(13.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Proč ten druhý bod, který jsem neodůvodňoval v tom úvodním slově. Protože jde o to, že například pan Jiří Pospíšil, tehdy poslanec ODS, později ministr spravedlnosti ODS, měl ve své základní organizaci právě ty privatizátory, kteří nikdy ten podnik nezaplatili. A škoda, kterou jsme tady vyčíslili, samozřejmě je zřejmá a ten, který zaplatil alespoň část těch škod, které privatizátoři udělali, psal předsedovi vlády 25. února tohoto roku:

Předseda vlády nezná detaily našich stížností. V mém případě mu byla vypracovaná odpověď na interpelaci, která se sice tváří, jako že ví, ale nezná vůbec obsah a smysl problému. Uvádí, že žádný z orgánů policie, státního zastupitelství neshledal podezření ze spáchání trestného činu. To je lež. Úmyslně byl panu předsedovi vlády zatajen dokument Usnesení vyšetřovatele z 30. 10. 2002, ve kterém je celkem na deseti listech popsána trestná činnost při privatizaci Mototechny. Podání obvinění bylo odloženo, ne však, že se trestný čin nestal, údajně z důvodu promlčení věci. Jenže věc byla promlčena po dvaceti letech a v roce 2002 se jednalo teprve o pět let od spáchání trestných činů.

A navrhovatel píše: Chci vypovídat při výslechu na Policii České republiky a předložím důkazy o tom, co tvrdím a o čem zločinci v policii, státním zastupitelství, úředníci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra nemají ani ponětí, nebo, a to je ještě horší případ, úmyslně věc zatajují a trestnou činnost vědomě legalizují.

To je tedy text dopisu panu premiérovi. A já trvám na tom, abychom tento bod opravdu, až bude čas, který nebude omezen jednacím řádem, mohli dokončit a případné usnesení předložit a projednat s tím, že skutečně potom při tom dořešení věci, které státní zastupitelství při otevření skončené věci projednalo, ten trestný čin se stal a byl prokázán. Ale nebyl, ani tehdy po roce 2012, tedy ještě v době, kdy běžela dvacetiletá promlčecí doba, kdy nebyl promlčen, a mohl být tedy potrestán včetně těch, kteří se na tom podíleli a kryli trestnou činnost z pozice tehdy fungujícího ministra spravedlnosti.

Tolik tedy ode mě a nebudu vás napomínat, pane předsedající, pokud ve 13 hodin přerušíte tento bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, ano, již jsem se k tomu chystal. Děkuji tedy za úvodní zprávu předkladatele. Konstatuji, že přerušujeme tento bod ve všeobecné rozpravě. Přihlášen je stále pan poslanec Valenta a já tento bod přerušuji, protože je přestávka do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi, nejdříve na předsedu vlády, poté na členy vlády.

Já vám děkuji a přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP