(17.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

To, že se zavedlo EET, vede k tomu, že účtenky, které tisknou naši obchodníci, jsou delší o dva centimetry, za tu dobu už to dělá nějaké kilometry nebezpečného, dalo by se říct, nebo minimálně toxického tisknutého papíru, který skutečně obsahuje bisfenol, který je nebezpečný, až rakovinotvorný, ovlivňuje nějaké endokrinní záležitosti, a pokud se chceme bavit o našem bezpečném životním prostředí, o tom, že máme problémy s porodností, s plodností a podobné věci, možná bychom měli řešit i tyto problémy. A skutečně si nemyslím, že nějak tomu EET pomáhá, že je tam povinnost vydávat účtenku.

Čili mám pozměňovací návrh, je to sněmovní dokument 2645, je v systému, nicméně jedná se o drobné změny, kde jsou v § 18 přidávána slova "na vyžádání" - což vlastně povede k tom, že ti, kdo chtějí hrát Účtenkovku, když už tedy jsme si ji zavedli, nebo ti, kteří chtějí kontrolovat, jestli obchodní zaevidoval, nebo ti, kteří si rádi schovávají účtenky, aby věděli, kde kdy byli, aby mohli doložit svoji přítomnost někde a podobně, na účtenku samozřejmě mají nárok, mohou si o ni požádat, budeme je tisknout, a samozřejmě zůstává nadále povinnost elektronické evidence, kvůli které ten zákon byl zaveden, abychom se zbavili papírování, abychom přešli na dobu elektronickou, aby tedy úřad s obchodníkem komunikoval elektronicky, nikoli papírově. Pojďme se zbavit papírů, pojďme komunikovat elektronicky a pojďme dát lidem možnost odmítat účtenku, když ji nechtějí. Vždycky jsem zavalen účtenkami, osobně mi to vadí, protože vím, že se kvůli mně zbytečně tisknou kilometry papíru, který nechci, který vyhazuji, protože vím, že je mi to úplně k ničemu, nikoho kontrolovat nechci, žádnou Účtenkovku hrát nepotřebuji, ani žádné jiné hazardní hry provozované státem. Takže si myslím, že to nemá valného smyslu, a chtěl bych vás všechny poprosit, abyste podpořili tuto změnu zákona, která je krokem k čistějšímu životnímu prostředí pro všechny naše občany, ať už podnikají, nebo ne, ale i pro ty, co nakupují, co si jdou občas koupit dva tři rohlíky, dostanou do ruky tu jedovatou účtenku. Můžete ji odmítat, ale obchodník ji musí vytisknout. Jsou z toho kvanta zbytečného odpadu. Skutečně tohle není cesta vpřed. Pojďme směrem k elektronizaci, zbavit se zbytečného papíru. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kott, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolil jsem si nachystat pozměňovací návrh týkající se prodeje vánočních kaprů a dovolím si v krátkosti krátké odůvodnění. Sezónní prodej živých ryb na stáncích před vánočními svátky probíhá v řádu maximálně jednoho týdne. Pro prodejce vánočních kaprů, producenty či prodejní agentury je nehospodárné pořizovat si na jeden týden v roce pokladní zařízení k evidenci tržeb, které jinak během celého roku dále nevyužijí. Komplikované je také použití zařízení ve venkovním prostředí v zimním období, kdy zde může docházet k jejich nefunkčnosti vlivem teplot klesajících pod bod mrazu a vlhkého prostředí.

Ministerstvem financí aktuálně navrhovaná možnost evidence tržeb v takzvaném zvláštním režimu při využití papírové evidence tržeb, což jsou bloky účtenek, je určena pouze pro drobné podnikatele, fyzické osoby, které nemají prodej jako svou živnost, ale pouze jako doplňkovou aktivitu. Do navrhované novely zákona nelze proto zahrnout prodejce sladkovodních ryb před Vánocemi, jelikož nesplňují kritéria uvedená v § 11 odst. 1 písm. a) až c). Proto se navrhuje vložit nový § 11b, který řeší problematiku dosud neexistující evidence tržeb a zároveň řádné prokazování příjmů z této činnosti u prodeje sladkovodních ryb před Vánocemi a zároveň umožňuje těmto prodejcům i nadále vykonávat činnost, která by se jinak stala vzhledem k výše zmíněnému nehospodárnou a technicky obtížně proveditelnou, s negativním dopadem na předvánoční prodej produktů tuzemského akvakultury.

Odstavcem 2 navrhovaného ustanovení bude zajištěno, aby Finanční správa měla přehled i o těchto provozovnách využívajících zvláštní režim evidování tržeb. Poplatník v žádosti uvede provozovny, ve kterých předvánočním období sladkovodní ryby prodává, případně který se chystá tento prodej provozovat. Pokud poplatník v okamžiku podání žádosti ještě žádnou takovou provozovnu nemá, typicky z důvodu, že ještě neví, na kterých místech bude ryby prodávat, uvede v žádosti i tuto skutečnost. I na provozovny, ve kterých se budou přijímat tržby z prodeje sladkovodních ryb, na které se vztahuje uvedené povolení, se zároveň vztahuje oznamovací povinnost podle § 17 zákona o evidenci tržeb; vznik provozovny musí tedy poplatník oznámit správci daně podle § 17 odst. 2, to je do 15 dnů od vzniku provozovny, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v této provozovně. Bloky účtenek pro provozovny, ve kterých se budou uskutečňovat tržby z předvánočního prodeje sladkovodních ryb, si poplatník může podle § 15 odst. 2, vyzvednout po oznámení rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb z prodeje sladkovodních ryb ve zvláštním režimu, to však pouze pro provozovny, které uvedl v žádosti pro toto povolení.

Pro provozovny, jejichž vznik poplatník správci daně oznámí až po obdržení povolení podle § 17, lze blok účtenek převzít až po tomto oznámení, neboť podle § 15a odst. 1 zákona o evidenci tržeb se bloky účtenek vydávají pro jednotlivé, tedy konkrétně určené, provozovny. Dokud správce daně neví o existenci dané provozovny, nelze pro ni předat blok těchto účtenek.

Zároveň se zajistí, že v případě zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou, to znamená z místa jiného než provozovny, pro kterou bylo vydáno povolení pro evidování tržeb z prodeje sladkovodních ryb ve zvláštním režimu, to znamená pouze na období předvánočního prodeje ryb, nedojde k okamžitému zániku takového povolení. K zániku povolení podle § 11b odst. 5 dojde pouze v případě, že budou datovou zprávou zaslány údaje o evidované tržbě uskutečněné v období od 17. do 24. prosince v provozovně, ve které se uskuteční tržby, na které se povolení vztahuje.

Tolik krátké odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom reagovat na návrhy obecně ohledně kaprů. Myslím si, že daleko rozumnější, než zavádět zvláštní režim elektronické evidence pro kapry, aby rybáři v mrazech v prosinci museli vyplňovat nějaké papírové účtenky mokrýma rukama, je daleko logičtější to úplně vyjmout. Samozřejmě nejvíc logické je tu třetí, čtvrtou vlnu vůbec nezavádět. Ale pokud se tedy bavíme v mantinelech třetí, čtvrté vlny, logické je úplně to vyjmout. Řešení prostřednictvím nějakého zvláštního režimu mi přijde skutečně podivné v kontextu právě té práce s mokrými rybami. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kott bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Kott: Dovolím si zareagovat na předřečníka. Je to určitý kompromis, se kterým rybářský svaz souhlasí, protože oni sami cítí, že prodej a produkce českých sladkovodních ryb je na nějaké úrovni, a snaží se zachovat prodej těchto ryb. A vnímají i to, že je zapotřebí tu evidenci vést. Takže tohle je kompromis mezi účtenkou a mezi elektronickým zařízením.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP