(9.30 hodin)
(pokračuje Válek)

Jsem velmi rád, že se tím pádem dají použít stejné čtečky elektronických karet. Jsem velmi rád, že se snad ten systém bude pohybovat v úrovni vnitřních informačních systémů a nebude to žádná webovská aplikace pro nemocniční zařízení, kam by se přeskakovalo. Ale nevěřím tomu, že dnes, 10. května, když to máme ve fázi, v jaké to máme, a budeme pokračovat způsobem, byť třeba velmi svižným, silou koaličních hlasů, se můžeme dostat do fáze, že k 1. 1. budeme mít v nemocnicích fungující implementovaný software, který nebude způsobovat potíže - a teď se omlouvám svým kolegům - ne lékařům, ale především pacientům, protože elektronická neschopenka -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, pane poslanče, ale je 9.30, máme pevně zařazený jiný bod. Samozřejmě vše bude zaznamenáno a budete mít možnost pokračovat v rozpravě, až to přijde na řadu.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, já myšlenku udržím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: My se budeme těšit. Přerušuji tento bod.

 

Otevírám bod číslo

 

148.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 410/ - třetí čtení

Pan ministr vnitra Jan Hamáček už je zde, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zpravodaj garančního výboru je někdo z výboru pro bezpečnost. Je tady změna, místo pana poslance Ondráčka to bude pan poslanec Novák. Není třeba hlasovat, jsme ve třetím čtení. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 410/2, který byl doručen dne 18. dubna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 410/3.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně připomněl obsah vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro přípravu tohoto návrhu je nález Ústavního soudu, kterým dochází s účinností k 30. červnu 2019 ke zrušení § 48 odst. 2 zákona, a cílem tohoto návrhu je stanovení podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků přímo v zákoně. Doposud jsou tyto podmínky a omezení upraveny vnitřními předpisy, což shledal Ústavní soud neústavním.

Příslušník bezpečnostního sboru bude moci se souhlasem služebního funkcionáře vykonávat jinou výdělečnou činnost za předpokladu, že tato činnost nepovede ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Zjistí-li služební funkcionář, že došlo ke změně okolností, za kterých byl souhlas s výkonem jiné činnosti vydán, bude mít povinnost tento souhlas zrušit.

Návrh rovněž vymezuje okruh činností, které bude moci příslušník vykonávat ze zákona, to znamená bez souhlasu služebního funkcionáře. Jedná se především o činnosti, které je možné vykonávat bez souhlasu i v rámci jiných zaměstnaneckých vztahů - správa vlastního majetku, činnost vědecká, pedagogická, literární a umělecká.

Návrh je výsledkem kompromisu, který vzešel z činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců bezpečnostních sborů, odborových organizací a Ministerstva vnitra. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášena paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Připomínky, argumenty a rizika schválení novely zákona o služebním poměru bezpečnostních sborů v podobě, kterou předložila vláda a kterou má v gesci první místopředseda vlády a ministr vnitra pan Hamáček, shrnul za ODS ve druhém čtení už pan kolega Žáček, který zase pro změnu není přítomen dneska, takže já jenom připomenu některé věci, které jsme projednávali nejenom v prvním čtení, ve druhém čtení, ale které jsme projednávali i ve výboru pro bezpečnost, kde jsme se snažili na věc nahlížet podrobněji a z několika úhlů pohledu.

(V sále je velký hluk, poslankyně Černochová se obrací na předsedajícího.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: No, já to vnímám také. Prosím vás, už to dneska opakuji aspoň popáté, pošesté. Prosím o klid v sále! Máte-li něco k projednání, běžte do předsálí.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Jen pro připomenutí musím tedy zmínit několik tezí. Tato novela byla předložena, jak už tady říkal i pan ministr vnitra Hamáček, kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, ale o tomto problému se vědělo prakticky od počátku přijetí tohoto zákona. Vláda poměrně dlouhou dobu problém neřešila a nic konkrétního neudělala, ačkoliv soudní spory se vlekly několik let. Není pravdou, že pan ministr mohl reagovat až po nálezu Ústavního soudu. Kdo je připraven, není překvapen.

Podle toho i vypadá bohužel ten návrh novely týkající se zjednodušeně řečeno povolování podnikání příslušníkům bezpečnostních sborů. Ten materiál je nekvalitní a má celou řadu vad. Dovolím si to demonstrovat i přímo na pozměňovacím návrhu pana ministra. Pan ministr Hamáček navrhuje pozměňovací návrh v souvislosti s projednáváním jím navržené novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, u kterého se ale bohužel ani výbor pro bezpečnost, ani vy na půdě Poslanecké sněmovny nedozvíte, jaký bude mít dopad na státní rozpočet, a nejsou tedy domýšleny následky. Chápu, že se - asi to není jako jediný ministr, který se chce vyhnout oponentnímu řízení ve vládě, proto tedy dává tento pozměňovací návrh jako poslanec, nezpochybňuji toto ústavní právo, ale u tak důležité věci by se dopad na státní rozpočet rozhodně uvádět měl. My totiž nevíme, kolegyně a kolegové, jestli to budou miliony, jestli to budou miliardy, kolik to vlastně bude. Takovéto chování považuji za nezodpovědné.

(Poslankyně se obrací na předsedajícího se žádostí o uklidnění hluku v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vidíte, že držím ruku - já jsem kdysi učil na základní škole. Těm dětem to stačilo říci jednou, dvakrát. Tady to evidentně nefunguje. Já vás ještě jednou prosím o klid! Jestliže něco chcete probírat, běžte ven.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych vám v té exekuci, pane předsedo, ráda pomohla.

Dovolím si tedy vrátit se zpátky k těm tezím, které jsem tady říkala. Velmi často jsme i na půdě Poslanecké sněmovny řešili takovéto dilema, kterému se ve zkratce říká zbraně versus máslo. Obrana a bezpečnost prostě něco stojí, není zadarmo a neměli bychom se tvářit, že se bezpečnostní situace v budoucnu nějak zásadním způsobem zlepší, abychom mohli vynakládat ať už do oblasti bezpečnosti, tak do obrany méně finančních prostředků. Proto mě vždycky mrzí, když jsme tady pak svědky různých socialistických experimentů, například s jízdným zadarmo, které nás stojí 6 mld. korun ročně, což je jen tak mimochodem 10 % z rozpočtu Ministerstva obrany. Nevím, kolik to je procent z resortu Ministerstva vnitra, konkrétně z resortu, kde je kapitola týkající se bezpečnostních sborů, ale myslím si, že to bude něco hodně podobného.

Pan ministr chce bezpečnostní sbory stabilizovat. Já jsem ta poslední, která by mu v tomto bránila. Ale možná by si pan ministr Hamáček mohl vzpomenout, kdo stabilizační příspěvek navrhoval v minulém volebním období jako první. Byla jsem to já, ale měla jsem tolik slušnosti a odpovědnosti, že jsem vám předložila návrh, který samozřejmě obsahoval tabulku dopadů na státní rozpočet. A bohužel tedy, jak jsem říkala, v tomto návrhu to zcela absentuje.

Já jsem opravdu, kolegyně a kolegové, přesvědčená, že neustálé snahy o sbližování služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů s klasickým pracovním poměrem je nepřípustné a zcela ve finále povede k úplnému zrušení služebního poměru a benefitů s tím spojených. Já si to nepřeju, ale bohužel díky takovým návrhům, jako je ten dnešní, se k tomu posouváme. Já si opravdu myslím, že bychom ten trend měli zastavit, nastolit trend opačný a že bychom se naopak měli snažit přibližovat služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů se služebním poměrem příslušníků Armády České republiky, tedy se zákonem 221, který je zákonem o vojácích z povolání. To byl i důvod, proč jsem načetla pozměňovací návrh, který to vlastně řeší stejným způsobem jako to má armáda. A tyto úpravy jsou prověřené praxí na rozdíl od toho experimentu, do kterého se pouštíme na návrh Ministerstva vnitra dnes. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP