(13.20 hodin)

 

Poslankyně Monika Jarošová: Ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lubomír Volný, nezařazení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50. Přihlášeno 174 poslanců, pro 148. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Nyní prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o rezignacích. A to rozpočtový výbor Jaroslav Foldyna, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51. Přihlášeno 174 poslanců, pro 165. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: A ze zahraničního výboru Karel Krejza, ODS.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52. Přihlášeno 174 poslanců, pro 163. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dále budeme hlasovat o nominacích. A to ze (do) stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Taťána Malá, ANO.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53. Přihlášeno 174 poslanců, pro 170. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do zemědělského výboru Monika Jarošová, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54. Přihlášeno 174 poslanců, pro 166. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do kontrolního výboru Lucie Šafránková, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55. Přihlášeno 174 poslanců, pro 165. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do rozpočtového výboru Lubomír Španěl, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56. Přihlášeno 174 poslanců, pro 164. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do rozpočtového výboru Václav Votava, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57. Přihlášeno 174 poslanců, pro 166. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do výboru pro evropské záležitosti Jana Levová, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeno 174 poslanců, pro 166. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Zdeněk Podal, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59. Přihlášeno 174 poslanců, pro 165. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Karel Krejza, ODS.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60. Přihlášeno 174 poslanců, pro 157. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do výboru pro bezpečnost Jaroslav Foldyna, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61. Přihlášeno 173 poslanců, pro 161. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do zahraničního výboru Petr Beitl, ODS.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62. Přihlášeno 174 poslanců, pro 162. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Tereza Hyťhová, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63. Přihlášeno 173 poslanců, pro 162. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Poslední - do stálé komise pro Ústavu České republiky Lucie Šafránková, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování č. 64. Přihlášeno 173 poslanců, pro 165. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby.

Nyní prosím, pane předsedající, o hlasování o návrhu pana předsedy Faltýnka na přerušení tohoto bodu do pátku 26. dubna 2019 do 9 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Budeme hlasovat o tomto návrhu tak, jak ho přednesl pan předseda Faltýnek.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, kdo je proti?

Hlasování č. 65. Přihlášeno 174 poslanců, pro 167. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

Ještě k hlasování se bude vyjadřovat pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Jenom pro stenozáznam - nezpochybňuji hlasování, hlasoval jsem pro u hlasování o Václavu Klausovi, a na sjetině mám "zdržel se". Nezpochybňuji hlasování, ale hlasoval jsem pro.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, to je informace pro stenozáznam. Nyní došlo tedy k přerušení tohoto bodu v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

171.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Dávám slovo paní místopředsedkyni volební komise. Dámy a pánové, prosím o klid, ať ještě můžeme dokončit tento bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP