazení bodu 38, sněmovní tisk 434, týkající se Tchaj-wanu, abychom ho pevně zařadili na středu 17. 4. jako první bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Hluk v sále.)

hlasování pořadové číslo 14 přihlášeno 183, pro 113, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Luzara. Přesný název je zařazení nového bodu Informace Ministerstva životního prostředí o budoucnosti plavebního stupně Děčín.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 přihlášeno 183, pro 69, proti 14. Tento návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Dolínka, který navrhuje zařazení nového bodu, který nazval žádost školského výboru podle § 35 jednacího řádu - použil plný název daného výboru. Jenom upozorňuji, že z hlediska skloňování by to mělo být správně žádost školskému výboru, neboť Sněmovna se bude obracet na výbor, aby zvolil nového předsedu. Ale všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 16 přihlášeno 181, pro 68, proti 28. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy již hlasovat nebudeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP