(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní zde mám s faktickými poznámkami poslankyni Gajdůškovou, poté poslance Ferjenčíka. Takže prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Jenom fakticky a rychle. Není žádná faktická, není žádná věcná vazba mezi eNeschopenkou a tím, odkdy a jak se vyplácí nemocenská. Prosila bych, abychom takto o tom nehovořili.

Jestli někdo dal politický slib, to je věc jiná. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale bylo připraveno a je připraveno, pokud mám informace, k tomu, aby spustilo první etapu eNeschopenky od 1. 7. 2019, tedy v termínu, v kterém má platit placení nemocenské od prvního dne nemoci. Byla bych velmi nerada, abychom zklamali občany, kteří čekají, že už dál nebudou trestáni za to, že onemocní.

A poslední poznámka. Zaměstnavatelé na tom netratí. Naopak tím, že se jim současně snížily sociální odvody, tak v podstatě ročně všem těm zaměstnavatelům zůstává půl miliardy. Takže prosím, abychom skutečně věci říkali tak, jak jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím poslance Ferjenčíka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom sdělit, že považuji za mimořádně nešťastné řešit eNeschopenku v rámci tisku o zaměstnaneckém penzijním pojištění. Myslím, že to věcně žádným způsobem nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky, pokud jsem někoho neodmazal. Poslanec Bauer, prosím. Omlouvám se.

 

Poslanec Jan Bauer: Jenom krátce mi dovolte reagovat na pana kolegu Ferjenčíka. Ano, částečně s vámi souhlasím, mimo jiné i z toho důvodu jsme načetli pozměňovací návrh do sněmovního tisku 204, který se přímo týká samotné eNeschopenky, ale nemohu s vámi úplně souhlasit. Pokud byste si dobře prostudoval a pročetl tento vládní návrh zákona, tak velmi dobře zjistíte, že se týká okruhu několika zákonů. Proto ho nelze považovat za přílepek, protože mimo jiné se týká i zákoníku práce. A právě o tom je ten pozměňovací návrh, takže s vámi musím nesouhlasit. Okruh zákonů, kterých se tento vládní návrh zákona týká, je mimo jiné o zákoníku práce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím poslance Juříčka, který se ještě přihlásil s faktickou poznámkou. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, děžko se poslouchají věci, které tady zaznívají od paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně Gajdůškové. Prostě není to pravda. Slovo i slovní dohoda anebo slovní smlouva platí i v obchodním právu. Bohužel v politickém právu ne.

A jestli paní Gajdůšková prostřednictvím předsedajícího si myslí, že podnikatelům těch 0,2 % snížení sociálního uhradí očekávaných 8,5 miliardy ztráty, tak je opravdu na omylu. Prosím vás, neříkejme tady nepravdy, protože, omlouvám se, ale tohle to jsem opravdu nemohl vydržet. Všichni přece víme, jak to je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. A než postoupíme v rozpravě dál, tak zde mám nějaké omluvenky. Omlouvá se poslanec Ivan Jáč mezi 16. a 21. hodinou z pracovních důvodů, mám pocit, že to už jsem četl, omlouvá se nám pan místopředseda Hanzel z dnešního jednání mezi 10.30 a 11.15 z osobních důvodů a omlouvá se nám poslanec Bláha mezi 10. a 12. hodinou z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

Nyní bychom měli pokračovat dál v rozpravě. Mám vyčerpané faktické poznámky, stejně tak mám vyčerpané písemné přihlášky do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy z místa. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a ptám se paní navrhovatelky a pana zpravodaje, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych tady jenom shrnul, o co opravdu v tomto sněmovním tisku jde. Jak tady říkala paní ministryně za navrhovatele, je to opravdu transpozice směrnice Evropské unie týkající se zaměstnaneckého penzijního připojištění. A dovolím si navázat na své dva předchůdce, to znamená poslankyni Gajdůškovou a poslance Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedajícího. Opravdu pozměňovací návrh týkající se eNeschopenky nemá žádnou věcnou spojitost. Vládní návrh se opravdu týká pouze změny zákona č. 340/2006 Sb., o zaměstnaneckém penzijním připojištění. A prosím, řešme věci, které spolu souvisí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. To byla závěrečná slova. A nyní prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji ještě jednou. Já bych tady s dovolením citoval z usnesení rozpočtového výboru, který navrhl Poslanecké sněmovně hlasovat o návrzích podaných v následujícím pořadí. To znamená, jako první bychom hlasovali ve třech variantách pozměňovací návrh A3. Vždy upozorním jenom na to, že pokud bude některá z těchto variant přijata, tak se o té další, případně dalších, nehlasuje. V případě, že bude přijata kterákoli z variant A3, jsou tři ty varianty, stávají se pozměňovací návrh A1 společně s pozměňovacím návrhem A2 automaticky legislativně technickými změnami ve znění pod bodem 1 tohoto usnesení a není o nich třeba dále hlasovat. V případě, že nebude žádná z variant A3 přijata, tak jsou pozměňovací návrhy A1 a A2 nehlasovatelné. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B a naposledy bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem úplně nerozuměl proceduře s těmi legislativně technickými změnami. Chápu to tak, že pokud bude schválena jedna z variant A3, je potřeba hlasovat i A1, A2, nebo jsou automaticky? (Zpravodaj: Ne, ne, jsou automaticky.) Dobře. Tak jestli je shoda na této proceduře, která je poměrně jednoduchá, tak bych ji nechal odhlasovat.

 

To znamená, já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto navrženou proceduru. Kdo je proti? Nikdo.

hlasování 34 je přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Omlouvám se poslancům, že jsem je nesvolal. (Gong.) Činím tak nyní před věcnými hlasováními. A prosím pana zpravodaje, aby pokračoval v proceduře.

 

Poslanec Jan Řehounek: Dobře. To znamená, jak jsem již avizoval, nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh A3, varianta 1. Kolega poslanec Bauer, který je předkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu, ho tady uvedl, já ho jenom v krátkosti shrnu. Odkládá účinnost tohoto zákona na dobu, pokud nebudou přijaty změny zákona 259/2017 Sb., kterým se mění zákon 589/1992 a dále související zákony ve znění zákona 92/2018. To znamená odložená platnost na neurčito ve smyslu přijatých změn těch věcí, o kterých se tady poslanec Bauer zmínil.***
Přihlásit/registrovat se do ISP