(9.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

Tady bych jenom připomněla, že všechny návrhy jsou podpořeny, podpořil je výbor pro bezpečnost svým většinovým stanoviskem, takže vlastně v té proceduře by měly být zahrnuty do výborového návrhu. A pro ty, kteří by si moje pozměňovací návrhy chtěli najít ještě v systému, tak jsou uvedeny pod písmenem B. (Hluk v sále.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost. Omlouvám se, že jsem byla trošku delší, ale skutečně považuji změnu tohoto zákona, pokud by prošla, za velmi klíčovou a myslím si, že bychom si všichni měli uvědomit dopad tohoto návrhu, pokud by dneska prošel v té verzi, jak to navrhuje Ministerstvo obrany. Byl by to skutečně bezprecedentní krok, který si myslím - vnitra, promiň (k ministru Hamáčkovi), Ministerstva vnitra -, že by ničemu dobrému neprospěl, a prosím vás tedy o podporu mého pozměňovacího návrhu, potažmo tedy návrhu výboru pro bezpečnost. Neříkám už obranu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně (s úsměvem). Tak jsme to nakonec nějak zvládli, ten váš příspěvek. (Veselost v sále.) Mezitím mohu přivítat dalšího čerstvého ministra - ministra průmyslu a obchodu pana Karla Havlíčka. I jemu přeju, ať se mu u nás líbí. (Potlesk napříč sálem.) On nás stejně neposlouchá, zvykl si tu rychle. (Veselost v sále.)

Ptám se, zda ještě má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Závěrečné slovo - pan navrhovatel, ministr vnitra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, jenom pár slov k tomu, co říkala paní kolegyně Černochová. Já jsem přesvědčen, že asi byla vedena dobrým úmyslem, nicméně tak jak je ten její návrh napsán, tak ten návrh vylučuje ředitele bezpečnostního sboru z rozhodování o tom, jak to bude v rámci sboru upraveno, a nutí ho delegovat tuto pravomoc na někoho jiného, protože ředitel bezpečnostního sboru není vedoucí organizační části. U policie by to asi bylo možné vyřešit, ale máme i menší sbory, jako jsou služby, popřípadě GIBS, a tam by bylo prostě velmi obtížné zbavit ředitele rozhodovací pravomoci. Takže věcně té snaze rozumím, ale jsem přesvědčen, že tak jak to navrhuje Ministerstvo vnitra a tak jak to bylo odsouhlaseno s šéfy všech bezpečnostních sborů i zástupci odborářů, tak je to formulace lepší než ta, kterou navrhuje paní kolegyně Černochová - při vší úctě. Děkuji. (Hluk v sále je stále obrovský.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A měl jsem znova problém slyšet to, co říká ministr vnitra, protože je zvýšená hladina hluku v sále. Takže podesáté, asi, vás znovu žádám o klid! Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Stejně ho poprosím, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v souladu s doporučením výboru pro bezpečnost navrhuji následující proceduru hlasování ve třetím čtení, a to hlasování o návrhu A1, bude-li přijat návrh A1, je návrh D6 nehlasovatelný. Následně za druhé návrhy A2 až A4 společně jedním hlasováním. Dále návrh A5, dále návrhy B1 až B4 a následně návrh C, návrhy D1 až D5, návrh D6 a konečně hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Birke chce vystoupit k proceduře.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc, pane předsedající. Dovolte mi, abych požádal Sněmovnu a navrhl změnu hlasovací procedury, a to tak, aby se k danému tisku, podle sněmovního tisku 410, v následujícím pořadí hlasovalo jako první o případných návrzích legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny, za druhé hlasovat o pozměňovacím návrhu D, bude-li přijat, stane se A1 nehlasovatelným, za třetí hlasovat o pozměňovacím návrhu A2 až A4, A1 je nehlasovatelný v případě přijetí D, za čtvrté hlasovat o pozměňovacím návrhu A5, za páté hlasovat o pozměňovacím návrhu B, za šesté hlasovat o pozměňovacím návrhu C a teprve za sedmé hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Omlouvám se, že trošku fušuji do práce pana zpravodaje, nicméně dokument předám k dispozici. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom pro upřesnění, zatímco v původní proceduře se rozlišuje D1 a D5, D6, vy navrhujete jedno hlasování pro všechna D? Já jsem slyšel D jako první.

 

Poslanec Jan Birke: D6 první.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slyšel jsem jenom D.

 

Poslanec Jan Birke: Ano, promiňte, omlouvám se. D6 jako první.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně Černochová k proceduře.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych poprosila pana kolegu Birkeho, aby neříkal písmena, ale aby říkal obsahově, co to je za návrhy. Pane kolego, předkládáte tady nějaký návrh, myslím si, že většina sálu se v tom nebyla vůbec schopna zorientovat, ještě jste to řekl špatně, takže prosím, předložte návrh znovu a určete alespoň jméno navrhovatele. Jestli tomu tedy rozumím, tak se vám nelíbí, že prošel návrh pana kolegy Ondráčka, já to přeložím, že prošel návrh pana kolegy Ondráčka, a navrhujete, aby se nejdřív hlasoval poslanecký návrh pana kolegy Hamáčka. A kvůli tomu tady děláte tyhle zmatky? (Hlasy z řad poslanců ČSSD: Nejde o žádné zmatky.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím o klid, abychom tu debatu strukturovali a věnovali se proceduře. Hlásí se pan poslanec Birke k proceduře.

 

Poslanec Jan Birke: Já se musím ohradit ke způsobu vystupování paní kolegyně, vaším prostřednictvím. Já nedělám zmatky. Já mám to stejné právo jako každý poslanec v této Sněmovně. Je mi to moc líto, omlouvám se. Přeložila jste to, nicméně to je tak všechno, co s tím můžete dělat. (Výkřiky smíchu v levé části sálu.) To za prvé. Ano, přeložila jste to velmi dobře. Na druhou stranu ale znovu říkám, že na to mám stejné právo. A na druhou stranu je tady určený zpravodaj. (Poslankyně Černochová se chce přihlásit o slovo.) No, to tady budeme vystupovat donekonečna, ale já už se podruhé nepřihlásím. Jenom říkám, že je určený zpravodaj, tak ať k tomu laskavě přečte doprovodné návrhy, protože prostě zkrátka a dobře já jsem udělal jenom změnu procedury. To je všechno. Děkuji. A už nebudu vystupovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně, nejsme v rozpravě. (K poslankyni Černochové.) Máte-li konkrétní návrh na změnu procedury, prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já znovu opakuji, pane předsedo, svůj návrh, který je také legitimní, a také mám stejné právo jako jiný pan kolega, aby tady navrhovatel změny procedury, která prošla bezpečnostním výborem, a hlasovali pro tento návrh i členové sociální demokracie, odůvodnil a odůvodnil ten návrh tak, abychom věděli, jaké body jsou pod jakým navrhovatelem skryty. To znamená, jestli D je Ondráček, nebo Hamáček, jestli A je pan kolega za Piráty. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Ano, zpravodaj něco navrhl, navrhl nějakou proceduru, pak vstal jeden z kolegů, předložil pozměňovací návrh, tak já chci stejné odůvodnění pozměňovacího návrhu k proceduře, jaký měl ten původní návrh zpravodaje. To je celé, to snad není nijak zpochybnitelné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám rozumím, nicméně je zvykem, že zpravodaj, když nás provází hlasováním, říká, o jaký pozměňovací návrh se jedná a kdo ho navrhoval, nikoliv při samotné proceduře, tam jsem to nezaznamenal, že bychom se k tomu takhle podrobně vyjadřovali. Pan zpravodaj i tu původní proceduru označil pouze písmeny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP