(11.40 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 92 ze dne 21. února 2019, jak se podává z vám doručeného sněmovního tisku 202/3.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 19. schůzi po předkladatelské zprávě Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, náměstka ministryně průmyslu a obchodu, po zpravodajské zprávě poslance Dominika Feriho a po rozpravě přijal usnesení, kterým: 1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 202/0 projednat a schválit v předloženém znění; 2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; 3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Tolik procesně vyrovnáno a meritorně návrh již představil jak navrhovatel, tak i pregnantně pan zpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Mohu otevřít obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky s přednostním právem. První přihláška je prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. (Ministr z lavice oznamuje, že chce vystoupit až v podrobné rozpravě.) Až do podrobné, dobře. V tom případě v obecné rozpravě pan místopředseda Tomio Okamura. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, základním obsahem navrhované právní úpravy je změna financování čistých nákladů České pošty, tedy jde o financování takzvaných ztrátových služeb, které musí provozovat na základě zákona. A co jsou tyto ztrátové služby? Na to se podívejme. (V sále je neklid.)

Česká pošta musí jako držitel poštovní licence zajistit na celém území České republiky všeobecnou dostupnost základních služeb. Jedná se například o dodání poštovních zásilek do dvou kilogramů, dodání poštovních balíků do deseti kilogramů, ale i zachování určitého počtu byť i ztrátových poboček. Jsem v oboru naprostý laik, ale přesto jsem si nemohl nevšimnout, že v republice fungují desítky přepravních služeb, které bez problému dopravují zásilky kdykoliv kamkoliv a jsou ziskové. Takže abychom mluvili na rovinu, pošta dostává dotace na služby, na kterých jiné firmy silně vydělávají. Aniž by si toho náš ministr vnitra a šéfové pošt všimli, žijeme v časech, kdy giganticky narostly objemy přepravovaných zásilek díky e-shopům. Pro zásilkové firmy je dnešní doba zlatý důl a ráj.

Česká pošta měla loni údajně nejnižší zisk v historii, ale to je asi omyl. Po odečtení veřejných podpor bude podle mého soudu v kruté ztrátě, což je pozoruhodné. Dokáže prodělávat navzdory tomu, že nabízí za otrockou práci žebrácké mzdy a že má oproti konkurenci obrovskou výhodu - nejhustší síť poboček. No, žebráckou mzdu tam mají řadoví zaměstnanci. Naopak nejvyšší vedení se proslavilo milionovými odměnami a zlatými padáky. Tuhle výhodu husté sítě poboček uměla Česká pošta s genialitou sobě vlastní proměnit v nevýhodu a po léta se pošta snaží své pobočky rušit, zatímco například zásilkovna.cz je s pomocí drobných partnerů otevírá s nadsázkou ne v každém městě, ale v každé ulici. Samozřejmě je pošta jedním z mála míst, kde si občan užije pořádnou frontu jako za socialismu. Na rozdíl od socialismu ovšem Česká pošta v praxi téměř přestala například předávat lidem doma balíky, ale nahání je, aby si vyzvedli zásilky na poště, a tím tam zvyšovali fronty. To, že se pošta neumí s příjemcem dohodnout po telefonu na převzetí doma jako jediná z přepravních služeb, je jen malá ilustrace katastrofální neschopnosti.

Česká pošta se stala trafikou a dojnou krávou pro nejrůznější parazity. Z těch nejznámějších kauz připomeňme například jistého Patočku, šéfredaktora Deníku Referendum. O tom, že dostává od expremiéra Sobotky peníze z České pošty, jsme se dozvěděli poté, co se veřejně ozvala novinářka, které Patočka zakázal o ostudných poměrech na České poště psát. Současně jsme se pak dozvěděli, jak sociálně demokratičtí ministři skrze státní firmy financovali politické neziskovky Patočky a dalších. A bylo by dobré si opakovat, že tito morálně povýšení lepšolidé z politických neziskovek jsou prachsprostí parazité, kteří okrádají slušné občany a stát.

Česká pošta má potenciál peníze státu vydělávat a živit slušný počet lidí. Ještě koncem 90. let vydělávala pošta kolem miliardy korun. Myslím, že vláda a odpovědný ministr vnitra Jan Hamáček by měli za poštu konečně vzít osobní odpovědnost a pustit se do zásadní reformy její práce, organizace a služeb. Česká pošta může být zlatý důl, ale vládám v posledních deseti letech se ho podařilo zlikvidovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Okamurovi. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu obecnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Můžeme tedy pokračovat otevřením rozpravy podrobné.

Do podrobné rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda vlády a ministr vnitra a poté pan kolega Luzar jako zpravodaj také s přednostním právem, ale nikoliv elektronicky. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych se v podrobné rozpravě pouze přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému evidován pod č. 2330. Ten se týká navýšení limitu pro takzvanou univerzální službu, a to z 500 mil. na 1,5 mld. korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra a místopředsedovi vlády. Nyní pan zpravodaj v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, chtěl bych se také přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 2659, který je v systému. Je to návrh na posílení financí za roky 2013 a 2014 pro Českou poštu v rámci správného vyúčtování veřejné podpory, kterou měla Česká pošta v těchto letech obdržet a neobdržela.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu mohu tedy také ukončit. V podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat. Ptám se na závěrečná slova. Nikdo o závěrečná slova zájem nemá, v tom případě mohu skončit druhé čtení tohoto návrhu a bod č. 5. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů, protože dalším bodem je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 299/ - druhé čtení

Děkuji paní kolegyni Heleně Válkové, která je zpravodajkou, že zaujala místo u stolku zpravodajů. V tuto chvíli už tedy mohu dát slovo panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Velmi ve stručnosti připomenu, co je obsahem tohoto návrhu. Jedná se o implementaci požadavků směrnice Evropské unie o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení, kde implementační lhůta je 11. června tohoto roku. Navrhují se novelizovat tři zákony. To gros spočívá v zákoně o odpovědnosti mládeže za protiprávní trestné činy, to znamená v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Další změny se potom ale spíš okrajově dotýkají trestního řádu a zákona o výkonu vazby.

Ze změn, které jsou navrhovány, mohu zmínit zejména rozšíření informací, které jsou v rámci jednotlivých fází trestního řízení poskytovány mladistvému, který vystupuje v předepsaném procesním postavení; zakotvení pravidla, podle kterého osoba, u které není jisté, jestli dosáhla 18 let věku, se považuje za mladistvého do doby, než je prokázán opak; zavedení oprávnění mladistvého, aby si sám navrhl svého opatrovníka; rozšíření poskytování nutné obhajoby, která se poskytuje mladistvému i na období po dosažení věku 18 let, a to teoreticky až do 21 let, pokud je to potřebné s ohledem na okolnosti, zejména vyspělost a zranitelnost osoby, o kterou se jedná; zakotvení preference pořizování audiovizuálního záznamu během výslechu mladistvého a prodloužení odděleného umístění mladistvého ve vazbě dospělých i na případy, kdy překročí v době, kdy je ve vazbě, věk 18 let.

Vládní návrh zajišťuje plnou implementaci evropské směrnice a já moc prosím o jeho podporu a propuštění do třetího čtení. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP