(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? (Ano.) Než paní poslankyně dojde k mikrofonu, tak přečtu omluvu. Pan poslanec Martin Jiránek se omlouvá dnes mezi 16.32 až 18 hodin z důvodu jednání. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Já bych se, pane ministře, ještě chtěla zeptat na to, na co jsem se tázala, to znamená omezení toho glyfosátu, u něhož se prokázaly ty karcinogenní účinky. Jak to máme u nás nastaveno, zda se ho chystáme tedy také omezit. A ještě jsem se jenom chtěla zeptat, to znamená, že žádnou velkou studii tedy nechystáte, tím, že jste odpověděl, že máme nějaké dílčí, takže se nechystáte na nějakou komplexní? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak začnu s glyfosátem, to je tedy hájemství Ministerstva zemědělství, protože to je vlastně i gesce, nicméně to není z mé strany alibismus, to je konstatování. Za prvé my tady máme akční plán na omezení pesticidů. Glyfosát je jedním z organofosfátů, poměrně významně dneska diskutovaný i na úrovni Evropské unie, protože se různí názory odborníků, do jaké míry je glyfosát nebezpečný nebo není nebezpečný, spíš zdraví nebezpečný. Ale o tom, že obecně organofosfáty nebo pesticidy nebo insekticidy samozřejmě jsou škodlivé pro hmyz, o tom, já myslím, ta debata není. Tam určitě samozřejmě to má negativní dopad na populaci hmyzu. Podle mých informací tak za prvé jsou připravena další opatření, a už se realizují, na snížení spotřeby pesticidů nebo insekticidů, které dneska plánuje a už realizuje Ministerstvo zemědělství. Určitě se k tomu vyjadřujeme a nadále budeme vyjadřovat jako Ministerstvo životního prostředí směrem k Ministerstvu zemědělství a je to určitě v našem zájmu.

Pokud se týká konkrétní studie komplexní, tak zatím nevím, že by byla připravována, v tuto chvíli by to byla záležitost Agentury na ochranu přírody i krajiny. Ale jak říkám, my máme dost informací o jednotlivých druzích hmyzu, které nám napovídají, že naše situace rozhodně nebude lepší než situace v Německu. Takže my bychom se téměř na sto procent dostali k velmi podobným informacím, protože ji máme z řady speciálních druhů, viz motýlů. Takže jsme schopni vlastně říct, že z těch dílčích informací, které máme, bychom se dostali ke stejnému komplexnímu závěru. A myslím si, že důležité je spíš to, co s tím budeme dělat, než že zkonstatujeme, že nám chcípla koza, s odpuštěním, podobně jako v Německu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Ivan Adamec s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Vážený nepřítomný pane ministře, hned jak jste nastoupil do své funkce ministra dopravy, tak jste odvolal dosavadního šéfa ŘSD Jana Kroupu, což samozřejmě je ve vaší kompetenci, to vám nevyčítám. Každý, kdo jsme někdy spolupracovali s ŘSD, máme spoustu připomínek k činnosti této státní organizace. Já si myslím, že trochu pohybu v ní neškodí.

Nicméně mě by zajímala jiná věc a to je otázka jmenování nového generálního ředitele Pavola Kováčika. Také nemám nic proti tomu jménu a proti tomu pánovi. Rozhodně ne. Ale bylo to bez výběrového řízení a to mě tedy překvapilo. Protože před pěti lety, když tehdy nastupoval tehdejší generální ředitel, nebo respektive ucházelo se o tehdejší místo generálního ředitele 29 uchazečů, je to pět let zpátky, nikdo mi nevysvětlí, že ta situace se nějak výrazně zhoršila - teď najednou stačil jeden bez výběrového řízení, který asi má vaše sympatie, pane ministře. Ale myslím si, že i to vaše zdůvodnění, že organizace, která nemá v čele vedení, že není efektivní - no to je možná pravda, ale to se dalo vyřešit nějakým přechodným stavem, prozatímním vedením a vybráním nového kvalitního kandidáta.

Já si myslím, že tady slyším neustále boj za transparentnost, výběrová řízení. A tady nic. Tady nic, tady se vybral člověk, o kterém tedy já nic nevím. Hlavně že to ví pan ministr. Ale rozhodně, co bych chtěl tady říct, že ani pro toho generálního ředitele to není komfortní situace. Protože když nevyšel z výběrového řízení, tak prostě ta veřejnost se bude na něj dívat vždy s nedůvěrou. A vždy lidé, kteří projdou transparentním výběrovým řízením, jsou na tom výrazně lépe z hlediska své pozice k zastávání té dané funkce. Lépe.

Takže pane ministře, můžete nám to zdůvodnit podrobně a lépe, když jste to řekl médiím? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno písemně na tuhletu interpelaci.

Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Černohorský s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Takže dobrý den, děkuji za slovo. Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí. V rámci procesu vypořádávání starých ekologických zátěží je také odborným garantem, který vydává k dokumentům zpracovaným v jednotlivých etapách odstraňování starých ekologických zátěží stanoviska, a to zejména k analýzám rizik a jejich aktualizacím, k závěrečným zprávám k průzkumům, k prováděcím projektům opatření a jejich metodickým změnám, studiím proveditelnosti k uzavření nových ekologickým smluv a k jejich ukončení. Ministerstvo životního prostředí jsme měli přizváno na kontrolní výbor a tam padla hlavně tedy od zástupců Ministerstva financí informace o tom, že se v rámci likvidace starých ekologických zátěží laguny Ostramo, že se tedy nebude již jednat o aktivní likvidaci, ale o pasivní. To znamená, že všechen ten, omlouvám se, bordel, co nám tam zůstal, zůstane na místě.

Jaké je tedy stanovisko Ministerstva životního prostředí k pasivní sanaci lagun Ostramo? Pokud Ministerstvo životního prostředí souhlasí s pasivní likvidací toho kontaminovaného místa, proč najednou změnilo názor, když doteď byla ta likvidace jakoby aktivní?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak od hmyzu k lagunám. Pane kolego, děkuji za ten dotaz. Já jsem velmi rád, že i tady můžu využít jako tohoto fóra.

To je klasické zmatení pojmů tohleto. Ale ne od vás, to bych si nedovolil, ale zmatení pojmů, které se objevilo pro mě překvapivě i v médiích teď poslední dobou, a já jsem vlastně přemýšlel, co nového tak zásadního se stalo v mezidobí. Protože já vám to hned, a myslím, že docela snadno, vysvětlím.

V prostoru lagun Ostramo jsou zaprvé sanovány kontaminované kaly, to jsou ty vlastní laguny plné toho sajrajtu, jak jste správně řekl, které tam byly desítky let, tekuté povahy, které obsahují rovněž takzvané filtrační hlinky. A pak jsou takzvané zeminy a ty jsou vlastně kolem těch lagun částečně a ty jsou pevné povahy. Ty kaly a hlinky, to znamená to, co nejvíc páchne a obtěžuje okolí, jsou v současnosti sanovány zhotovitelem, což je firma AVE, a jejich sanace, odtěžení, odvoz a likvidace, v tomto případě většinou spálením, bude dle plánu, který byl dohodnut, dokončena do konce roku 2020. To platí, a dokonce by měl podle posledních informací platit i ten termín, že ty kaly by měly mít upraveny do května, do konce května - letošního roku zdůrazňuji -, tak aby v podstatě už byly inertní a neobtěžovaly okolí. To znamená, ty kaly vlastně v poslední zbývající laguně by měly být během několika týdnů připraveny, víceméně neutralizovány, neměly by obtěžovat okolí a budou čekat postupně na odvoz speciálními železničními vagony do místa likvidace. A to by mělo skončit do roku 2020. Tak.

Kromě těch kalů jsou tam ještě takzvané zeminy, které jsou v různém stupni znečištění. To nejsou ty vlastní opravdové laguny, ty tekuté prostě laguny nebo obsah těch lagun, ale to okolí. A to nakládání se zeminami se řídí platným stanoviskem Ministerstva životního prostředí už z dubna 2018, které, když to velmi zjednoduším, ukládá přetřídění těch kontaminovaných podložních zemin, odvoz zemin, jejichž kontaminace překračuje nějaké stanovené limity, k externí likvidaci - jestli se nemýlím, to bylo někde kolem deseti gramů snad na tunu nebo na kubík látky, ropných látek na tunu té zeminy -, stabilizaci ostatních přetříděných zemin a izolaci celého prostoru vhodným geotechnickým zabezpečením.

Konečné znění stanoviska bylo projednáno a odsouhlaseno pracovní skupinou, ve které byli zastoupeni všichni účastníci procesu, to znamená statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, DIAMO, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP