(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Všem připomínám, že v 9.30 máme pevně zařazený bod 148, takže pravděpodobně nedokončíme rozpravu. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem chtěl původně vystoupení paní ministryně na sítích přejít tak jako spoustu jiných neopodstatněných drzostí, ale nedá mi to nenavázat na pana poslance Bauera a říci, že používat termíny lidová tvořivost a chaos v tomto případě vůči zákonodárcům, když všichni víme, že zmatečná tvořivost a chaos panovaly a panují v této věci na Ministerstvu práce a sociálních věcí, to už je chucpe, paní ministryně. To je arogance úředníka, který bohužel neodvedl dobře svoji práci a teď se snaží útočit na zákonodárce. To se prostě nedělá. To si troufnu říct jako dlouholetý státní úředník i jako politik. Ona totiž historie zná amatéry, kteří postavili archu Noemovu, a taky zná skvělé konstruktéry a odborníky, kteří zkonstruovali Titanic. Kdybyste odváděla skvělou práci na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak vaši aroganci chápu, ale při tom chaosu, který vládne na úřadu vám svěřeném, bych doporučoval přece jenom trochu více pokory.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobré ráno a děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane kolego poslanče Kalousku prostřednictvím předsedajícího, zřejmě proto, že nejste členem výboru pro sociální politiku, tak nemáte dostatek informací, jinak byste nemohl pronést ta slova, která jste pronesl. Já se musím úředníků Ministerstva práce a sociálních věcí zastat. Oni naopak se snaží vyhovět této Sněmovně a připravit takové podklady, které vycházely z požadavků jednotlivých poslanců. Bohužel ty požadavky právě poslanců se velmi často měnily a rozcházely a úlohu úředníků MPSV jsem jim rozhodně nezáviděl. Nemáte pravdu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Reagovat chce faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kdybych řekl to, z čeho jste mě osočil, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, tak bych zajisté pravdu neměl. Ale my se neposloucháme. Já jsem nemluvil o úřednících Ministerstva práce a sociálních věcí. Já jsem mluvil o úřednické aroganci ministryně práce a sociálních věcí, která ten úřad řídí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktické poznámky žádné další nejsou a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Válek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Je řada věcí, co končí. Teď, v posledních 14 dnech, končí dva projekty, které jsou velmi podobné. Taky se ženou do posledního dílu. Jeden z nich je série Avengers, také je to science fiction, a druhá je elektronická neschopenka. Obojí mně přijde velmi podobné. Já vzhledem k tomu, že Avengers mají přece jenom víc reálného podkladu, jsem nebyl na tom semináři a šel jsem na Avengers, takže se za to omlouvám. Ale mně strašně vadí být destruktivní. Proto se pokusím nebýt. Budu se snažit, být konstruktivní.

Já jako poslanec jsem dlouhodobě měl jedinou jednu prosbu, která se týkala dvou částí. Ta první část byla v tom, jestli opravdu bude elektronická neschopenka on-line. To znamená, vyplním elektronickou neschopenku a následující den, ideálně ještě ten, ji zaměstnavatel dostane a bude vědět informaci: můj zaměstnanec je na neschopence. Druhý dotaz, který jsem měl, jestli opravdu systémy nemocnic státních, soukromých, jestli systémy léčeben, rehabilitačních ústavů, tedy všech těch pracovišť, kde se vystavují neschopenky, jsou jednak nastaveny na to, aby akceptovaly ten program.

Vrátím se znovu k eReceptu, kdy eRecept se testoval deset let na Masarykově onkologickém ústavu, potom se tři roky testoval v různých typech provozů, finálně jsme ho odhlasovali a i hlasy poslanců TOP 09 byly v řadě případů a v tomto případě pro, a přesto jsme se domluvili, a jsem rád, že jsme se tak domluvili, že rok se bude bez sankcí eRecept zkoušet. Toto všechno proběhlo a finálně stále dneska lze v definovaných případech vystavovat recept písemně a ukazuje se, že je to nezbytně nutné, a stále část lékařů může vystavovat recept písemně a stále nejsou úplně dokonale vyřešeny všechny situace.

Ta elektronická neschopenka je stejně závažná materie jako eRecept. Proto toto všechno je potřeba opravdu extrémně, extrémně pečlivě vyzkoušet a pořád musí být v záloze variantní řešení a pořád musí být možnost, to je jedno, k jakému datu ten zákon bude platit, aby nejméně po dobu jednoho roku bylo možné variantně vystavovat i papírovou neschopenku, z různých důvodů. Já rozumím tomu, že jednoduchý program, který používají praktičtí lékaři, který používají praktičtí specialisté, a dneska je řada lékařů, která používá tento program a vystavuje elektronicky neschopenku, neudělá zásadnější problém v těchto provozech u těchto lékařů. Čím větší pracoviště, tím větší problém může nastat. Velký problém může nastat na pohotovostech, může nastat velký problém v nemocničních zařízeních, která mají svůj vlastní nemocniční informační systém a nemají komerční nemocniční informační systém a z přímo řízených organizací je to, tuším, devět, kde vyvíjeli svůj vlastní nemocniční informační systém, jejich IT pracovníci, zdrojová data jsou v některých případech velmi obtížně dohledatelná.

To znamená, pokud jsem se bavil v těchto nemocnicích, pokud jsem konzultoval fakultní nemocnice, velká zdravotnická zařízení, v řadě nemocnic jsou v situaci, že čekají, jak bude vypadat vlastně naše legislativa, pak teprve budou moct vypsat výběrové řízení, budou muset doufat, že se jim někdo v tom výběrovém řízení přihlásí. Budou muset doufat, že ti, co nevyhrají, se neodvolají, a pokud toto všechno dobře dopadne, budou moct implementovat eNeschopenku do nemocničních informačních systémů. Samozřejmě může běžet paralelně nějaký program, který bude webová aplikace, nebo já nevím co. To si samozřejmě kdokoliv z nás takhle může představit, pokud v životě nikdy nevyplňoval neschopenku, pokud v životě nikdy nepracoval v nemocnici a neviděl a nezažil přeskakování z programu do programu, nezažil přeskakování z vnitřního informačního systému do vnějšího prostředí, neviděl a nezažil, a dneska v době GDPR o to víc, jaká je nutnost zabezpečení přeskakování mezi těmi programy.

To znamená, já si velmi vážím, a nebojím se to říct, i jako opoziční poslanec práce paní ministryně na tom, aby vznikla eNeschopenka. Ale nesmírně mě mrzí, že tím, že se snažíme všechno uspěchat, tím, že to děláme ne úplně šťastným způsobem bez dostatečného ověření provozu, bez dostatečných dat z dostatečného množství zdravotnických zařízení, kdy se v první fázi ministerstvo soustředilo pouze na praktické lékaře nebo praktické specialisty a pominulo jiná místa, kde vznikají neschopenky, tak se může stát, a já jsem o tom přesvědčen, že ten problém nastane, to, že k 1. 1. vznikne chaos. Já jsem velmi rád, že ministerstvo akceptovalo, že nebudou muset lékaři používat další kartičku a že kartička, jestli jsem to správně pochopil, kterou používáme pro eRecept, bude sloužit pro eNeschopenku, a pevně věřím, že se vláda nakonec rozhoupe a dostane se situace, že tato kartička bude tou identifikační elektronickou kartou zdravotníka s podstatně nižší hladinou zabezpečení a zjednoduší (nesroz.) certifikátu jednou za pět let a ne každý rok. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP