(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Poprosím sněmovnu o klid... Poprosím sněmovnu o klid. Poprosím o stanovisko výboru. (Nedoporučující.) A stanovisko ministerstva? (Negativní.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 35 je přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 39, proti 56. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A3 ve variantě 2, který říká, že tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Negativní.) Negativní, děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 36 je přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 34, proti 63. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Řehounek: Nyní budeme hlasovat variantu pozměňovacího návrhu A3 variantu 3 - tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Stejně jako v předchozích dvou variantách stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Negativní.) Negativní, děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 37 je přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 39, proti 72. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Řehounek: Nyní tedy jenom připomenu to, co jsem říkal v návrhu procedury, že pozměňovací návrhy pod písmeny A1 a A2 se staly nehlasovatelnými. To znamená, nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod bodem B, který říká, že vlastně účinnost zní "dnem jeho vyhlášení". A stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Pozitivní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 38 je přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 131, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Podle mě jsme se tímto vyrovnali se všemi návrhy. Je tomu tak?

 

Poslanec Jan Řehounek: Ano, je tomu tak. A nyní bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, než se tak stane, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 297, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." To je návrh usnesení.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 39 je přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 165, proti nikdo. Návrh a zákon byly přijaty.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji, to je vše. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni v roli navrhovatele, a tím jsme se vypořádali s tímto zákonem, já jeho projednávání končím a posuneme se dál.

 

Jako další nás čekají body z bloku druhých čtení. Je to bod 4, kterým je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - druhé čtení

Jsme ve druhém čtení, které jsme přerušili včera, tedy 16. 4. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý, jak již jsem řekl, během obecné rozpravy, která byla přerušena během vystoupení poslance Mikuláše Ferjenčíka. Připomínám, že usnesení rozpočtového výboru, hospodářského výboru a ústavněprávního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 205/1 až 5.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně financí Alena Schillerová, která zde již byla, a zpravodaj garančního výboru poslanec Jan Volný. Prosím pana poslance Volného! Děkuji. Případně se zeptám, jestli má zájem navrhovatel nebo zpravodajové o vystoupení v tuto chvíli. Nevypadá to, takže budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. (O slovo se hlásí ministryně Alena Schillerová.) Můžete, ano. Tak paní ministryně má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy, takže děkuji. A než vám dám slovo, opět poprosím sněmovnu o klid. Čeká nás poměrně silně debatovaný tisk, tak by bylo vhodné, aby mu věnovali pozornost ti, kteří mu chtějí pozornost věnovat, a ostatní bych poprosil, aby svá jednání přesunuli do předsálí. (Sál se pomalu zklidňuje.) Tak snad. Ještě stále je zde velký pohyb.

Prosím, paní ministryně, snad to půjde.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych shrnula a zareagovala na včerejší poměrně dlouhou debatu, která se týkala elektronické evidence tržeb. Já jsem si dělala jenom rychlé poznámky během debaty a chtěla bych se k tomu ráda vyjádřit.

Poměrně dlouhá debata tady byla ze strany pánů poslanců z pirátské strany a týkala se vlastně toho, jakým způsobem počítá Ministerstvo financí a odhaduje přínos EET na fiskální straně, tedy na příjmové straně státního rozpočtu. Já bych chtěla říct, že jsem skutečně - a to tady padlo, abych byla spravedlivá - uspořádala jednání na Ministerstvu financí, tak jak jsem přislíbila na plénu a na rozpočtovém výboru. Prezentovali tam moji kolegové, bohužel jsem tam nemohla být, protože jsem v té době podle mě se účastnila buď jednání v Senátu, nebo v Poslanecké sněmovně, prostě někde, kde jsem nezastupitelná. A moji kolegové - včera tady byla kritizována prezentace. Já prostě říkám, že prezentace - a myslím si, že to tak všichni běžně děláme - není nikdy vyčerpávajícím materiálem. Prezentace je jakýmsi podkladem k diskusi a takovou splnila roli. A pak byla otázka samozřejmě té další věcné debaty, kterou moji kolegové se zástupci Poslanecké sněmovny vedli. My jsme nikdy netvrdili, že těch cest k odhadu inkasa může (nemůže?) být více. Zvolili jsme metodu, jakou jsme zvolili. Samozřejmě že poměrně jednoduše jsme schopni určit inkaso nad spotřebu, nad růst ekonomiky. Ta čísla jsou jasná a DPH to jasně deklarují. A už hůře se potom odděluje, za čím stojí kontrolní hlášení a jaký podíl je kontrolního hlášení a jaký podíl je EET, když odhadujeme tento podíl dvě třetiny ku jedné třetině.

Padlo tady také včera poměrně podrobně, že tam byly různé sporné otázky, na které se neodpovědělo. Já jsem tam bohužel nebyla, ale řekla bych, že pod heslem "kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde" - já jsem o tom se svými kolegy debatovala, prostě znám jejich názor, nějakým způsobem mi to vysvětlili a je otázka, jestli prostě ta druhá strana chtěla naslouchat, nebo nechtěla. My jsme vždycky otevřeni jakékoliv debatě, jakémukoliv přínosu, ale samozřejmě musí se skutečně chtít debatovat a nehledat jehlu v kupce sena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP