(16.10 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dále tam jsou nějaké opravy legislativně technických chyb z předchozí špatné práce minulé Poslanecké sněmovny. To nechceme blokovat. Proto jsme ostatně sami navrhli jeden tisk k EET, kde jsme opakovaně předložili návrh všech šesti opozičních stran, aby se EET nevztahovala na neplátce DPH, a v rámci tohoto tisku mohla vládní koalice, kdyby skutečně chtěla jenom opravovat své chyby z předchozího období, opravit ty legislativně technické chyby třeba ve vztahu k nevidomým podnikatelům a dalším skupinám, které současný stav výrazně poškozuje.

A potom velmi výrazná část toho zákona je zvláštní režim. Někdy se tomu říká off-line režim, ale spíš je to prostě papírová evidence. Na úvod musím říct, že vítáme, že se podařilo na rozpočtovém výboru zvýšit tu hranici, na koho se to má vztahovat. Ten limit 600 000 hotovostních plateb ročně dává nějaký smysl a už to opatření začíná být použitelné. Bohužel tam zůstala celá řada zásadních problémů.

První chyba je, že neprošel návrh poslance Juříčka a poslance Onderky na zavedení toho zvláštního režimu i pro neplátce DPH. Je celá řada případů, kdy podnikatel má standardně tržby např. přes účet nebo přes kartu a EET potřebuje velmi sporadicky, ale hodilo by se mu, kdyby mohl prostě operativně vydat jednu dvě papírové účtenky. A to se může týkat i plátců DPH i neplátců DPH. Nerozumíme tomu, proč vláda blokuje používání tohoto režimu pro plátce DPH ve chvíli, kdy skutečně mohou být případy, kdy by to bylo praktické. Takže tohle je jedna chyba.

Druhá chyba je, že účtenky musí vydávat berňák. My tomu absolutně nerozumíme, když oficiální zdůvodnění toho je zjednodušení života podnikatelů. Vláda tvrdí, že zjednodušuje lidem život, a proto si ty účtenky můžou vyzvednout bezplatně na finančním úřadě. Ale proč tedy, pokud je cílem tohoto opatření zjednodušit lidem život, proč současně vláda neumožní, aby si lidé ty účtenky mohli vytisknout sami z nějakého vzoru, který by vydalo Ministerstvo financí, případně finanční úřad. Mně to přijde zcela absurdní. Když se zdůvodňuje nějaké opatření tím, že je to zjednodušení života lidem, tak současně jim umožňujeme, aby se zařídili podle svého a udělali to třeba jednodušeji sami. To prostě nechápu.

Další problém je, že ten zvláštní režim je na žádost a pro vyřízení té žádosti má finanční úřad třicet dnů. Pro mě je nepochopitelné, že ve chvíli, kdy celá řada lhůt pro občany je nesrovnatelně kratší, tak tady dáváme třicet dnů. Takže když někdo zahajuje podnikání a chce využívat ten zvláštní režim EET, protože třeba to vyhodnotí, že to pro něj přináší nižší náklady, tak místo toho, aby prostě zašel na úřad nebo to podal ideálně elektronicky a v řádu jednotek dnů mohl začít podnikat, tak teď bude třicet dnů čekat na to, až mu úřad vyřídí jeho žádost, která by měla být čistě formální. Tomu já prostě nerozumím, proč je tam tak strašně dlouhá lhůta.

Stejný problém je, a možná ještě větší, že v té lhůtě musí podnikatel doložit, že nepředpokládá překročení té hranice 600 000 korun. Ve chvíli, kdy např. podnikatel přechází z hotovostních plateb na elektronické, takže mu razantně klesnou očekávané příjmy, ale nějaký úředník si řekne: ale vy jste měl za minulý rok hodně hotovostních plateb, tak přece logicky vy předpokládáte, že to budete mít i letos, tak se najednou můžou začít handrkovat o to, jestli splňuje ty podmínky, nebo nesplňuje. A já tomu nerozumím, proč tam prostě není jednoduše, že kdo chce, tak si zažádá, dokud bude splňovat podmínky, tak může využívat ten zvláštní režim, když je přestane splňovat, začne evidovat podle elektronické evidence tržeb. Takže toto vidím jako další problém.

Ale jako největší problém toho zvláštního režimu je zcela absurdní byrokratická povinnost, která tam dokonce ani není uvedena v zákoně a kterou se Ministerstvo financí pokoutně snaží udělat skrze činnost daňové správy, kdy opticky to vypadá tak, že lidé budou jednou za tři měsíce posílat sumu svých tržeb, sečtou, kolik vydělali za tři měsíce, a to pošlou na berňák, což a priori neodmítáme, to nám přijde celkem přiměřené. Ve chvíli, kdy člověk stejně potřebuje ty svoje příjmy posčítat, tak je namístě, není to zas tak velká zátěž, když to udělá jednou za čtvrtletí a pak na konci roku to sečte dohromady. Ale proč proboha berňák plánuje to, že člověk bude muset ty svoje příjmy rozepisovat po dnech, po jednotlivých dnech? To je přece úplně nesmyslné! Takže dneska to standardně probíhá tak, že živnostník prostě vydává účtenky, shromažďuje je - já jsem to zlehčoval, říkal jsem, že je dává do krabice od bot - a jednou za rok posčítá, jaké měl tržby, podá daňové přiznání, a pokud třeba daní paušálem, tak nemá zas tak výraznou byrokracii v celé řadě povolání. Bohužel v celé řadě povolání ta byrokracie je úplně enormní, třeba zrovna v těch restauracích. Ale ve chvíli, kdy zcela standardně lidé ty účtenky sbírají a jednou za čas spočítají, kolik teda vydělali, oni to nemusí řešit, protože to mají napočítané na ty jednotlivé zakázky, vědí, jestli mají peníze na účtu nebo ne, tak nemusí řešit, kolik přesně vydělali za nějaký konkrétní den. Tak chtít po nich, aby jednou za tři měsíce úplně zbytečně přepsali po dnech svoje tržby do tabulky, kterou následně papírovou formou pošlou na finanční úřad, mně to přijde úplně nesmyslná povinnost. Vůbec nechápu, kdo to vymyslel.

Navrhl jsem kompromis, ať se to sčítá po měsících. To bohužel na rozpočtovém výboru neprošlo. Prostě nechápu tento způsob uvažování, který jenom lidi otravuje a komplikuje jim ty možnosti skutečně podnikat a řádně danit. Místo toho se musí úplně absurdně věnovat nesmyslným povinnostem. A tady je úplně extrémně nesmyslná povinnost - prostě vykazovat tržby po jednotlivých dnech. A navíc se to ani nebude žádným rozumným způsobem využívat, protože už dneska ministerstvo řeklo, že to nikam do elektronické formy přepisovat nebude, takže se to ani v praxi nepoužije. Takže tohle já považuji za hlavní problém toho zvláštního režimu elektronické evidence.

Z toho důvodu my si myslíme, že celý ten návrh je jenom výsledek lobbingu firem, které prodávají ty elektronické pokladny, plus samozřejmě nějaká PR loď Andreje Babiše, ta jeho vlajková loď hnutí ANO, že se vybírají ty daně, když ve skutečnosti teď výběr DPH silně stagnuje a výsledky EET jsou přinejmenším sporné. Podle mého názoru je velmi obtížně měřitelný ten výsledek EET pro státní pokladnu. Tohle je jenom prolobbovaný zákon, na kterém vydělají jenom provozovatelé těch pokladních systémů plus na něm vydělá část větších podnikatelů. Proto to podporují ty různé podnikatelské svazy, že se omezí konkurence, že ti nejmenší občas zavřou krám. Z toho důvodu za klub pirátů navrhuji tento návrh zákona zamítnout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, který přednesl návrh pirátské strany. Nyní v otevřené obecné rozpravě Věra Kovářová, která bude jako první přihlášená do rozpravy. Následuje vyjádření pana kolegy Ferjenčíka, jeho osobní. Paní poslankyně, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že kolega Ferjenčík zde jasně popsal složitost onoho off-line systému.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším radši hned na začátku a požádám kolegy o klid, aby debaty, které jsou mimo EET, přenesli do předsálí, abyste mohla v klidu své stanovisko přednést. Děkuji, pokračujte.***
Přihlásit/registrovat se do ISP