(14.40 hodin)

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Vážený nepřítomný pane premiére, během loňského podzimu, nebo resp. už v jarních měsících jste opakovaně za vládu vy a zároveň ministr zdravotnictví avizovali, že si uvědomujete personální krizi ve zdravotnictví, zejména pokud se týká zdravotních sester u lůžka. Opakovaně bylo zmiňováno, že zdravotním sestrám navýšíte platy, také se mluvilo o výsluhách, hovořilo se také o příspěvku na bydlení. V podzimních měsících jste potom informovali opakovaně ve veřejných sdělovacích prostředcích, že sestřičkám budou navýšeny tarify, to finální rozhodnutí přišlo 17. prosince, mělo se jednat o 7 %, a dále, že sestřičky ve směnném provozu dostanou o pět tisíc korun navýšený zvláštní příplatek.

Bohužel po Novém roce pro zdravotní sestřičky přišlo zklamání, protože se od svých managementů nebo od managementů svých nemocnic dozvěděly, že mnohým nemocnicím nepřišly na toto navýšení dostatečné finanční prostředky. My jsme toto téma otevírali už tady na plénu, otevírali jsme to v interpelacích, vy, resp. pan ministr zdravotnictví avizoval, že toto prošetřuje, že se to snad týká pouze dvou krajů, ale informace z terénu jsou jiné.

Takže já se vás ptám, pane premiére: Řešíte tento problém a existuje šance, že bude v horizontu týdnů vyřešen, nebo necháte zdravotní sestřičky na holičkách s pocitem velké frustrace? Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér na vaši interpelaci odpoví písemně do třiceti dnů.

Nyní prosím pana poslance Votavu, který bude interpelovat ve věci rušení poboček finančních úřadů podruhé. Ne? Dobře, pan poslanec svoji interpelaci stahuje. Tím jsme vyčerpali všechny přihlášky k interpelacím na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Nyní prosím opět pana poslance Votavu, aby přednesl interpelaci na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Paní ministryně sedí za mými zády v lavici, takže jistě slyšela, co jsem říkal na margo interpelace na pana premiéra. V podstatě to je to samé. Já si pamatuji na rok 2015, kdy byla stejná situace, zdvihla se vlna odporu starostů, ale i poslanců rozpočtového výboru, senátorů i poplatníků, občanů. Pak se v řadě věcí ustoupilo od rušení územních pracovišť. Nyní se domnívám, že už to Ministerstvo financí a Finanční správa myslí naprosto vážně, i když se ty věci dozvídáme neoficiálně, bohužel. Uvítal bych jako starosta města ORP, že se mnou někdo o tom bude jednat, abych se to nedozvídal různě oklikou.

Paní ministryně, já si myslím, že opravdu je to nešťastná věc. Šetřit se musí, chápu. Jenže se ptám, zdali je to šetření na pravém místě. My neustále říkáme, že musíme přibližovat státní správu občanovi, a děláme pravý opak, státní správu vzdalujeme od občana. To, co jsem říkal, že to bude působit řadu potíží poplatníkům - náš kraj je poměrně rozlehlý, okresy jsou rozlehlé, když budou lidé přejíždět z jednoho konce na druhý, tak je to opravdu na půl dne, možná někdy na celý den, podle toho, jak funguje doprava.

Chceme vybírat daně, já si myslím, že zrovna toto není řešení pro to, abychom ještě lépe vybírali daně. Já se tedy chci dotázat, zdali to fakt myslíte opravdu vážně, abyste to přehodnotili a abyste také dbali názoru starostů a obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, já si tu dobu roku 2015 pamatuji. Nebyla jsem sice ještě ani náměstkyní ministra, byla jsem ještě na Generálním finančním ředitelství, ale ta situace byla diametrálně odlišná. Byla odlišná zejména z toho pohledu, že v té době už existoval návrh změny vyhlášky ministra financí, a ten vyvolal takový obrovský - jistě si to pamatujete, byl jste předsedou rozpočtového výboru. A toto je zásadní rozdíl.

Chtěla bych říci, že k 1. lednu 2020, ale ani k 1. lednu 2021, což jsou pořád ještě období, kam, doufám, že bude sahat moje kompetence, nebude zrušeno žádné územní pracoviště Finanční správy. Musela bych tu vyhlášku podepsat já jako ministryně financí a já ji nepodepíšu. To znamená, všechna územní pracoviště zůstanou tak, jak jsou v té vyhlášce. To tady vyslovuji nahlas, veřejně a za tím si stojím.

Územní pracoviště, jak už jsem řekla, která se nenacházejí v sídlech finančních úřadů, což je ale výrazná většina, je potřeba si uvědomit, se zřizují vyhláškou Ministerstva financí, je to vyhláška 48 z roku 2012 Sb., a kdyby měla tato vyhláška být vydána - já říkám, že nebude -, tak by podléhala klasickému standardnímu legislativnímu procesu. To vy víte. Šla by do připomínkového řízení a určitě byste se to všichni dozvěděli a určitě byste věděli, že to, co tady teď říkám, by nebyla pravda, a to si v žádném případě dovolit nemůžu. Navíc ten legislativní proces od zahájení prací do skončení je 3 až 5 měsíců, takže určitě by to vaší pozornosti neuniklo. Tolik legislativní rámec.

Je pravda, že daňová správa má novou generální ředitelku od 1. ledna 2019, paní Tatjanu Richterovou. Celý život se pohybuje ve finanční správě, je to zkušená vyzrálá manažerka, která řídila takové giganty, například v poslední době to byl náš největší finanční úřad, a to je finanční úřad pro hlavní město Praha, dosáhla tam velmi významných výsledků. Ona si samozřejmě provádí se svými zkušenostmi a s odpovědností, kterou získala po jmenování do této funkce, jakousi optimalizaci procesu, provádí si novou systemizaci, přeskupuje různé útvary, jak mě informovala. Já nemám přesné její návrhy, jak to všechno probíhá. Samozřejmě si v rámci toho nechala udělat i analýzu, jaká je třeba návštěvnost tady v těch různých územních pracovištích, která nejsou v sídlech finančních úřadů, to znamená, zda například odpovídá provozní doba na těchto územních pracovištích návštěvnosti a tomu nápadu. Takže to je legitimní. Samozřejmě pokud ona zjistí, že je nějaké územní pracoviště, kam prostě, jak se říká, lidově řečeno, nikdo nezavítá, tak je legitimní, že třeba upraví provozní dobu.

Jak mě informovala, bavily jsme se zatím neformálně, já nemám zatím žádný její návrh, zdůrazňuji, že je to v její kompetenci, tak ona říká, že samozřejmě tak činí a koná jedině na návrh jednotlivých ředitelů finančních úřadů a dbá a bude vždycky dbát toho, aby se o tom bavila se zástupci municipality, to znamená se starosty nebo s příslušnými kompetentními úředníky v jednotlivých místech.

Takže taková malá hysterie - to není velká hysterie, taková menší hysterie, která se kolem toho rozhořela, protože se mě na to ptalo už několik novinářů, i vy jste se mě ptal a další poslanci, já se to snažím vysvětlovat - samozřejmě pramení z toho, že jakmile se ten průzkum začne dělat, tak úřednice v tom místě se začnou být ohrožené a jdou si postěžovat. To je běžné. Já také pocházím z malé vesnice, takže vím, jak to chodí. Tak si postěžují, a protože jsme takový malý český rybníček, tak se to vysublimuje až k vám. Já chápu, že vy jste aktivní na obci nebo v tom místě, kde působíte, a pak to vyvolává tyto disproporce.

Já už jsem, myslím, reagovala na interpelaci paní poslankyně Kovářové před časem, kde jsem jasně řekla, že není chystaná žádná vyhláška k rušení územních pracovišť Finanční správy, nepodepíšu takovou vyhlášku, nepošlu ji do legislativního procesu, pokud já budu ministryní financí. To říkám odpovědně. A nemohu si ze svých úst dělat trhací kalendář. Nevím ani o tom - já jsem to nechala ověřit - že snad je nějaká tisková zpráva Generálního finančního ředitelství. Není taková tisková zpráva, nikde nevisí na webu, nechala jsem si udělat průzkum (upozornění na čas) a nemám zatím žádné konkrétní informace o tom, že by paní generální ředitelka měla nějaký konkrétní závěr. Ona si pouze mapuje svůj rajón, jak se říká lidově. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP