(16.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Také bych chtěla připomenout, že součástí této novely je novela zákona o dani z přidané hodnoty, kde snižujeme DPH u vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce. Jsou to především kadeřnické služby, opravy různých oděvů, kožedělných výrobků, opravy kol a další. Snižujeme některé z 21 % na 10 % a některé z 15 % na 10 %. Součástí také je to zmiňované vodné a stočné, které snižujeme z 15 % na 10 % a postaráme se prostřednictvím cenového výměru Ministerstva financí o to, aby se to promítlo do konečné ceny pro občany. Celé toto snížení je v celkové částce 3,4 miliardy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové. Nyní požádám pana zpravodaje Jana Volného, aby přednesl zprávu o jednání rozpočtového výboru.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, rozpočtový výbor jako výbor garanční na své 22. schůzi dne 3. dubna 2019 projednal tento tisk a vyhodnotil pozměňovací návrhy, které k danému datu byly doručeny na rozpočtový výbor. Usnesení máte k dispozici ve sněmovním tisku 205/5. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Janu Volnému, že nás informoval o jednání rozpočtového výboru i o pozměňovacích návrzích podle § 93 odst. 1. Ptám se pana kolegy Munzara, jestli má zájem o vystoupení za výbor hospodářský. Není tomu tak. Pan kolega Marek Benda tady není přítomen, takže nám nepřednese zpravodajskou zprávu z ústavněprávního výboru.

Mohu otevřít obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášku pana poslance místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury a se stanoviskem klubu přednostní právo uplatňuje klub pirátské strany. Za něj bude vystupovat pověřený Mikuláš Ferjenčík. Nyní tedy pan místopředseda Tomio Okamura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, máme tady další zákon o EET pro živnostníky a podnikatele. Znovu opakuji, že hnutí SPD od počátku s tímto návrhem nesouhlasilo. Místo toho navrhujeme zavedení paušální daně pro malé podnikatele, abychom je byrokraticky nezatěžovali, a zároveň stát bude mít své jisté. Podobně je tomu například v Německu. Jsem rád, že už také vláda začala na tento návrh slyšet.

V debatě o EET zaznívá dlouhodobě spousta argumentů. Jeden bonmot stojí za povšimnutí. Ze státu se stává špatný sluha a zlý pán. Stát tu není od toho, aby panoval. Proto jsme se kdysi zbavili rakousko-uherské nadnárodní monarchie a začali budovat demokracii.

V debatě se oponenti přou o to, kolik EET vydělá nebo nevydělá navíc.

Dámy a pánové, všem nám jaksi uniká, že není vůbec podstatné, zda se výběr daní snížil nebo zvýšil. Cílem státu není výběr daní, ale utváření bezpečného a sociálně spravedlivého prostředí pro občany nebo třeba pro firmy. Cílem nejsou čísla HDP nebo rekordní výběry daní. Cílem musí být jediné, spokojený občan. A v tomto ohledu je EET krokem zpět. Dokonce ani v přebyrokratizovaném Rakousku-Uhersku stát po tehdejších poddaných tolik neslídil, jako je tomu dnes u nás. Už za Rakouska-Uherska si uměla státní správa šetřit práci sobě i živnostníkům tím, že se spolu dohodli na paušální dani, tedy na nějaké rozumné roční částce, kterou živnostník zaplatil, a měl pokoj od byrokracie. Danil tak nejen kominík nebo truhlář, ale živnost si předplácely i prostitutky.

Pokud naším cílem je spokojený občan, nechme alespoň ty nejmenší živnostníky volně dýchat a umožněme jim paušální daň. Bonus toho, že v regionech živí sám sebe, své rodiny a případně i pár lidí okolo sebe, není v tom, kolik jim vláda sebere na daních, ale v tom, že stát neobtěžují a živí se sami. Tento model by měl přece stát naopak na maximum podporovat a ty, kdo živí sami sebe, odměňovat a ne trestat nebo jim práci komplikovat.

Vážené dámy a pánové, systémovou změnu má v rukou vláda. Ale nemá smysl nečinně čekat, takže jsem za SPD podal k tomuto návrhu zákona pozměňovací návrh, který by ulevil těm nejmenším a umožnil jim evidování tržeb ve zvláštním režimu bez EET, tedy neplátcům DPH, živnostníkům s obraty do půl milionu korun, kteří nezaměstnávají více jak dvě osoby. Jsem přitom spolu s odborníky zajedno, že zvláštní režim jako řešení EET pro malé podnikatele je mrtvě narozené dítě a musí být nahrazen zmíněnou paušální daní, protože zvláštní režim vrací podnikatele opět k velkému papírování. Snažíme se ale alespoň trochu živnostníkům zlepšit současný nevyhovující stav.

Pan premiér Andrej Babiš sliboval, že by živnostníci mohli paušální daň využívat od ledna 2020 namísto současné daně z příjmů, sociálního i zdravotního pojištění, ale bohužel, termín se pomalu odkládá. Paní ministryně financí Alena Schillerová nyní předpokládá, že by se tak mohlo stát v průběhu příštího roku. To je opět trochu ukázka chaotičnosti. Paušální daň pro malé podnikatele jsem jménem SPD vládě a panu premiérovi nabízel už léta, jenže nejprve jako v případě Cimrmana si vláda vyzkouší slepé uličky, aby se přesvědčila, kudy cesta nevede, a teprve potom začne pracovat na skutečně systémovém a dobrém řešení. Mezitím si ovšem tyto vládní pokusy zaplatili občané ze svých kapes. Navzdory tomu si ceníme toho, že vláda návrh na paušální daň převzala, a spolu se živnostníky se těšíme, že snad jednou se smysluplného řešení paušální daně dočkáme.

Jenom bych poznamenal, že se přihlásím v podrobné rozpravě, že můj pozměňovací návrh má číslo 2522. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se stanoviskem klubu Pirátů. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já bych nyní rád přednesl stanovisko klubu Pirátů. Dále v rozpravě už budu vystupovat především ke svým pozměňovacím návrhům, které k tomuto tisku podávám. Začnu celkovým postojem Pirátů k této novele.

Tato novela zavádí především třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb. My považujeme za zcela absurdní ten přístup, kdy vláda tvrdí, že protože jsou všechno podnikatelé nebo všechno živnostníci, tak mají splňovat stejné podmínky, přestože podnikají v úplně jiných oborech. Tímto zákonem se snažíme předstírat, že člověk, který je třeba instalatér, nebo zahradník, jak byl tady velmi podrobně debatován případ zahradníků a EET na plénu této Sněmovny, když jsme to debatovali v prvním čtení, nebo malíř pokojů, nebo advokát, nebo lékař, mají mít stejná pravidla pro podnikání jako třeba hostinský nebo hoteliér. To je přece zcela absurdní myšlenka. A právě kvůli této absurdní myšlence je ten výsledek takový paskvil. Právě proto, že se slučují různé typy podnikání a vláda s tím svým daňovým kombajnem se snaží přejet všechny tyto podnikatele a narvat je do stejných škatulek, tak vzniká zcela nedomyšlený zákon, který máme právě na stole.

Hlavní problém třetí a čtvrté vlny je v tom, že zatímco u první a druhé vlny existuje nějaká reálná kontrolovatelnost transakcí, které v drtivé většině případů probíhají veřejně, to znamená, existuje třeba restaurační zařízení, tam přijde zákazník, objedná si pivo a kontrolor, když tam přijde, se může podívat, jestli zákazník dostal účtenku nebo nedostal, a pak může ověřit, jestli se ta účtenka objevila v elektronickém systému nebo neobjevila, ve třetí a čtvrté vlně jsou podnikatelé, kteří podnikají jako jednotlivci a v drtivé většině nabízejí své služby zákazníkům nepřímo bez přítomnosti dalších osob. Kontrolní činnost má asi spočívat v tom, že si bude daňová správa fiktivně nechávat vymalovat pokoj nebo opravit potrubí - já bych poprosil pana Okamuru, jestli bych mohl mluvit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já si zajistím pořádek sám, takže můžete hovořit. Já když tak přeruším jednání, abyste mohl hovořit v klidu. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji, pane předsedající. Třetí a čtvrtá vlna pro řemeslníky je prostě zcela absurdní, protože tam není žádná vymahatelnost povinností, takže ti poctiví na tom budou tratit a ti nepoctiví nadále nebudou vydávat účtenky, protože pokud máte pokladnu EET, tak to ještě neznamená, že tu účtenku skutečně vydáte. To je ten základní problém, který s touto novelou máme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP