(12.10 hodin)
(pokračuje Munzar)

Před zavedením EET měl proto stát poctivě a velmi důkladně zkoumat, zda již byly vyčerpány všechny méně invazivní a obtěžující možnosti, které má k dispozici ke kontrole správného a spravedlivého výběru daní. Nic takového se však v daném případě nestalo, byť zavedení EET nesporně představuje další administrativní i finanční zatížení činnosti podnikatelů. Ustrnout na pouhém konstatování, že zavedení EET velmi pravděpodobně povede ke zvýšení výběru daní - jedná se o opatření, které obstojí v testu rozumnosti -, a proto obstojí i z ústavněprávního hlediska, je totiž velmi nebezpečné a zneužitelné.

Zavedení EET pod veřejně prezentovaným, byť empiricky zcela nepodloženým politickým dojmem, že nikdo daně neplatí, a je proto namístě zpřísnění jejich výběru, totiž považujeme za podobně nerozumné a ve svých důsledcích nespravedlivé jako ponechání celé třídy po škole jen proto, že v hodině vyrušoval jediný žák.

Bohužel tato vstupní úvaha je základní filozofií napadeného zákona a není řešitelná odstraněním pouze několika jeho nejkřiklavějších zásahů do soukromí a svobody podnikání. A možná proto, dámy a pánové - to byla citace z Ústavního soudu - si tolik socialisté rozumí s oligarchií. Velká část společnosti se tomu diví. Ale není žádné překvapení, že jsou přirozenými spojenci. Jedni nechtějí samostatné občany, samostatné lidi, protože samostatní lidé se hůře ovládají politicky. A oligarchie zase chce rozšiřovat svoji ekonomickou moc. A nepotřebuje konkurenci. Chce ovládat další díly trhu. A to každý z jiných důvodů. Ale přesto, ruku v ruce, směřují ke společnému cíli.

To byl jen takový stručný, řekněme spíš filozofický úvod. Ta zábavnější část, slibuji, teprve přijde, a to až budu popisovat, v jakých jiných činnostech chce vláda prostředí narovnávat. Chtěl bych se dostat ke dvěma důvodům, proč chcete rozšiřovat EET, a to narovnávání podnikatelského prostředí a zvýšení výnosů z daní. Budu tam mít i nějaké otázky na paní ministryni, která odešla a měla by být přítomna.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych k tomu dodal, že mě paní ministryně požádala, že si na dvě minuty potřebuje odskočit, takže jsem jí to tedy umožnil. Tak buď můžu pauzičku malinkou. Ano. Ale teď je otázka... (Posl. Munzar navrhuje pauzu.) Dobře. Jestli máte otázky na paní ministryni, tak bychom tedy dvě minuty udělali pauzu, aby se paní ministryně mohla vrátit. (Poslanci navrhují pět minut.) Pět minut? No tak teď ale to zase nemůžeme z pléna tady, aby nám poslanci říkali, jaké mají žádosti na pauzy.

Takže... (Posl. Munzar: Já bych vás požádal, pane předsedo...) To rozhodnutí je čistě na mně. Tak pojďme dát tři minuty a uděláme průměr. Takže tři minuty pauzu a paní ministryně se mezitím vrátí. Já jenom upřesním, že pauzu do 12.16.

 

(Jednání přerušeno od 12.13 do 12.16 hodin.)

 

Přestávka uplynula, takže budeme pokračovat v otevřené obecné rozpravě. Já požádám pana poslance Munzara. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já jsem tady uvedl, řekněme, spíše myšlenkový filozofický úvod, co pro mě EET představuje. A dostávám se ke dvěma důvodům, proč chcete rozšiřovat EET. Ty dva důvody... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit, a znovu vás vyzývám, jestli máte k jednání něco jiného, než je obsahem tohoto bodu, abyste si to projednali v předsálí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ty dva důvody jsou údajné narovnání podnikatelského prostředí. A tím druhým důvodem je zvýšení výnosů z daní. Začnu s těmi údajnými zvýšeními výnosů z daní.

Neprokázalo se, že by EET přinesla nějaké zásadní zvýšené příjmy do státního rozpočtu. Veřejnost byla dlouhodobě uváděna v omyl tím, že Andrej Babiš do médií opakovaně říkal, jaké desítky miliard nám to přinese, a budou za to postaveny školy, školky, nemocnice, dálnice. Realita je taková, že investice v roce 2017, státní investice, byly nejmenší za posledních dvanáct let. A za rok 2018 dosáhly teprve úrovně 2011 v absolutní hodnotě. Ovšem jejich podíl, podíl investic na celkových výdajích státního rozpočtu, dlouhodobě klesá. Rostou masivně běžné výdaje. Stát investuje stále méně a méně. Takže žádná masivní výstavba školek, škol, nemocnic a dálnic se nekoná. A teď má pan premiér nové zaklínadlo. Teď už by měly podle něj na školky, školy, nemocnice, dálnice přispět banky. To jen tak na okraj.

Důvěryhodnost předkládaných dat je mírně řečeno sporná. Příjmy ze státního rozpočtu přikládané EET jsou vycucané z prstu. Věrohodnost prezentovaných čísel je diskutabilní, i když jsou veřejnosti předkládány Ministerstvem financí jako fakta.

A moje otázka na paní ministryni zní: Jak může se stoprocentní jistotou tvrdit, že koruna, jedna koruna navíc do státního rozpočtu je kvůli vlivu EET? To znamená, že ta koruna byla v minulosti zatajená a díky EET přišla do státního rozpočtu. Anebo tuto korunu stát získal proto, že byl ekonomický růst a za podnikatelem přišel nový zákazník, případně stávající více nakoupil? Může to se stoprocentní jistotou, tuto korunu, paní ministryně identifikovat? Já si myslím, že to je řečnická otázka. Nemůže. Samozřejmě že ne. A hovoří o tom NKÚ i ve své výroční zprávě. Zase citace: "Na růstu inkasa daní se menší měrou podílely i další vlivy, například zavedení kontrolního hlášení či EET od roku 2016, jejich vliv však nebyl dosud ze strany Ministerstva financí věrohodně kvantifikován." Podle údajů Ministerstva financí se dosavadní vlny EET týkaly 170 tisíc obchodníků a restauratérů. Těch nových kadeřníků, natěračů, lakýrníků, tesařů, zámečníků a jiných řemeslníků, ale i kancelářských činností, kteří platí v hotovosti, mají být další statisíce. A o nich budeme dnes rozhodovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP