(10.00 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dále ještě jedna reakce. Vy jste mluvila o těch svazech, konkrétně o zástupci nějakého řetězce obchodů. Přesně na tyto výhrady reaguje můj pozměňovací návrh, sněmovní dokument 2634, který ruší třetí a čtvrtou vlnu, nicméně současně rozšiřuje první a druhou vlnu na všechny kódy NACE 55 a 56 bez rozdílu, zda se jedná či nejedná o stravovací službu. Právě to řeší ten problém, kdy si stěžují restaurace a samoobsluhy, že před nimi stojí stánek, který nespadá do EET a konkuruje jim. Takže tuto výhradu jsem zapracoval ve svém pozměňovacím návrhu. Ale tvrdím, že těmto obchodům a restauracím žádným způsobem nekonkurují řemeslníci, takže nedává smysl tvrzení, že je potřeba srovnat podnikatelské prostředí, zavádět stejný mechanismus pro instalatéry jako pro restaurace. Myslím, že jsem se s touto připomínkou svazu vypořádal, řeším problém, aby lidé, kteří skutečně podnikají ve stejném oboru, měli stejné podmínky, ale současně ruším nesmyslné rozšíření EET na obory, kde probíhají transakce jeden na jednoho a není tam možná kontrola. Tolik k vystoupení paní ministryně.

Dále můj poslední pozměňovací návrh, který předkládám. Jedná se o sněmovní dokument 2633 a načtu ho v podrobné rozpravě. O co jde? Vlastně taky reaguji na paní ministryni, která říkala, že podnikatelé vlastně ani nebudou chtít zvláštní režim, že radši zůstanou v EET. Důvod je ten, že zvláštní režim je nepoužitelný. A nepoužitelný je proto, že vyžadujete, aby účastník zvláštního režimu jednou za tři měsíce poslal na berňák tabulku se svými denními tržbami, a to je prostě zcela absurdní a zbytečná byrokracie, kdy živnostník místo toho, aby vydělával peníze a pracoval pro lidi, dělal zakázky, bude přepisovat svoje tržby do excelovské tabulky, dělat mezisoučty po dnech a posílat to na berňák. Logicky ve chvíli, kdy jsou podmínky takto nastavené, tak o to lidé nebudou mít zájem.

Proto jsem navrhl kompromisní znění, aby se mezisoučty nedělaly po dnech, ale po měsících. To znamená, jednou za tři měsíce si živnostník roztřídí účtenky po tom, co vydal za měsíc, udělá celkový součet za měsíc, udělá to třikrát a pošle celkovou sumu na finanční úřad. To si myslím, že je akceptovatelný kompromis. Ve chvíli, kdy stejně celkové tržby potřebuje posčítat, tak si myslím, že to není zas tak enormní zátěž. Ale skutečně ho nutit sčítat to po dnech je podle mě zcela absurdní byrokracie, která ničemu nepomůže. Finanční úřad to stejně bude dostávat v papírové podobě, takže s tím nebude moci pracovat na úrovni nějakých analytických dat. Navíc se jedná o živnostníky s malým obratem hotovostních plateb.

To je můj pozměňovací návrh 2633, který ruší tu absurdní byrokracii ohledně formulářů pro evidenci podle zvláštního režimu. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní zde mám ještě jednu omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Pavel Kováčik dnes od 10 do 11 hodin ze zdravotních důvodů, respektive lékařského vyšetření.

A nyní jsou zde faktické poznámky. Pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Maříková a po ní paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych zareagovat na paní ministryni. Původně jsem myslel, jsem přihlášen do podrobné rozpravy, že už budu jenom zdůvodňovat své pozměňovací návrhy, nicméně k tomu, co tady paní ministryně řekla.

Byl jsem účasten na jednání jak rozpočtového, tak hospodářského výboru. A ten údajný zástupce malých podnikatelů byl zástupce družstva řetězce COOP, který má celkem 2 700 prodejen. Takového člověka skutečně nemohu považovat za zástupce malých prodejen a malých podnikatelů. Je mi jasné, že ti velcí plédují pro zavedení EET a tvrdí, že je to narovnání podnikatelského prostředí, protože samozřejmě náklad pro velký řetězec na pořízení zařízení, správu a údržbu je úplně jiný než pro malého podnikatele, který má svou malou prodejnu, o kterou se musí starat někde v nějaké venkovské obci. Pro ně to skutečně není narovnání podnikatelského prostředí, pro ně je to naopak diskriminační a rozděluje to podnikatelské prostředí. Chápu, že se tím ti velcí chtějí zbavovat konkurence. Ale já prostě nechci žít ve státě, kde většina lidí nebude kvůli špatnému podnikatelskému prostředí a přílišným povinnostem, kontrolám a regulacím chtít podnikat a radši se nechá zaměstnat. Já se prostě zase nechci vrátit k tomu, abychom se museli obracet, když půjdeme ke kadeřníkovi, na odštěpný závod kadeřnictví č. 1028 - agrokadeřnictví, nechci se dožít situace, že budeme muset volat instalatéry - odštěpný závod 258 - agroinstalatérství a podobně. Takového světa se nechci dožít. Chci, abychom podporovali aktivní občany, kteří se dokážou postarat sami o sebe. A není to tak, že to je tak, že jenom ti poctiví, paní ministryně, to chtějí a ti nepoctiví to nechtějí. To je zbytečná nálepka a úplně mimu tuto diskusi. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Maříkovou. Připraví se paní poslankyně Kovářová - v tuto chvíli máme čtyři faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Také bych chtěla reagovat na to, co tady řekla paní ministryně. Nevím, z čeho paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího vycházíte, že podnikatelé podporují EET, jestli je to z toho, jak s nimi komunikujete. Protože já slyším naprosto něco jiného. Ne že jim to zjednodušuje život, ale naopak komplikuje. Takže nevím, jestli disponujete nějakou statistikou nebo anketou, nebo jestli vycházíte z toho, kolik živnostníků zkrachovalo díky EET. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Věru Kovářovou. Připraví se pan poslanec Skopeček k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, také bych ráda reagovala na slova paní ministryně o tom, že různé svazy podporují EET. Já jsem na tom rozpočtovém výboru také byla a ptali jsme se oněch zástupců svazů, kolik oni zastupují těch drobných živnostníků s obratem do 1 milionu korun. Odpověď vůbec nezazněla, protože v podstatě žádné. Co tam ovšem zaznělo, že obchody se zavírají, ale že se zavřela pouhá 2 %. Ale už tam nezaznělo, kde se zavřely. A ty obchody se zavírají jasně na venkově. Co tam ovšem zaznělo, že se obchody sice zavírají, ale obraty stoupají. Ano, stoupají, ale těm velkým, protože ti malí již zavřeli. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Než pozvu dalšího řečníka, mám zde omluvenku. Omlouvá se nám paní poslankyně Helena Langšádlová mezi 9.57 a 10.30 z osobních důvodů.

Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Skopečka. Připraví se pan poslanec Staněk.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Zareaguji ve třech tezích, které tu paní ministryně řekla.

Za prvé. Plédovala za EET, protože je to podle ní prý narovnání podnikatelského prostředí. Samozřejmě to žádné narovnání podnikatelského prostředí není. Je to nová regulace a administrativa. A novou regulací a administrativou žádné podnikatelské prostředí nenarovnáváte, ale ještě ho více komplikujete. Pokud by paní ministryně chtěla narovnávat podnikatelské prostředí, tak ruší zbytečné regulace a zjednodušuje u nás velmi složité daně. To by bylo narovnání podnikatelského prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP