(9.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

A co se týče požadavku rozpočtového výboru na aplikaci stejného postupu výpočtu EET u DPH v odvětvích první a druhé vlny i na období před zavedením EET, tak Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou pracuje na této simulaci, kterou ale ztěžuje fakt, že v letech před zavedením EET byly u DPH takřka každoročně realizovány legislativní změny, které měly často dopad na inkaso. Kvantifikace jejich vlivu je potom sama o sobě velmi obtížná a toto tu simulaci zkresluje a vlastně ji činí velmi obtížnou.

Já bych chtěla připomenout na závěr svého závěrečného slova, že si myslím, že další prodlužování nepřijetí EET je proti zájmu této země, proti zájmům podnikatelů. Na rozpočtový výbor i hospodářský výbor mě opakovaně přišli podpořit všichni zástupci podnikatelských svazů a komor této země. Mluvili tam o svých zkušenostech. Vystoupil tam Zdeněk Juračka, šéf Asociace tradičního českého obchodu, která zastupuje 700 prodejen, už jenom vyzdvihnu za všechny. Uvedl tam příklad, kdy oslovil písemně, dopisem - cituji, všichni, to tam slyšeli, kdo tam byli - předsedu ODS a nabízel mu svoji spolupráci a vysvětlení, proč podporují tito zástupci malých prodejen EET. Proč je důležité narovnání podnikatelského prostředí, proč by bylo úplně to nejhorší, kdyby EET zůstalo na půli cesty.

Já se tedy znovu ptám - za koho mluví opozice? Podnikatelé to prostě podporují. My jsme vytvořili nový offline režim. Vytvořili jsme možnost, když tady včera byly citovány dlouhosáhle různé aktivity podnikatelské, kde bude složité mít elektronickou evidenci tržeb - říkáme, je možné využít tento offline režim. Já jsem připravena aktivně podpořit pozměňovací návrh pánů poslanců Onderky a Juříčka na to, aby se limit hotovostních plateb pro možnost použití offline režimu, tzn. toho papírového, když to řekneme lidově, zvýšil na 600 tisíc. Zavnímala jsem, že i podnikatelské svazy a komory to podporují, aby tento limit se takto zvýšil.

Bude tady možnost volby, ten podnikatel si bude moci vybrat. Protože celá řada - a já chodím mezi ně a debatuji s nimi - celá řada mi říká, že si raději nechají EET, že je to pro ně jednodušší. Například moje kosmetička. Debatovala jsem s ní minulý týden a říkala, proč, mně každý platí kartou, proč bych nebyla... A k tomu terminálu mi připojí EET, mně to nedělá žádný problém, mně je to úplně jedno. A jestli malíře pokojů, kterého jste tady citovali, to zdržuje, tak prostě bude mít ten papírový režim. A není to nic, co už by dnes nemusel udělat, když ho o to ten zákazník požádá. Není to nic navíc, už dnes ho musí vydat, tento doklad.

Takže co vám vadí? Že tady mluvíme za absolutní většinu poctivých podnikatelů? To vám vadí? Strana, která se profiluje jako strana, která podporuje podnikatele. Pak tomu opravdu nerozumím.

Samozřejmě že my počítáme se zavedením paušální daně. A sotva jsme s tím přišli, v souladu s naším programem, vládním prohlášením, protože tam to máme samozřejmě... Já považuji debaty typu, jestli někdo to tam měl dřív nebo později, za úplně zbytečné. Co zajímá naše podnikatele: kdy to bude? A co je podstatné, že za 30 let to tady prostě není. A my na tom děláme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem zdravotnictví.

A na čem zhavarovalo jednotné inkasní místo? Já jsem na něm spolupracovala. Legislativa byla, ano, já to uznávám. Zhavarovalo na tom, že se utratilo 3,5 mld. - přečtěte si zprávu NKÚ - za tu dobu a nevytvořily se IT systémy. To se prostě dneska na koleně nedá dělat. Jestliže Finanční správa dostane jednu platbu, tak ji musí rozúčtovat a poslat to Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu zdravotnictví, což je samozřejmě reálnější než JIM, kdy ta platba byla každá jiná, jednotné inkasní místo - tomu se tak říkalo, omlouvám se za tu zkratku. Toto bude jednodušší, protože ta platba bude stejná, ale i to chce nastavení těch IT systémů. My jsme se do toho hned pustili. Legislativu pošlu do nějakého měsíce do meziresortního připomínkového řízení. Ale tím to nekončí. Věřím, že to podpoříte, protože všichni máme zájem, aby měli podnikatelé jednodušší život, hlavně ti drobní živnostníci. Ale musíte také nastavit IT systémy. A když je začneme dělat dříve, než bude legislativa, alespoň v nějaké fázi, tak už budu čelit trestním oznámením, že jsme někde investovali prostředky.

A ještě k vašemu dotazu, pane poslanče, myslím že Ferjenčíku, omlouvám se, pokud to byl někdo jiný, že procesujeme soutěž na ty účtenky papírové. Samozřejmě že tam máme rozvazovací podmínky pro případ, že by došlo k nějakému problému. To samozřejmě naši právníci takto připravili. Já jsem si toho vědoma. Ale zas na druhé straně, když zákon projde, a já věřím, že projde, tak nebudeme připraveni a já zase budu čelit kritice. Takže pochopte, že děláme to nejlepší, co v dané době dělat můžeme. A jestli účtenky budeme poskytovat na kterémkoliv místě Finanční správy, kdykoliv si je tam může vyzvednout zadarmo, v nějaké číselné řadě, tak si pořád říkám, že je to ta lepší varianta než obtěžovat a zatěžovat podnikatele tím, že si je budou muset někde obstarávat nebo tisknout a budou jim vznikat další vícenáklady. A samozřejmě počítáme s tím, že tam máme pojistku pro případ, že by došlo k jakémukoliv problému. Ale já věřím, že nedojde, protože všichni máme na paměti to hlavní - rovné podmínky pro podnikání. A to elektronická evidence tržeb zajišťuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Děkuji velmi paní ministryni, že se zapojila do té debaty odborné, podrobné, již před ukončením. Dovolím si podotknout, že se nejednalo o závěrečné slovo, ale možnost vystoupení před znovuotevřením rozpravy.

Nyní zde mám tři omluvenky. Omlouvá se pan poslanec Martin Jiránek mezi 9.30 a 12.00 z důvodu jednání. Omlouvá se pan předseda Radek Vondráček mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů. A omlouvá se paní poslankyně Balaštíková mezi 9.45 a 14. hodinou z pracovních důvodů. Děkuji.

Nyní zde mám nějaké faktické poznámky. Ty ovšem zatím nemohu připustit, protože rozprava ještě nebyla otevřena. Nicméně jedním z nich je pan poslanec Munzar, který může vystoupit před otevřením rozpravy jako zpravodaj výboru. Tak se zeptám, jestli má o toto zájem. Nemá. Dobře. Pan poslanec Benda zde ani není.

V tom případě nyní otevírám obecnou rozpravu, resp. znovu otevírám. Ta byla přerušena v době vystoupení pana poslance Ferjenčíka, který má zájem pokračovat. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve zareaguji na paní ministryni a dále představím svůj poslední pozměňovací návrh z těch návrhů, které jsem předložil.

Paní ministryni velmi děkuji za to vystoupení. Já to vítám, že ta rozprava se vede ještě v rozpravě a ne přes média. Vy jste zmiňovala, že vaše ministerstvo pracuje na posouzení toho autonomního vlivu v jednotlivých letech, a jestli ten vzorec odpovídá tomu nárůstu výběru v minulosti, ale říkala jste, že není smysluplné porovnávat ten současný výběr, ty obory s EET a bez EET. My jsme na tom semináři žádali, abyste porovnali obory s EET s obory bez EET s vysokou mírou spotřeby domácností. To byla prosba, kterou jsme dali panu náměstkovi Koubovi. Konkrétně šlo o ty obory například, které padají pod to NACE 55 a 56, ale současně nejsou stravovací služby, tedy právě o ten stánkový prodej, který je osvobozený, abychom zjistili, o kolik v těchto oborech, které jednoznačně mají podobný charakter, došlo k nárůstu výběru DPH. Takže to si myslím, že je zcela adekvátní požadavek. Chtěl bych poprosit, abyste toto skutečně zpracovali, protože tam myslím není spor o to, že se to porovnávat dá. Tedy pokud se ukáže, že v oborech bez EET, kde je vysoký poměr spotřeby domácností, roste výběr DPH srovnatelně rychle, tak si myslím, že tvrzení o přínosech EET jsou přinejmenším sporná. To je k tomu vystoupení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP