(10.00 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Máme tady dva konkrétní návrhy. Paní poslankyně Černochová nenavrhuje jinou proceduru. A mám pocit, že se všichni orientují. Tak buď to bude návrh pana Birkeho, který nechám hlasovat jako první, nebo to bude návrh garančního výboru. A až budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, předpokládám, že pan zpravodaj nás seznámí, o čem hlasujeme a kdo je navrhovatelem pozměňovacího návrhu. Má někdo k takovému postupu nějakou zásadní připomínku? Není tomu tak.

Musíme se tedy vypořádat s návrhem procedury. A návrh pana Birkeho vnímám jako protinávrh a budeme jej hlasovat tedy jako první. Přivolám kolegy z předsálí. Budeme tedy nejprve hlasovat návrh změny procedury, kdy se předřazuje... Mám žádost o odhlášení. Vyhovím. Poprosím znovu...

Poprosím pana zpravodaje, pan poslanec Vácha mě tady osobně požádal, jestli by bylo možné zopakovat návrh pana Birkeho s tím návrhem D6 na začátku. Mohl byste to zrekapitulovat ještě jednou? Ten protinávrh, než budeme hlasovat.

 

Poslanec Marek Novák: Protinávrh je, že jako první bychom hlasovali návrh pod označením D6.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pak by byl nějaký nehlasovatelný. Který?

 

Poslanec Marek Novák: Tím pádem by byl návrh A1 nehlasovatelný. Následně, pokud by byl předchozí zamítnut, tak bychom hlasovali A1, následně návrhy A2 až A4, následně návrh A5, dále jedním hlasováním návrh B1 až B4, dále návrh C, dále návrh D1 až D5. (Dohady v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. D1 až D5. Pardon. Ano. D1 až D5. Pardon. Je to možné. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Novák: D1 až D5 a následně zákon jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Celková změna spočívá v tom, že návrh D6 se bude hlasovat dříve, než se měl. On se měl původně hlasovat až jako sedmé hlasování. A poté vylučuje hlasování o A1. Není to zas tak složité.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Birkeho. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 149, přihlášeno 167, pro 110, proti 41. Tento protinávrh byl přijat. Budeme tedy nadále postupovat dle stanovené procedury.

 

Současně předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Než budeme hlasovat, ještě s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vzhledem k tomu, že došlo ke změně procedury, tak bych poprosil o přestávku deset minut na poradu klubu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyhlašuji přestávku do 10.13.

 

(Jednání přerušeno v 10.03 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP