(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední písemná přihláška do obecné rozpravy. Neregistruji žádné faktické poznámky ani žádnou přihlášku z místa, tedy končím obecnou rozpravu a ptám se, jestli je zájem ze strany navrhovatele nebo zpravodajů o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, nezazněly žádné návrhy, které by se měly nyní hlasovat, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy je přihlášeno osm poslanců, jako první poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jenom velmi rychle se v podrobné rozpravě přihlásila k návrhům 2803 a 2805, které jsem vysvětlovala v obecné rozpravě. Jedná se jednak o změnu účinnosti předkládaného návrhu, protože ten, který je daný, je již naprosto irelevantní, neboť tato doba uběhla. Druhý návrh se týká zmírnění a na druhé straně upřesnění, nebo naopak zpřísnění reklamy na potravinové doplňky, protože tak jak současná doba je, prostě to není vhodné a komfortní pro naše pacienty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní prosím pana poslance Farhana do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Děkuji. Já bych se zde chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu vloženému pod číslem 2804. Odůvodnil jsem ho v obecné rozpravě a podrobně je odůvodněn v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní prosím poslance Profanta. Připraví se poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 2595. Ještě upozorním, že u něj je písemná důvodová zpráva. To je asi všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to je dostačující. Prosím poslance Nachera, připraví se poslanec Pávek.

 

Poslanec Patrik Nacher: Jak již bylo řečeno, přihlašuji se tedy jako spolupředkladatel k tisku 2805, který tady vysvětlovala kolegyně Adámková, pak samozřejmě k tomu pozměňovacímu návrhu na zásilkový prodej léků na předpis, což je číslo 2385, který jsem detailně vysvětlil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím poslance Pávka, připraví se poslanec Vymazal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Vážený pane předsedající, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, kterým se ruší tržní podíly a zavazují se distributoři a výrobci k dodávkám léků do dvou dnů. Je uveden včetně důvodové zprávy pod tiskem 2709. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím poslance Tomáše Vymazala, připraví se poslanec Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2811 a 2812. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím poslance Kaňkovského, připraví se poslanec Pawlas. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne. Jak už jsem avizoval, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2801, který se týká výjimky z opt-out systému pro některé skupiny pacientů. Bližší odůvodnění: odkazuji na příslušný sněmovní dokument.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím poslance Pawlase, který je jako poslední písemně přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Vážený pane předsedající, chtěl bych se přihlásit ke svému písemnému pozměňovacímu návrhu, k tisku číslo 302, který je evidován jako sněmovní dokument 2818, a je to protinávrh k návrhu, který tady přednesl poslanec Pávek, a zabývá se chráněnými distribučními kanály. Je to sněmovní dokument 2818 a je víceméně celý tisk v systému, a já ho předkládám jako určitý, bych řekl, správný a doporučující protinávrh proti kolegovi Pávkovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. To je v tuto chvíli poslední písemná přihláška do podrobné rozpravy. Nemáme žádné faktické přihlášky ani nikoho dalšího nevidím z místa, takže podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele nebo některé ze zpravodajek. Pokud tomu tak není, konstatuji, že nezazněly žádné návrhy, které bychom nyní měli hlasovat, a já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji všem, kteří se zúčastnili rozpravy.

 

Jako další je zde bod číslo

 

207.
Nezaplacené podniky privatizované vládami
ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998

Bod byl přerušen ve čtvrtek 6. 12. 2018 na 24. schůzi. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve všeobecné rozpravě ve čtvrtek 6. prosince 2018 na 24. schůzi. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali zástupce navrhovatelů Vojtěch Filip a zpravodaj Karel Krejza. Budeme nyní pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Hlásí se pan navrhovatel. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já vím, že za chviličku skončíme, bude bod přerušen, protože pravděpodobně do 13 hodin to nejsme schopni dojednat. Tak já připomenu jenom základní věci, a to je návrh usnesení, který jsem připravil pro tento bod, a od toho bychom se odpíchli při té rozpravě.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala následující usnesení:

Za prvé. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že v letech 1992 až 1998 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším. Je tu velký hluk. Zároveň si dovolím upozornit, že návrh je potřeba načíst až v podrobné rozpravě. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to jako úvodní slovo potřebuji říct, protože ještě do těch 13 hodin určitě stihnu jednu krátkou větu citace z toho jednoho případu, kterým jsem tady uváděl ten bod, když jsme začínali. Opakuji tedy - chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily.

Za druhé. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP