(9.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

To by byl ten scénář, který bych velice nerad připustil. To je ten scénář OKD, o kterém jsem hovořil na začátku. Finanční skupiny pana Bakaly OKD takhle vysály, odvedly miliardy do zahraničí a prázdnou skořápku nechaly České republice. A že se zrovna u OKD podařilo, že OKD funguje, nabírá nové zaměstnance a produkuje zisk, je obrovské štěstí, že možná vláda našla tu odvahu, vstoupila do toho a zaručuje pokračování těžby černého uhlí a docela dobré ekonomické výsledky na další roky v Moravskoslezském kraji. Ale bude se to opakovat i v tomto podniku? Proto je možná dobře, abychom do toho vstoupili dříve a aby česká vláda řekla to jasné deklaratorní ano, my do tohoto procesu chceme vstoupit a žádáme určité záruky od společnosti, která tady přichází.

Nemám připravený k dnešnímu bodu žádný návrh usnesení, protože jak říkám, ještě nemáme oficiálně nového ministra průmyslu a obchodu, člena vlády, čili já bych tady tímto akorát prosil pana premiéra, aby jeden z prvních úkolů, ne-li úplně první úkol nového ministra průmyslu a obchodu byla právě situace po rozhodnutí Evropské komise v rámci ArcelorMittal a Liberty House a aby okamžitě vstoupil do jednání s těmito společnostmi a hledal řešení, jak již naznačovali odboráři a jak ve své úvodní řeči uvedl i on.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Golasowská.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedo. Přeji všem krásné dopoledne, kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane premiére. Dovolte mi, abych také řekla pár slov k prodeji podniku ArcelorMittal jakožto obyvatelka Moravskoslezského kraje.

ArcelorMittal Ostrava patří do skupiny ArcelorMittal, kterou vlastní indický miliardář Lakšmí Mittal. ArcelorMittal Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství a je také největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než čtyřiceti zemí. V roce 2017 - jenom tak pro představu - dosáhla tato firma čistého zisku 3,2 mld. korun. I s dceřinými společnostmi má asi zhruba 6,5 tisíce zaměstnanců.

Jak už jsme tady slyšeli, skupina musí ostravský podnik a několik dalších závodů v Evropě podle podmínek Evropské komise prodat, protože koupila největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii, a měla by tak na evropském trhu příliš velký podíl. Novým majitelem se má stát firma Liberty House, která patří do globální skupiny Gupta Family Group Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sandžíva Gupty.

Odboráři se obávají, že Liberty House chce vytvořit strukturu firem umístěných nad společností, která má sloužit k nákupu akcií ArcelorMittal Ostrava. Je zde nebezpečí, že nový zájemce chce ArcelorMittal koupit metodou leverage buyout, kdy se jedná o odkup společnosti ze strany soukromých investorů pomocí vypůjčeného kapitálu. Jako krytí půjčky slouží aktiva kupované společnosti. K úhradě půjčky pak slouží finanční toky generované kupovanou společností.

Cílem jednání odborářů je dosáhnout dohody o budoucnosti huti a podepsat dokument, který bude pokrývat klíčová témata, zejména zaručení zaměstnanosti, investice a další obchodní strategii. Přitom společnost Liberty House dle odborářů nemá zájem ostravskou huť rozvíjet. Nemá žádné plány do firmy investovat a uvedla, že strategie pro Ostravu je využívat stávající zařízení a být nízkonákladovým dodavatelem v regionu. To uvedli odboráři ve svém dopise Evropské komisi. Odboráři také tvrdí, že Liberty má obtíže s financováním svých předcházejících investic a že nedisponuje dostatečnými finančními zdroji, aby udržela jednotku životaschopnou.

Navíc, jak jsme tady slyšeli, společnost Liberty House nemá zájem o Energetiku, která je klíčovým zařízením hutí, a chce být do budoucna závislá na skupině ArcelorMittal, protože dřívější závod Energetika není součástí prodeje. To potvrdil i generální ředitel Liberty, který uvedl, že kupovaný balíček je již pro Liberty House tak velký, že nejsou schopni Energetiku koupit.

Na dotaz odborářů, jak chce Liberty House řešit modernizaci zastaralé ocelárny, nepadla žádná konkrétní odpověď. Uvedli, že je strategie vede k domněnkám, že se jedná o dohodu s ArcelorMittalem, že mu nebudou ve strategickém regionu střední Evropy vytvářet konkurenci v oblasti výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Vážená vládo, jak už jsme tady slyšeli, Moravskoslezský kraj je krajem s těžkou průmyslovou výrobou a je těžce zkoušen už známou kauzou OKD. A kauza OKD nejsou samozřejmě jenom byty, ale také útlum těžby spojený s propouštěním horníků. ArcelorMittal Ostrava je dalším podnikem, který, jak už jsem tady zmínila, zaměstnává více než šest tisíc osob, a útlum činnosti tohoto podniku může samozřejmě vést k nezaměstnanosti nejen samotných zaměstnanců této firmy, ale také k útlumu návazných služeb, které jsou napojeny na výrobu firmy ArcelorMittal.

Proto vás žádám, vážený premiére, vážená vládo, abyste udělali vše, co je ve vašich silách a zasadili se nejen o čistý a řádný prodej firmy ArcelorMittal, ale také abyste pamatovali na budoucnost zaměstnanců, strategický rozvoj celého podniku a potažmo i Moravskoslezského kraje, abyste nepodporovali pouze krátkodobá řešení, která možná přinesou pro danou chvíli nějaký efekt, třeba ekonomický, ale do budoucna aby to nebyl další Titanic vedle již potápějící se lodi OKD.

Děkuji za pozornost a děkuji také za všechno, co uděláte pro to, aby ArcelorMittal dále fungoval. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Vondrák.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jako hejtman tohoto kraje tuto situaci velice pečlivě sledujeme. Já bych chtěl potvrdit, že vláda v tomto okamžiku dělá maximum možného, co v rámci ArcelorMittal a jeho prodeje může udělat a můžeme udělat. Já osobně se stýkám se zástupci společnosti Liberty House. Myslím si, že ta situace není úplně v našich rukou. To všichni dobře víme, ale chtěl bych říci, že tady už víc nelze učinit. To bych tady chtěl potvrdit.

A ještě jednu věc tady směrem k panu kolegovi prostřednictvím předsedajícího. Víte, ten kraj už dávno není krajem hornickým a ocelářským. Myslím si, že to jsou samozřejmě nové věci, které vznikají, a je třeba zajistit koexistenci. A samozřejmě existence a prosperující společnost ArcelorMittal je nutnou podmínkou dalšího rozvoje. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobré ráno, dámy a pánové. Rád bych přičinil poznámku k debatě, která tu probíhá kolem hutí ArcelorMittal. Ono to může pro někoho vypadat, že se tady bavíme o nějakém ostravském regionálním problému a je otázka, proč se tomu mají věnovat všichni poslanci.

Dovolte mi, abych tady jenom trochu připomněl, že ArcelorMittal vyrábí ocel pro stavebnictví, svodidla a podobně, ale také významně vyrábí ocel pro české strojírenství a že osud tohoto podniku je vlastně docela úzce spojen právě také s osudem našeho strojírenství. Není to tedy tak úplně věc jenom jednoho kraje. Je to otázka struktury našeho průmyslu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP