(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně zastupující vládu, je 14.30 hodin, takže budeme pokračovat v naší schůzi. Než však přejdeme k dalším bodům, seznámím vás s omluvenkami.

Omlouvá se nám od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání pan poslanec Kobza, od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Koten, paní poslankyně Šafránková od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání ve volebním kraji, pan poslanec Kohoutek Jiří mezi 14.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů, paní poslankyně Rutová od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Richter z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Španěl mezi 14.30 a 19.00 z důvodu jednání ve volebním kraji, pan poslanec Mališ mezi 14.30 a 21.45 z rodinných důvodů, pan poslanec Hrnčíř mezi 14.30 a 19.00 z důvodu jednání ve volebním kraji, pan poslanec Rais mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Rozner od 13. hodiny do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Adámková z pracovních důvodů mezi 14.30 a 17.00, paní poslankyně Oborná od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Válek mezi 13.00 až 18.00 z osobních důvodů, pan poslanec Sadovský od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, já - tedy pan místopředseda Pikal - od 16. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Foldyna od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, od 14.30 do konce jednacího dne paní poslankyně Balaštíková, pan poslanec Pustějovský od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Strýček od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Juchelka od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní ministryně Maláčová se nám omlouvá dnes odpoledne z pracovních důvodů, pan poslanec Mihola do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Tomáš Kohoutek mezi 14.30 a 20.00 z pracovních důvodů, paní poslankyně Kozlová mezi 14.30 a 18.00 z důvodu jednání, paní poslankyně Kořanová mezi 14.30 a 22.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Volný dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Bojko od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Holík od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Feri do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Růžička mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Fridrich mezi 14.30 a 19.00 z pracovních důvodů a z dnešního jednání též do konce jednacího dne paní poslankyně Dražilová a pan místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A přejí nám pěkné Velikonoce.

 

Tak, to byly omluvenky. A nyní se tedy můžeme posunout dál, což je bod

 

218.
Ústní interpelace

Ústní interpelace určené předsedovi vlády ČR a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu ČR jako celek, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo poslanci Ivanu Bartošovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Andreje Babiše. Připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já vám děkuji, pane předsedající. Je tedy s podivem, že pan premiér tady není, když dopoledne tady na interpelacích byl. A teď asi odjel na prodloužený víkend nebo někam na dovolenou. Nicméně přečtu text své interpelace.

Vážený pane premiére, během posledního půlroku byla zveřejněna celá řada odborných analýz a stanovisek expertů, které doložili, že jste ve střetu zájmu podle evropského finančního nařízení. To vstoupilo v platnost loni v srpnu. Vy ale v rámci politické komunikace směrem k voličům neustále opakujete, že se jedná o kampaň. Včera jste ji dokonce upravil na organizovaný komplot. Pokud tomu správně rozumím, tak do tohoto komplotu zahrnujete i nezávislý a odborný útvar Evropské komise, tedy její právní servis, který k vašemu konfliktu zájmu také vypracoval odborný rozbor s jasným stanoviskem.

V této věci si vám dovolím ve vaší nepřítomnosti tedy položit následující otázky:

Za prvé. Vaše hnutí se od svého vzniku zaštiťuje transparentností. Podpoříte tedy, aby audit Evropské komise, který v souvislosti s vaším střetem zájmů nedávno proběhl v ČR, byl zveřejněn, jakmile bude doručen českým úřadům, tedy 15. května 2019? A vyložíte tak voličům před volbami karty na stůl?

Za druhé. Znáte alespoň jednoho nezávislého odborníka, který by se odvážil tvrdit, že nejste ve střetu zájmů ve smyslu evropského finančního nařízení?

Za třetí. Budete transparentní a zveřejníte veškerou oficiální komunikaci s eurokomisařem Oettingerem týkající se porušování evropského finančního nařízení ke střetu zájmu, kterou jste navázal v loňském prosinci?

A za čtvrté. Zmíněný právní rozbor expertů Evropské komise jasně doložil, že porušujete evropské nařízení. Zároveň popsal, že máte de facto tři možnosti: za prvé vzdát se koncernu Agrofert, za druhé přestat získávat veřejné prostředky, anebo odejít z pozice premiéra.

Popište prosím, jak jste tento svůj střet zájmu vyřešil. Nemám tím však na mysli váš symbolický odchod z Rady ESIF, což v žádném případě (upozornění na čas) danou situaci neřeší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan premiér vám odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

A nyní prosím s další interpelací pana poslance Jana Čižinského. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, 9. dubna bylo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněno vyhlášení výsledků dotačního řízení na výkon sociální práce pro rok 2019. Z publikovaných údajů vyplývá, že letos dochází k drastickému snížení peněz, které stát přispívá obcím na sociální práci přenesené působnosti, z 230 milionů na 200 milionů, tedy na polovinu. Je to podstatně nižší částka než v roce 2016, kdy tato podpora začala být přidělována. Tehdy bylo naopak přislíbeno, že dotace se budou meziročně zvyšovat, protože sociální práce je zcela nezbytná.

Letošní propad ve financování vytváří obcím v sociální práci krizi. Škrty znamenají destabilizaci i těch stávajících, dnes nedostatečných kapacit. Obce se dostávají do situace, kdy jsou nuceny porušovat metodické pokyny vydané ministerstvem. Zejména požadavek, aby bylo zamezeno souběhu některých pracovních pozic, u kterých je to nežádoucí z etického i metodologického hlediska, nebo správné zařazení sociálních pracovníků do 11. platové třídy, což navíc má být podle metodiky posuzováno v rámci kontrol.

V některých městských částech hl. města Prahy, kde jsem detailně informován, přiznaná částka zdaleka nepokryje ani zajištění jedné jediné pracovní pozice. Podobná situace bude, předpokládám, i jinde.

Stát tedy přenáší celou svou působnost na obce, aniž by jim hradil celkové náklady, které jim při výkonu státní správy, tedy toho, co po nich stát chce, vznikají. Povinnosti obcí s rozšířenou působností při zajišťování sociálních služeb přitom upravuje § 92 zákona 108 zcela kogentně, stejně jako i další zvláštní zákony. Stejná situace mimochodem vzniká ve zdravotnictví, kde stát sice chvályhodně zvýšil platy lékařům, což je zcela nezbytné, ale nijak nezvýšil příslušné transfery obcím.

Žádám vás proto, pane premiére, o vysvětlení, jak bude vaše vláda řešit vzniklou krizovou situaci v sociálních službách obcí a zjevný rozpor mezi tím, co stát od obcí na poli sociální práce požaduje, a tím, kolik jim na to přispívá. Budu rád, když se vyjádříte také ke zmíněné otázce zvýšení platů lékařů (upozornění na čas) a následků pro rozpočty obcí.

Využiji situace, protože jde o finance, tak ten dopis předám ministryni financí. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP