(17.00 hodin)

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, o tom, co zavedení EET znamená pro živnostníky, zejména pro ty nejmenší, už zde ve Sněmovně zaznělo mnohé, ne-li úplně vše. Jsem přesvědčen o tom, že tím nejsprávnějším přístupem k věci by bylo úplné zrušení elektronické evidence tržeb. Ukazuje se, že to nebude možné, neboť se EET stalo jakousi modlou současné levicové vlády a ta pro její prosazení udělá vše, nedbajíc při tom ani nálezu Ústavního soudu. Proto vítám celou řadu pozměňovacích návrhů směřujících alespoň ke zmírnění dopadů EET, zejména na ty nejmenší.

Sám se v podrobné rozpravě přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům.

Ten první už tady dnes několikrát zazněl, je to navýšení té diskutované částky obratu, kterou musí podnikatel dosáhnout proto, aby automaticky musel zavést elektronickou evidenci tržeb. To je částka 200 000 Kč. Nejčastěji se hovoří o navýšení na částku 600 000 Kč. Já navrhuji jít ještě výše a navýšit to tak, aby se zvláštní režim týkal všech fyzických osob, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty, tedy s tržbami do 1 000 000 Kč. Limit 200 000 Kč je nesmyslný, protože se týká vlastně jen těch, pro které je podnikání jen drobným přivýdělkem.

Můj druhý pozměňovací návrh chce uchránit malé podnikatele, kterých se zvláštní režim bude týkat, od administrativy, kvůli které bych já osobně na jejich místě asi přestal podnikat. Podle současné verze zákona totiž musí uchovávat kopie všech papírových účtenek a každé čtvrtletí o nich pravidelně reportovat zprávou. To by v současné situaci, kdy se evidence tržeb ve zvláštním režimu vztahuje na podnikatele s příjmem do 200 000 Kč ročně, mohlo znamenat, že by posílali co tři měsíce zprávu o tržbě 50 000 Kč, zprůměrováno to vychází na 12 500 měsíčně za naivního předpokladu, že podnikatel nemá žádné náklady. Do toho se jich samozřejmě týkají také kontroly v podobě kontrolních nákupů prováděných pracovníky Finanční správy a podávání daňového přiznání.

A zde se dostávám k jádru svého pozměňovacího návrhu. Tento návrh má hlavně zjednodušovat. A při uchování kopií všech účtenek plus podávání zprávy čtyřikrát za rok plus podávání daňového přiznání plus možnosti náhodných kontrol Finanční správou se o zjednodušení rozhodně nejedná. Nechme malé podnikatele skutečně podnikat. Nepřidávejme jim papírování pro papírování. Stát je přece nemá šikanovat kontrolou, ale naopak by je měl podporovat. Proto ve svém pozměňovacím návrhu navrhuji pouze kontroly v podobě ročně podávaného daňového přiznání a náhodných kontrol Finanční správou.

Tímto vás žádám o podporu nejen svého pozměňovacího návrhu, ale také o podporu práce malých podnikatelů a živnostníků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Kott, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Pan poslanec Kott není v tuto chvíli přítomen, tak ho přesuneme na závěr obecné rozpravy v souladu s jednacím řádem a požádám pana poslance Ferjenčíka, aby se ujal slova. Připraví se pan místopředseda Pikal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu pokračovat v představování svých pozměňovacích návrhů. Před chvílí jsem představoval tedy návrh na vyjmutí burčáku z EET. Teď jiný návrh, který podávám společně s kolegyní Kovářovou z hnutí STAN, a to je návrh na umožnění toho, aby si mohli živnostníci ty účtenky tisknout místo toho, aby si je nuceně museli vyzvedávat na finančních úřadech.

O co jde? Ten návrh z dílny Ministerstva financí vede k tomu, že všichni účastníci zvláštního režimu elektronické evidence tržeb, to znamená podnikatelé s hotovostními příjmy do 600 000 Kč - jsou tam ještě nějaké další podmínky, nicméně ty asi nejsou tak zásadní z hlediska toho zákona. Jediná zásadní je, že to bohužel musejí být neplátci DPH, což právě třeba případy, co zmiňoval kolega Válek, těch se to právě týká, kde jsou podnikatelé, co mají DPH, nebo odvádějí DPH, ale mohli by za normálních okolností využívat ten limit 600 000. Nicméně tito lidé si dneska musejí účtenky vyzvedávat na finančním úřadu. My to považujeme za naprostou cestu zpět v jakékoli digitalizaci státu a navrhujeme, aby měli možnost si ty účtenky vytisknout sami. Zaprvé se tím ušetří náklady s návštěvou úřadu. Stejně tak by se tím ušetřily prostředky státu, protože stát by potřeboval těch účtenek tisknout méně. Já nevím, kolik desítek milionů to bude stát, ale bude to poměrně velká veřejná zakázka. Mně přijde poměrně sporné, že ji ministerstvo vyhlašuje předtím, než ten zákon vůbec vstoupil v účinnost, takže se utrácejí veřejné peníze za realizaci zákona, který ještě není schválen. Nicméně to je bohužel život v této zemi. Každopádně si myslíme, že je absurdní, aby si živnostníci nemohli tisknout ty účtenky také sami. Má to být tedy možnost.

Hlavní výhoda toho, když si budou ty účtenky tisknout sami, spočívá v tom, že následně budou moci do té účtenky předvyplnit všechny povinné údaje s výjimkou té částky, za kterou tu účtenku vydávají, což je za nás zcela zásadní. Vlastně návrh Ministerstva financí vrací do České republiky dobu razítkovou. Skutečně vrací se doba razítkování, protože ve chvíli, kdy vy máte účtenku, kterou jste nafasovali na berňáku, tak samozřejmě tam nebudou vyplněné žádné vaše konkrétní údaje vaší firmy, třeba vaše sídlo, nebo jiné věci, které ten zákon bude vyžadovat. Tím pádem budete muset všechny ty údaje vypisovat ručně, anebo si pořídit to razítko. Proto říkám, že tato novela zákona o elektronické evidenci tržeb vrací do České republiky dobu razítkovou.

My si myslíme, že doba razítková by měla spíš skončit, a proto navrhujeme umožnit živnostníkům, aby si ty účtenky mohli vytisknout sami. Myslíme si, že rozumná cesta, jak zajistit, že ta jejich účtenka bude unikátní, že tam budou uvádět svoje daňové identifikační číslo. Jsme si vědomi toho, že s tím někdo může mít problém, protože v některých případech se daňové identifikační číslo shoduje s číslem rodným. To si myslíme, že je samo o sobě chyba, ale je potřeba ji napravit v jiném zákoně. Současně si myslíme, že naše řešení je ústavně v pořádku, protože lidé si budou moct sami vybrat, jestli jim tato nevýhoda stojí za to, aby si ty účtenky tiskli sami, nebo si případně, když nechtějí uvádět svoje DIČ na účtence, vyzvednou účtenku na berňáku s kódem, který jim přidělí tedy finanční úřad.

Takže toto je jednoduchá změna, kterou navrhuji společně s kolegyní Kovářovou. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Pan místopředseda Pikal. Připraví se pan poslanec Kott. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechtěl jsem původně vystupovat k tomuto tématu, ale musím, protože na mě došla řada a protože s tím zákonem jako celkem mám trochu problém. Nicméně připravil jsem pouze drobný pozměňovací návrh, který se, myslím, snaží řešit takovou vlastně drobnost, která by se mohla zdát, že s tím nesouvisí, protože se snaží v tomto zákoně, který se jinak týká daní, státních rozpočtů a rovnosti našeho podnikatelského prostředí, řešit téma, které je opomíjeno, a to je životní prostředí a ekologie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP