(16.20 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Tak ještě jednou. Myslím, že kolega Ferjenčík zde jasně přednesl pár argumentů, které říkají, že tento systém je poměrně složitý. Týká se to také systému off-line. A samozřejmě klub Starostů a nezávislých od začátků říká, že nechce přílišnou zátěž pro ty nejmenší podnikatele. Proto také navrhujeme, aby se celý systém zjednodušil a ze systému EET byly vyňati podnikatelé, kteří mají obrat do jednoho milionu korun, tedy pro neplátce DPH.

Dále také nechceme, aby EET dopadlo příliš na spolky, na hasiče, fotbalisty a jiné, kteří organizují různé akce a společenský život na venkově a ve městech. Předložíme pozměňovací návrh, který se týká toho, že jsou z EET vyjmuty tržby veřejně prospěšných poplatníků, tedy spolků, z drobné vedlejší podnikatelské živnosti. Nám jde právě o to slovo "drobné" vedlejší podnikatelské živnosti a o to, aby byl přesněji definován předmět a to slovo drobná podnikatelská činnost. Ministerstvo financí sice ve své metodice stanoví limit, který říká, že drobná podnikatelská živnost se týká těch, kteří mají obrat do 300 tisíc korun, a my do zákona zavádíme tržby, kdy spolky měly v předchozím roce tržby do částky 500 tisíc korun a považujeme to za stanovení určité právní jistoty.

Obecně lze říci, že se připojíme k návrhu na zamítnutí, které zde avizoval pan kolega Ferjenčík, ale zároveň také říkáme a jsme si vědomi toho, že pravděpodobně tento návrh zákona projde. Proto se v podrobné rozpravě přihlásím k těmto návrhům. Ten, který se týká obratu do jednoho milionu korun, tedy že by tito neplátci DPH byli vyňati ze systému EET, jsme podali společně s kolegou Ferjenčíkem.

A také jsem ráda, že v rozpočtovém výboru prošel náš návrh, který snižuje DPH u elektronických knih a audioknih a snižuje ho z 21 % na 10 %, tedy o 11 %. Domníváme se, že se tak upraví nesoulad mezi sazbou pro tištěné knihy a pro knihy na jiných elektronických nosičích. Bude se to týkat také knihoven a materiálů ke stažení a zpřístupnění čtení on-line za úplatu. A za to děkuji tedy Národní knihovně a knihovně Akademie věd, že nám pomohly s tímto pozměňovacím návrhem. A samozřejmě i Ministerstvu financí, které také s námi spolupracovalo.

Čili naše stanovisko zaznělo. A přestože se domníváme, že to není správný návrh, tak podáváme pozměňovací návrhy, abychom tak alespoň upravili tu škodu, která by na malé podnikatele mohla dopadnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní se svým vyjádřením pan kolega Mikuláš Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já začnu postupně představovat svoje pozměňovací návrhy k tomuto tisku. Rád bych, kdyby k nim probíhala nějaká rozprava.

Myslím si, že zcela vhodné je vyjmout z EET burčák. Myslím si, že prodej burčáku je důležité odvětví v České republice. Je to tradiční nápoj, který se prodává sezónně, a myslím si, že by bylo velmi nešťastné, kdybychom kvůli evidenci tržeb o tento nápoj přišli. Takže já navrhuji, aby se seznam výjimek v EET rozšířil o prodej burčáku.

Burčák tvoří dle dostupných informací asi 5 procent z celkové produkce vín v České republice. V České republice se ročně vyrobí 650 tisíc hektolitrů vína. Z toho zhruba 32 až 35 tisíc hektolitrů připadá na produkci burčáku. Proto si myslím, že ten vliv na celkové hospodaření České republiky, kdybychom vyjmuli burčák z elektronické evidence tržeb, by byl poměrně malý, ale naopak pro životy těch lidí, kteří burčák prodávají -

a burčák se, pokud se nemýlím, smí prodávat, nebo standardně prodává pouze mezi 1. srpnem a 30. listopadem. Takže lidé, kteří provozují prodej burčáku jenom čtyři měsíce v roce, tak si kvůli tomu zcela absurdně budou muset pořizovat EET, budou platit nějaké paušály. Někdo, kdo dodnes vůbec nepotřeboval smartphone na svoje podnikání, si ho bude muset pořídit. Známe situaci v České republice s mobilními daty, která je poměrně tristní. Nedávno to stálo místo paní ministryni průmyslu a obchodu. Takže bych vás skutečně chtěl poprosit, abyste se postavili za prodejce burčáku, což je tedy typické sezónní povolání, a osvobodili je od EET.

Na závěr tohoto vystoupení bych doplnil, že Ústavní soud, který zrušil tyto pasáže zákona o elektronické evidenci tržeb, právě konstatoval, že se předkladatelé dostatečně nezabývali otázkou odlišností mezi jednotlivými druhy podnikání v České republice. A burčák je jeden z mnoha případů, kde to jednoduše nedomysleli. Těch případů bude dál, já představím nějaké další pozměňovací návrhy k tomuto. Kolega Stanjura má také určitě nějaké připravené. Každopádně v tuto chvíli bych se chtěl tedy přimluvit za osvobození burčáku od EET. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. (Silný hluk v sále.) Také ještě, pane kolego, chvilku počkejte, až tady bude větší klid. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, jsme v druhém čtení. Já se pokusím omezit na vysvětlení svých pozměňovacích návrhů, které budu pak podávat v rámci podrobné rozpravy. Nicméně dovolte mi říct ještě k EET několik slov.

Víte, tady vlastně ten souboj o EET probíhá již od minulého volebního období. Padlo tady mnoho slov. A někdy mám pocit, že ani jedna, ani druhá strana se nechce poslouchat. A je to podle mě jako v celém národě. EET rozdělilo národ na dvě skupiny. Na ty, co v něm našli zalíbení, kteří ho milují, myslí si, že to vyřeší všechny problémy našeho ekonomického světa, možná i povolání, rovnosti mezi živnostníky, podnikateli. A druzí, kteří říkají, že to je šikanující nástroj, že je to zbytečná buzerace, že to omezuje podnikání a že to rozděluje společnost. To, že to rozděluje společnost, to pravda je. Nakonec jsem zažil, že i lidé, kteří podnikají léta, a velcí podnikatelé, kteří si udělali restaurace třeba v rámci golfového hřiště, tak záviděli tomu hospodskému pod kopcem, že on to jídlo je schopen udělat řádově o stokorunu levnější. A to jim vadilo, a proto si mysleli, že EET to vyřeší.

Když jsme se tady začínali bavit o elektronické evidenci tržeb a vůbec o evidenci tržeb, tak tehdy tady padala také slova ze statistik, kdy Česká republika v době, kdy neměla vůbec žádné pokladny, ani registrační, ani elektronickou evidenci tržeb, na tom byla z hlediska šedé ekonomiky výrazně lépe než některé jiné státy Evropské unie, které ty pokladny zavedeny měly. Samozřejmě nemluvím o Chorvatsku, které bylo výjimkou, které mělo přímo elektronickou evidenci tržeb. Ale mluvím o těch státech, kde měli klasické registrační pokladny, tak jak jste na to zvyklí, když pojedete třeba do Řecka nebo do Chorvatska na dovolenou. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP