(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Novákovi a nyní pan poslanec Pavel Juříček, připraví se pan poslanec Jiří Ventruba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se zdá, že v politice slovo neplatí, tak když už tedy bude k 1. 1. 2020 eNeschopenka snad funkční, tak já se dovolím přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod č. 2617, který jsem načetl. Je ve dvou variantách: aby zaměstnavatelé, kteří jsou klíčoví tady v tomto procesu, mohli buď prostřednictvím - což je varianta č. 1 - prostřednictvím lékaře získat tu informaci, že ten den, protože Česká správa sociálního pojištění (zabezpečení) na hospodářském výboru garantovala, že tam bude ve formuláři, tam bude už předpis, kdo je zaměstnavatel. Takže lékaři nebudou muset cokoliv vypisovat. A pokud by tato varianta neprošla, a samozřejmě že by to ještě zvýšilo jistou míru zodpovědnosti lékařů vůči zaměstnavateli, to, že nebudou, řekněme, ty metody zneužití tak snadno, řekněme, volné a frivolní, tak ještě druhá varianta, že v případě, kdyby tato varianta neprošla, tak varianta č. 2 je, aby prostřednictvím České správy sociálního pojištění (zabezpečení) získal zaměstnavatel ten den tu informaci totožnou, tak aby se mohl na situaci podívat. Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Juříčkovi za jeho vystoupení. Ještě než dám slovo panu kolegu Jiřímu Ventrubovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to z dnešního jednání od 16 do 17 hodin. Prosím, pan kolega Ventruba. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, protože jak bylo řečeno na úvod tohoto našeho bodu, tak sněmovní tisk 333 byl dneska vypuštěn a bylo to vloženo do tohoto jednání, a protože jak dobře víte, tak garančním výborem sněmovního tisku 333 byl sociální výbor, ale na starosti jako další výbor byl výbor zdravotní, jehož jsem byl zpravodajem, tak mi dovolte, a měl jsem k tomu i zmocnění zdravotního výboru, abych přečetl usnesení našeho jednání o tomto bodu 333 z 3. dubna 2019 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jako tedy sněmovní tisk 333.

Po úvodním slovu ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc., ústředního ředitele ČSSZ Mgr. Františka Boháčka, zpravodajské zprávě poslance doktora Jiřího Ventruby, CSc., a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za prvé nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 333, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru poslance doktora Jiřího Ventrubu, CSc., aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny, což jsem nyní učinil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Ventrubovi. Nyní pan zpravodaj pan poslanec Lukáš Kolářík v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych vás seznámil se svými dvěma pozměňovacími návrhy k tomuto tisku.

Jeden je pod sněmovním dokumentem 2396. V důvodové zprávě je avizováno, že je ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Maxové, která nakonec svůj pozměňovací návrh nenačetla. Takže já bych chtěl tedy upřesnit, že se týká i komplexního pozměňovacího návrhu pana Nováka a rovněž tak komplexního pozměňovacího návrhu pana kolegy Sklenáka. Tento můj návrh zavádí možnost ministerstva pověřit fungováním některých systémů Českou správu sociálního zabezpečení, abychom tak dostali tu jednotnou datovou základnu dohromady.

Dále tam mám druhý pozměňovací návrh, ten je pod sněmovním dokumentem 2632, a je to pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana Sklenáka, který právě tu část, která se věnuje jednotnému informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí, kde pan Sklenák navrhuje tu účinnost od roku 2022, tak ten můj návrh ji zkracuje na rok 2021. Myslím si, že by nebylo vhodné účinnost posouvat mezi volebními obdobími a bylo by myslím fér nějakým způsobem ty systémy dokončit ještě před novými volbami, aby se ministerstvo předávalo, případně, pokud se bude předávat, v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v podrobné rozpravě. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu podrobnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj? Není tomu tak.

Návrh, který mohl být hlasován na konci druhého čtení, tedy zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, pana poslance Marka Nováka byl vzat zpět a nemám jiný návrh, kterým bychom se mohli ve druhém čtení zabývat, proto druhé čtení končím. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - druhé čtení

Požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně financí Alena Schillerová, děkuji, že pohotově došla. Žádám také, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj garančního rozpočtového výboru Jan Volný a také žádám o připravenost... Aha, tak to bude..., protože já mám pana poslance Volného jako schváleného zpravodaje. O paní ministryni má zájem více kolegů. Takže pan kolega Volný je schválený zpravodaj, takže zaujal své místo. Požádám tedy ještě, aby byli připraveni zpravodajové hospodářského výboru poslanec Vojtěch Munzar a poslanec výboru ústavněprávního Marek Benda.

Ještě než zahájíme, mám tady omluvu pana poslance Dominika Feriho od 18 hodin z pracovních důvodů.

Nyní tedy požádám paní ministryni, jestli má zájem o úvodní slovo ve druhém čtení. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já budu velmi stručná. Dovolte, abych před druhým čtením uvedla stručně novelu zákona o evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty. Důvod novely zákona o evidenci tržeb byl především reakce na nález Ústavního soudu z prosince 2017 a samozřejmě pro promítnutí poznatků z aplikační praxe z první a druhé vlny.

Důvod je především ten, že chceme zavést třetí a čtvrtou vlnu. Zavádíme zde nový systém, tzv. offline systém, kdy může požádat poplatník, který splňuje kritéria v této novele uvedená, o offline systém. To znamená, že nemusí evidovat elektronicky, pokud bude rozhodnuto Finanční správou, ale bude to jenom poplatník ten, který je fyzickou osobou, neplátce DPH, (má) maximálně dva zaměstnance a určitý objem hotovostních tržeb. My máme v novele navrženo 200 tisíc hotovostních tržeb. Já jsem připravena podpořit pozměňovací návrh na vyšší částku, tak jak jsem to podpořila v rozpočtovém a hospodářském výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP