(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní, prosím - pan premiér vám odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

Nyní s interpelací ve věci zveřejnění zprávy Komise paní poslankyně Kovářová. Připraví se pan poslanec Farský. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, tento týden jsme byli informováni z Evropské komise ústy komisaře Günthera Oettingera o rozsáhlém auditu, který od ledna prověřoval váš možný střet zájmů. Závěrečná zpráva z auditu Evropské komise bude připravena do 15. května. Chtěla bych vás tímto vyzvat, abyste po tomto datu neprodleně zveřejnil tuto zprávu, tak aby byla k dispozici české veřejnosti a aby se s ní mohli čeští občané seznámit ještě před volbami do Evropského parlamentu. Dle mého názoru je toto korektní jednání, i kdyby se nekonaly volby. Avšak chtěla bych předejít, aby právě kvůli konání těchto voleb byla nějaká snaha odsunout zveřejnění této zprávy až po volbách.

Vážený pane premiére, zveřejníte tuto zprávu v momentě, kdy ji česká vláda obdrží? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A podobně jako jiným, na tuto otázku vám odpoví pan premiér písemně do třiceti dnů.

Nyní prosím pana poslance Farského, který bude interpelovat ve věci rušení nezákonných exekucí. Připraví se pan poslanec Kolářík. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Pane nepřítomný premiére, v České republice je pořád něco kolem 200 tisíc nezákonných exekucí. Exekucí, které jsou vymáhány, aniž by pro to byl právní důvod. A to víme zcela jistě, že jsou nezákonné, přibližně od května roku 2011, kdy Nejvyšší soud vynesl rozhodnutí, že takové exekuce se vymáhat nesmějí a nemají. Přesto další přibývaly a přibývají.

Ve svém příspěvku v pravidelném nedělním kázání na Facebooku jste 31. března napsal, že se vám už podařilo zrušit 200 tisíc těchto exekucí. Následně se ukázalo, že to tak úplně pravda nebyla, příspěvek jste opravil na informaci, že se postupně ruší exekuce právě kvůli neplatným rozhodčím doložkám. To máte pravdu. Jak advokát Petr Němec, který jich už dokázal rušit něco kolem 2,5 tisíce za tři roky, tak i já ve chvíli, kdy jsem viděl, že tady dochází k takové situaci, jsem podal několik desítek návrhů na zrušení nezákonných exekucí. A soudy odpovídají různě a je zcela zřejmé, že k tomu bude muset být přistoupeno co možná koncepčně a plošně.

Chci se tedy zeptat, poté, co jste svolal schůzku na úřad vlády, poté, co jste vydal tiskovou zprávu o tom, že už se to konečně začne řešit, chci se zeptat, co dalšího tedy v této situaci 200 tisíc nezákonných exekucí plánujete udělat, kdy to plánujete udělat a kdy se můžeme dočkat prvních zrušených nezákonných exekucí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan premiér vám v souladu s jednacím řádem odpoví písemně do třiceti dnů.

Nyní prosím pana poslance Koláříka, který bude interpelovat ve věci nelogického zpoplatnění jedniček. Připraví se pan poslanec Černohorský. Pan poslanec Kolářík tu není? Nevidím ho, nevím, jestli je za dveřmi. V tom případě jeho interpelace bohužel propadá.

A pan poslanec Černohorský právě přišel, takže prosím pana poslance Černohorského, který bude interpelovat ve věci prodeje hutí (řečeno hnutí) Arcelor Mittal. Připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Poslanecká sněmovna ve svém usnesení z 25. října 2018 vyzvala vládu České republiky, aby s maximálním nasazením hájila u Evropské komise zájmy České republiky s přihlédnutím ke specifickým zájmům zaměstnanců Arcelor Mittal Ostrava, tak aby došlo k prodeji huti do rukou zájemce, který zajistí udržitelný rozvoj ostravské huti, a tím i celého regionu, a také aby vláda požadovala po zájemci o koupi Arcelor Mittal Ostrava předložení konkrétního plánu a závazku investic do této huti.

V návaznosti na toto usnesení se pana premiéra ptám, jaké kroky od chvíle přijetí výše uvedeného usnesení podnikla vláda ve vztahu k Evropské komisi, aby hájila zájmy České republiky a zaměstnanců podniku při prodeji huti; jaký je vývoj jednání.

A dále: Předložil již zájemce o koupi konkrétní plán a závazek investic do budoucna? Pokud ano, jestli je možné tyto dokumenty někde dohledat a jaké kroky případně plánuje vláda v této věci do budoucna? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji, především za perfektní dodržení času. Nebyla využita ani polovina. Omlouvám se, že jsem řekl, že je to hnutí v názvu bodu. Pan premiér vám odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů.

A nyní prosím s další interpelací pana poslance Ferjenčíka, který bude interpelovat ve věci možných daňových úniků Agrofertu. Připraví se pan poslanec Bartoň. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych se zeptat nepřítomného pana premiéra na fenomén transfer pricingu. V České republice je jeden z největších problémů v oblasti správy daní právě to, že mateřské firmy a dceřiné firmy mezi sebou uzavírají obchody z důvodu daňové optimalizace. A mě zaujalo, že v článku na webu irozhlas.cz, tedy webu Českého rozhlasu, se píše, že farma Čapí hnízdo měla tržby za reklamu v rozsahu 270 mil. Kč v období čtyř let. Dovolil bych si připomenout, že například limit na volební kampaň je v České republice 90 mil. Kč. Takže farma Čapí hnízdo dodala reklamu v objemu trojnásobku největší volební kampaně do sněmovních voleb, co je v České republice možné předvést, a vyinkasovala za to od společnosti Agrofert 270 mil.

Mně přijde, že tohle je přesně příklad transfer pricingu, kdy Agrofert si snižuje daňový základ tím, že vyrábí fiktivní náklady, a farma Čapí hnízdo, která je ve ztrátě, si tímto zlepšuje výsledek hospodaření, ale daně neodvádí.

Chtěl bych se, pane premiére, zeptat, jakým způsobem můžete vyvrátit tato podezření a jestli můžete skutečně garantovat nezávislé posouzení této aktivity ve chvíli, kdy vaše strana kontroluje Ministerstvo financí. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan premiér vám odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

Jako další bude interpelovat pan poslanec Bartoň ve věci vzdělávání jako priorita vlády. Připraví se pan poslanec Michálek. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, Sněmovna ve svém usnesení číslo 241 z 19. prosince 2018 navrhla cíl dostat finance do vzdělávání minimálně na 5 % HDP do roku 2025. Podle posledních dostupných informací jsou veřejné výdaje do vzdělávání okolo 3,9 % HDP.

Rád bych se zeptal, jak přistoupila vláda k této výzvě od Poslanecké sněmovny? Jednala o tom vláda? Jak se tento cíl odráží v rozpočtu na rok 2020 a jak v dlouhodobých výhledech do roku 2025?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za konkrétní dotaz. Předseda vlády je omluven a odpoví vám v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

Jako další bude interpelovat pan poslanec Michálek ve věci orloje na Ministerstvu spravedlnosti. A připraví se pan poslanec Kopřiva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený zbytku vlády, vážené kolegyně, kolegové, musím se v první řadě ohradit proti tomu, že pan premiér Babiš místo toho, aby přišel do práce na interpelace poslanců, na termín, který zná několik měsíců předem, a ví, že vždycky ve čtvrtek odpoledne jsou interpelace, tak místo toho odjel na dovolenou. Proč si to nějak nenaplánuje? To přece není možné, aby premiér, kterého se lidi ptají na to, kterého se poslanci ptají a mají ho kontrolovat, místo své práce odjel na dovolenou a omluvil se ještě na poslední chvíli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid v sále. Pan poslanče, měl bych vás volat k věci.

 

Poslanec Jakub Michálek: To je bod číslo jedna. K věci, ale věc nemůžeme řešit, protože tady pan premiér není. Tak ho sem dovalte! (Výkřiky poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, aby se nediskutovalo z lavic k pultíku.

 

Poslanec Jakub Michálek: A teď k bodu číslo 2. (Hluk v sále, výkřiky poslanců.) Přesně tak, správně. Říká to naprosto správně paní poslankyně ANO. Co je to za chování, když pan premiér nechodí za interpelace? To je naprosto nehorázné chování a já se tady s kolegy z hnutí ANO naprosto shoduji. (Výkřiky poslanců z lavic.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP