(10.30 hodin)
(pokračuje Nacher)

Poslední takovou změnou, která má pomoci, a je to i trochu odpověď na to, o čem mluvil kolega Bláha, co jsem se bavil s některými dalšími poslanci, je vznik takového srovnávacího nástroje, takového nezávislého kalkulátoru, který má porovnávat ceny, aniž by na konci to vedlo k nákupu té služby, což vždycky může ovlivňovat, a tento srovnávací nástroj si myslím, že by byl pozitivní pro klienty, kteří si můžou snadno porovnat nebo budou si moci snadno porovnat nezávisle cenu u jednotlivých operátorů.

Doufám, že jsem nic nevynechal, zkrácení lhůty jsem řekl a těším se na debatu ve druhém čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu ODS. Pro nás je podstatné umožnit rychlý, co nejvolnější a co nejsvobodnější přechod občanů od jednoho operátora k druhému, a to proto, aby trh byl pružnější. Vidíme to zejména jako potenciál pro zvýšení konkurence a potenciál pro zjednodušení a pro motivaci pro vstup nového operátora na trh, což by konečně mohlo přinést zlevnění cen mobilních služeb a dat, protože upřímně řečeno, a tady už to mnozí předřečníci říkali, není velkých rozdílů mezi nabídkami a cenami stávajících operátorů, ale to, že to jde a mohou nabídnout levnější volání a levnější data, to se ukazuje na neveřejných nabídkách, které například si získávají pro sebe státní instituce. My jsme rádi, že začala diskuze o novém operátorovi i na vládní úrovni. Dalo by se říct pozdě, ale přece, a doufejme, že to tentokrát dopadne dobře a nedopadne to jako vždycky.

Zvýšení konkurence, resp. potenciál zvýšení konkurence, potenciál snížení cen a menší svázanost občanů ke stávajícím operátorům, to je pro nás důvod, proč tento návrh má naši podporu, stejně jako měl stažený návrh Pirátů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Munzarovi. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Než budeme pokračovat vystoupením s faktickou poznámkou pana poslance Luzara, ještě přečtu došlou omluvu předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 10 hodin se do konce jednacího dne omlouvá předseda vlády Andrej Babiš. Nyní pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou. Máte dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím vaším prostřednictvím reagovat na kolegu Nachera i kolegu Munzara. Správně použil příklad neveřejné a veřejné nabídky. To, co my teď momentálně řešíme, je oblast veřejných nabídek, to znamená ceny, kdy se snažíme umožnit zvýšení konkurence větším zpružněním výměny mezi jednotlivými poskytovateli služeb. Ale je tu ta oblast neveřejná, do které tohle vcelku žádný výrazný vliv mít nebude. A samozřejmě všichni si uvědomujeme, že ta neveřejná část cenotvorby poskytovatelů je ta, která vlastně drží tu cenu veřejnou nahoře, protože někde ti operátoři vydělat musejí. A to je to základní, kde bychom si měli uvážit ten motiv, který tady je. Čili toto všechno, co tady momentálně řešíme, je pouze zpružnění stávajícího systému možnosti výměny operátora, je to dobře, to podporuji, protože jestliže máme vypsat soutěž na čtvrtého operátora, tak samozřejmě dopředu bychom měli dát jasné podmínky, které tady v této zemi budou a fungují, aby on se mohl přizpůsobit. Ono se také může stát, že on sem nepřijde, protože si spočte, že to pro něj není byznys.

Ale chci upozornit, a teď reaguji vaším prostřednictvím na kolegu Nachera, který říkal, že netřeba regulací a že se raději přiklání k tomuto řešení. Tady upozorňuji, že ta regulace je velice nutná právě u neveřejných nabídek a je důležitá z toho pohledu, že Český telekomunikační úřad, který tu regulaci může provádět jako jediný, má velice složitou cestu prokazovat u Evropské unie, u Evropské komise, že tu regulaci může provést. A on je teď ve stadiu, kdy Evropská komise, pokud vím, uznala, že ano, český trh není trhem a je ovlivňován. Český telekomunikační úřad konečně po x letech může začít zasahovat do tohoto prostoru a napravovat nerovnosti v konkurenci. A jestliže my teď řekneme -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas pro faktickou poznámku. Kolega Dolínek ještě vyčká, protože tady mám další dvě faktické poznámky - pana poslance Valenty a pana poslance Patrika Nachera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Já už jsem skutečně nechtěl reagovat, ale vyprovokovalo mě k tomu vystoupení pana kolegy Nachera, který tvrdil, že připomínkové řízení se odehrálo a bylo jakési standardní. Tak opak je pravdou. Ono už na vládě tato novela byla schválena po tom výroku paní ministryně Novákové za hodinu třicet osm minut. Celý legislativní proces na vládě trval hodinu třicet osm minut a došlo k tomu 17. března tohoto roku. Takže jistě sami pochopíte a uznáte, kolik času uplynulo od poloviny března doposud, že v podstatě nebylo nic projednáno. Bouřili se vůči tomuto postupu i Piráti prostřednictvím médií.

Chtěl bych tady ještě zacitovat prohlášení mluvčího, resp. místopředsedy Legislativní rady vlády pana Aleše Gerlocha, který toto chybějící mezirezortní připomínkové řízení omlouvá. Psal tam: Šlo to poměrně rychle. Co tam je tak zcela standardní? Vše je zdůvodněno, jedná se pouze o dílčí úpravu, která nemá žádný zásadní význam z hlediska zásahů do jednotlivých rezortů. S tím, že došlo tedy k prominutí připomínkového řízení. Takže pan Nacher nemá pravdu. Připomínkové řízení bylo prominuto a nějaké jednání na podvýborech zcela jistě toto připomínkové řízení nemůže nahradit. A to říkám jako čtyřletý předseda podvýboru pro ICT, průmysl a eGovernment. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Valentovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Patrik Nacher, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já musím reagovat na kolegy - oba dva z komunistické strany. Tady se nám rozšířil takový nešvar. Vy si vymyslíte něco, co jsem řekl, a pak na to reagujete. Já jsem neřekl ani jedno! Já jsem ani neřekl, že jsem proti regulaci. Já jsem řekl, že jsem proti cenové regulaci. To je podstatný rozdíl a za tím si stojím. Protože kdykoliv vznikla nějaká cenová regulace na nějakém konkurenčním trhu, tak se to potom obrátí proti spotřebitelům zcela jednoznačně a nezpochybnitelně. Takže já jsem mluvil o cenové regulaci. Tohle můžeme brát jako řekněme definování pravidel nebo regulace řekněme svého druhu. To za prvé.

A za druhé. Na kolegu Valentu. Já jsem neřekl, že tam proběhlo standardní připomínkové řízení. Poslouchejme se prosím! Já už jsem to tady říkal. Nebo odezírejme ze rtů. Já jsem to neřekl. Ano, bylo to rychlé. Já jsem jenom říkal, že všechna ta čtyři opatření, že se o nich už tady několik měsíců, možná let mluví, že to není nic nového, že jsou to věci, které přímo vybízejí k té změně, protože jak bylo tady řečeno, jsme možná jediná země, kde 70 % lidí je vázáno, kde ta flexibilita je velmi nízká. A není to o velikosti trhu, protože ty levnější ceny jsou i v zemích, které jsou menší, než je Česká republika. Ano, bylo to rychlé, ale v momentě, kdy vláda někdy funguje déle nebo je to pomalejší, tak to kritizujete. Teď, když to bylo rychlé a bylo to i v reakci, a to přece všichni účastníci řekli, na ta slova paní ministryně průmyslu, tak to kritizujete znova. Tady budeme mít dost času, a jak říkám, ten, kdo se v té problematice pohybuje, tak ví, že jsou tam nějaká opatření, která se tam dají udělat, která mají logiku a která jsou očekávatelná. Ale neřekl jsem, že tam bylo standardní výběrové řízení. Já jsem u toho byl, tak mi to nevkládejte do úst prosím! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Dolínek je trpělivost sama. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Jiránek, poté Leo Luzar. Prosím, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP