(13.30 hodin)

 

Poslankyně Monika Jarošová: Druhým volebním bodem je návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Dnes by mělo proběhnout druhé kolo první volby, jelikož jsou stále k dnešnímu dni v Kontrolní radě Technologické agentury neobsazena tři místa. První kolo první volby proběhlo dne 27. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny. V něm byli zvoleni pan Lubomír Grmela, paní Anna Putnová a pan Martin Wichterle.

Do druhého kola postoupil dvojnásobek kandidátů na zbývající tři neobsazená místa, to je šest kandidátů: pan Rostislav Drochytka, pan Martin Nečaský, pan Eduard Palíšek, paní Vlasta Radová, paní Hana Vykopalová a paní Mirka Wildmannová.

Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, prosím, pane předsedo, abyste tento bod přerušil a vyhlásil konání tajných voleb. Volební lístky se budou vydávat zhruba patnáct minut, tedy od 13.30 do 13.45. Výsledky volby vyhlásím na začátku dnešního odpoledního jednání a zároveň avizuji, že vyhlásím novou lhůtu k bodu Návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní místopředsedkyně. Přerušuji projednání tohoto bodu na provedení tajné volby. Současně připomínám, že jednání organizačního výboru začne ve 13.35 hodin. Pokračovat budeme ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.31 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP