(16.40 hodin)
(pokračuje Žáček)

V samotném závěru mi dovolte kritizovat fakt, že pan ministr dnes v 11.30 vložil do systému pozměňovací návrh, který je pozměňovacím návrhem vůči jeho návrhu, což je samozřejmě samo o sobě pikantní, ale hlavně tuto změnu další neavizoval během jednání u nás na výboru pro bezpečnost. Ptám se také, jestli tento pozměňovací návrh vychází z nálezu Ústavního soudu, z čeho jsme byli informováni, že tato novela vychází, anebo jde o pouhý lobbistický přílepek. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A než budeme pokračovat v rozpravě, tak zde mám omluvenku. Omlouvá se nám paní poslankyně Válková mezi 16.30 a 19.00 z důvodu návštěvy lékaře.

Tak. V tuto chvíli nemám žádných přihlášek do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr má zájem. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, za prvé prosím o omluvu, že jsem nebyl přítomen na zahájení tohoto bodu. Byl jsem členem delegace pana prezidenta na jednání s premiérem Vietnamu, kde jsme probírali i otázky bezpečnosti a spolupráce rezortu vnitra, takže za to se omlouvám a děkuji panu ministrovi zahraničí, že mě na začátek zastoupil.

K tomu, co tady padlo v diskusi. My jsme si hodně věcí vyříkali na výboru pro bezpečnost. Já chápu, že to nestačí a že je potřeba ty argumenty znovu zopakovat tady na plénu a na mikrofon.

Ale k panu poslanci Ondráčkovi, který tady citoval, to je to, co jsem zachytil, když jsem přišel, z údajného zápisu z porady krajského ředitele policie. Já ten materiál znám také. Jde o údajný zápis z porady jihomoravské policie. Já požádám pana policejního prezidenta, aby prověřil, zda ten materiál je autentický, a pokud ano, tak pan policejní prezident, popř. pan plukovník Tržil pár věcí budou muset vysvětlit.

K panu poslanci Žáčkovi. On tady vystoupil relativně dlouho. Zopakoval argumenty, které říkal v prvním čtení, říkal je potom na výboru. Já nechci s ním soupeřit v délce vystoupení. Já jsem mu poslal odpověď, kterou pokládám za dostatečnou, a rozumím, že vždy je možné najít další důvody, proč stanovisko Ministerstva vnitra kritizovat. Nicméně pokládám tu debatu za nadbytečnou z jednoho prostého důvodu. To je materiál, na kterém se shodli všichni ředitelé bezpečnostních sborů. Pan poslanec byl přítomen na výboru pro bezpečnost, kde byl pan policejní prezident, generální ředitel Hasičského záchranného sboru, byl tam pan plukovník Koudelka z Bezpečnostní informační služby, byl tam ředitel GIBSu, byl tam pan šéf Vězeňské služby atd. Byla tam rozvědka. A všichni odsouhlasili, že takto ten text jim vyhovuje. Tento text byl projednán i s odbory. Byla na tom shoda s odbory. A já pouze pátrám, kde je ten problém, když všichni s tím souhlasí, a jediný, kdo s tím mám problémy - pan poslanec Žáček, popř. kolegové z ODS.

Já neumím vymyslet dokument, který je lepší než ten, na kterém se shodli všichni ti, kteří ve finále za ty bezpečnostní sbory odpovídají. Já prostě nemám jinou alternativu. Tudíž říkám, že jsme předložili kvalitní materiál, na kterém jsme se všichni dohodli, a už nemám prostor ho nijak vylepšovat. Ani cestou katalogizace toho, co povolíme, co nepovolíme. Pan poslanec Žáček jasně slyšel pana policejního prezidenta, který řekl na záznam na výboru, že bude maximálně restriktivní. To znamená, že bude povolovat pouze nezbytné minimum podle svého uvážení. A už vůbec neplatí to, že tam bude fungovat nějaký krajský princip, že si v Jihomoravském kraji pan plukovník Tržil povolí něco jiného než pan plukovník Kužel v Moravskoslezském. Prostě tam bude jasná metodika Policejního prezídia. A pan policejní prezident vám řekl, že bude maximálně restriktivní.

Co se týká Hasičského záchranného sboru, tam ten problém je trošku jiný. Já jsem tady zaznamenal vaše výhrady k tomu, že by snad hasiči neměli jezdit nákladními automobily nebo že by neměli vykonávat horolezecké práce. No, oni už to teď dělají, akorát za to platíme, protože ten strojník, pokud má mít nějaké návyky, tak prostě musí mít najeté kilometry. A budete se mnou souhlasit, že ta hasičská auta těch kilometrů zase tolik nenajezdí. Takže pokud člověk má být profesionálem a má ovládat tu techniku, tak někde ty kilometry musí najezdit. Tak buď ho budeme posílat do autoškoly a budeme za to platit, budeme mu platit kondiční jízdy, anebo mu to prostě povolíme v rámci té vedlejší výdělečné činnosti.

To samé výškové práce. Máme - teď jsme otevírali ve Velkém Poříčí lezecký polygon za 70 mil. korun a tam budeme školit naše hasiče, a věřím, že i zahraniční, v tom, aby se naučili zvládat ty otázky spojené s lezeckými pracemi. Proč bychom jim to nepovolili ve volném čase jako vedlejší výdělečnou činnost? A znovu říkám, pan generálmajor Ryba vám to na výboru jasně odůvodnil.

Takže z mého pohledu tedy vedeme naprosto zbytečnou debatu o dokumentu, na kterém je absolutní shoda napříč bezpečnostními sbory. A jediný, kdo vůči tomu má výhrady, nebo jediní dva, jediné dva hlasy, které zaznívají, jsou od pana poslance Žáčka a paní poslankyně Černochové. Já to naprosto respektuji, chápu to, že to je součást nějakého politického boje. Akorát nevím, jak mám ten dokument vylepšit, když jsme se na tom všichni dohodli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To bylo závěrečné slovo navrhovatele. Prosím pana zpravodaje o závěrečné slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, dovolte mi v závěrečné zprávě - děkuji, že se podíváte na zápis z porady, popř. další, když už tedy ten materiál budete číst, popř. vás to bude zajímat, tak se podívejte i na stranu dvě, hned první odrážku.

V průběhu - a to je docela zajímavé, protože tam to skoro už zavání tím, že se tady páchají určité nepravosti.

V průběhu letošního roku je žádoucí se vypořádat se zdvojením systematizovaných služebních míst zejména u vyšších tarifních tříd. V závorce: Problém je, že při průběžné kontrole Ministerstvo financí nevidí zdvojené SSM, neřeší je z hlediska rozpočtu, což je problém pro financování v procesu vztahování mzdových prostředků na nenaplněné početní stavy. - Velmi jednoduše přeloženo, ty tabulky, které jsou, tak se naklonují, fungují, dochází na ně mzdové prostředky, které potom se umí dobře rozdělit mezi vybrané příslušníky bezpečnostních sborů. To jsou věci, které jsou problematické. Jsou to věci, které bychom chtěli řešit v rámci jiného sněmovního tisku, které možná vyvolaly určitou bouři ve sklenici vody i neshody, které tady mezi námi panují, ale jsou to věci, které by se určitě měly řešit.

A co se týká třeba těch hasičů. Já jsem plně pro to, aby hasiči si nejenom zdokonalovali svoje návyky a dovednosti, ale aby je prohlubovali. A pokud tak i činí a činí tak i ve volném čase, např. tím, že vykonávají lezecké práce, popř. řídí i nějaké vozidlo. Ono jet tou třicetitunovou cisternou - anebo zeptám se pana kolegy, předsedy podvýboru pro hasiče, ale kolem třiceti tun ta plná cisterna mít bude - na majáky v tom provozu, který tady je, opravdu vyžaduje určitou specializaci a bez velkého počtu najetých kilometrů prostě ten volant do ruky, to kolečko do ruky pořádně nedostanete. A já jsem pro to, aby tak činit mohli. V případě, že si tím ještě něco přivydělají, tak je to možná i dobře.

Takže jsou činnosti, kde bych opravdu nedělal žádný problém, že by v tomto případě konkrétně hasič s tím měl mít nějakou výdělečnou činnost. A pokud bude v lezecké technice kácet stromy anebo prostě dělat cokoliv jiného, zdokonaluje se při práci s motorovou pilou, kterou používá při výjezdech poměrně často, pracuje v lezecké technice, v úvazech, tak já si myslím, že to není nic proti ničemu. A ten příslušník si k tomu nízkému platu ještě může přivydělat. Takže v tomto bych problém neviděl.

Ty problémy, které budou, asi ukáže čas. A ta jednotlivé správní rozhodnutí, popř. soudy, které nastanou, a já očekávám, že nastanou, protože ten výkon činností u jednotlivých bezpečnostních sborů a jednotlivých příslušníků je tak širokospektrální, že opravdu vytvořit tabulku, kde by bylo napsáno "ty tohleto smíš, ty tamto nesmíš", že to prostě opravdu není v silách Ministerstva vnitra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byla závěrečná slova. Nyní bychom tedy přistoupili k hlasování. Pokud vím, nepadly žádné návrhy, které by se měly hlasovat po obecné rozpravě. Takže zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být řádně odůvodněny. A jako prvního prosím pana poslance Ondráčka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP