(13.10 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Ale lidi tím, že jim vnutíte pokladnu, nedonutíte vydávat účtenky. To je ten základní problém. To je ten důvod, proč se vás tak dlouho snažíme přesvědčovat v téhle Sněmovně, ať to neděláte, protože víme, že to děláte jenom proto, aby se Andrej Babiš mohl chlubit v médiích, že prosadil důležitý zákon za lepším výběrem daní, i když už teď ví, že to lepší výběr daní nepřinese.

A poslední část mého projevu, než se dostanu ke konkrétním pozměňovacím návrhům. Ten offline režim, případně zvláštní režim, papírový režim, návrat doby razítkové, to mohla být cesta, jak najít nějaký kompromis, který by minimálně vedl k tomu, že by opozice s tímhle zákonem neválčila. Kdybyste pro ty nejmenší živnostníky představili nějakou alternativu k EET, která dává technicky nějaký základní smysl, tak byste nás asi nepřesvědčili, abychom pro to hlasovali, ale mě byste třeba přesvědčili pro to, abych se vám to nesnažil rozmlouvat tak intenzivně, protože vláda má právo plnit svůj program.

My tady vystupujeme, protože dopad na statisíce lidí podle nás je tak nepřiměřeně velký, že si to zaslouží důkladnou debatu. A ten offline režim je bohužel nastaven zcela nešťastně, kde musím poděkovat kolegům z ČSSD, prosadili poměrně rozumné kritérium pro vstup do offline režimu: 600 000 Kč hotovostních plateb. Byl to návrh pana Onderky, který to řekl v prvním čtení, že to je jeho podmínka, aby pro to hlasoval ve třetím čtení. Paní ministryně mi napovídá, že za to můžou i zásluhy hnutí ANO. Bohužel hnutí ANO, které napsalo ten návrh zákona ve vládě, tak to tam nenapsalo. Takže proto děkuji panu Onderkovi. Ano, děkuji panu Juříčkovi, který to s ním spolupředložil. Takže těch 600 000 hotovostních plateb, uznávám, že je limit, který dává nějaký smysl. Bohužel to je ta jediná pozitivní část toho papírového režimu. Papírový režim současně má několik zásadních chyb, které velmi výrazně limitují jeho použití v praxi. A já se obávám i z toho, co zaznělo na výborech, že to je záměr, protože vláda ve skutečnosti nechce těm nejmenším zjednodušit život, ale chce je donutit k tomu, aby je přes nepoužitelnost papírového režimu donutila vstoupit do EET, ale současně aby mohla říkat, že přece udělali tu výjimku pro ty nejmenší.

Co jsou ty absurdní byrokratické překážky, které brání tomu, aby byl offline režim použitelný?

Zaprvé - libovůle úředníka o tom, jestli podnikatel smí do toho zvláštního režimu vstoupit. To samo o sobě já považuji za pravidlo, které je na hraně Ústavy. To, že místo toho, aby někdo splnil nějaké podmínky a automaticky mohl vstoupit do offline režimu, tak místo toho je tam stále libovůle úředníka, který to posuzuje. Ta libovůle spočívá v tom, že se posuzuje předpokládaná výše hotovostních příjmů pro příští období. Takže když úředník řekne: ale instalatéři v Praze vydělávají běžně v hotovostních platbách víc než 600 000, tak my vám to povolení na zvláštní režim nedáme, protože ten předpoklad není naplněn. S tím já prostě nesouhlasím. Myslím si, že to pravidlo má být jednoznačné: splňujete podmínky, máte nárok na zvláštní režim EET. Místo toho je tam zachovaná libovůle úředníka. Doufám, že k tomu daňová správa přistoupí rozumně.

Za extrémně nerozumné tedy považuji, že je tam lhůta 30 dnů. Takže když chce někdo teď začít podnikat a nechce řešit EET, a když začíná podnikat, tak neměl žádné příjmy, tak místo toho, aby mohl hned začít, tak teď musí čekat 30 dnů. To mi přijde úplně absurdní. Ve chvíli, kdy typicky začínají podnikat lidé, co odešli z nějakého zaměstnání, protože je to přestalo bavit, a teď jim dávají často... i velmi emotivně, protože se pohádali se šéfem a řekli, že toho mají dost, tak teď tam vytvářet 30denní bariéru, než můžou začít, mi přijde velmi hloupé.

Druhý problém offline režimu je, že účtenky vydává pouze úřad. Zaprvé to stojí 75 milionů ročně podle výběrového řízení, které už běží, přestože zákon ještě není schválen, takže stát za to zaplatí. Ale co je horší, ty účtenky tím pádem není možné předvyplnit, takže lidé budou úplně absurdně v roce 2023, nebo kdy to vstoupí v platnost, budou úplně absurdně pak vyplňovat propiskou papírové účtenky, které si vyzvedli na úřadě. Vždyť je to celé padlé na hlavu. Vydejte vzor účtenky, kterou si každý může vytisknout sám i se všemi údaji, které na účtence mají být. Nenuťte lidi úplně absurdně si pořizovat razítka, kterými budou natiskávat na ty formuláře, které nafasují z Ministerstva financí, resp. z berních úřadů, natiskávat těmi razítky svoje údaje. Vždyť to je přece nesmysl. Takže to je druhá věc. Ty účtenky může vydávat pouze úřad, což vede k tomu, že je nelze předvyplnit a není možné tam tedy vyplnit všechny ty údaje, které potřebujete, takže každý stráví x minut až hodin denně vyplňováním účtenek.

Poslední, za mě úplně největší nesmysl, jsou parametry toho výkazu, který bude muset podnikatel každé tři měsíce podávat. Ten výkaz, tak jak to chtějí současní úředníci Ministerstva financí, má být strukturován po dnech. Pozor - to vůbec není v tom zákoně. A laik, co čte ten zákon, si to vůbec neuvědomí. Do toho zvláštního režimu lidé vstoupí s tím, že jednou za tři měsíce pošlou na berňák souhrn svých příjmů, a pak zjistí, že ten souhrn musí dělat po jednotlivých dnech, což je taková otrava, že si nakonec to EET radši pořídí, přestože je to pro ně zbytečná zátěž.

Takže tady lidem, kteří by chtěli být ve zvláštním režimu především proto, že drtivou většinu plateb mají online, ale čas od času chtějí někomu umožnit, aby jim zaplatil v hotovosti, tak místo toho, aby pak jednou za tři měsíce posčítal, kolik tedy vydělal na hotovostních platbách, a to poslal na berňák, tak je nutíte vytvářet tabulku, která bude strukturovaná tak, že pro každý den své podnikatelské činnosti musí do té tabulky podnikatel napsat souhrnnou výši svých tržeb za ten konkrétní den. Takže lidi, kteří dneska fungovali tak, že vzali účtenky a ty účtenky naházeli do krabice od bot a jednou za rok ve chvíli, kdy podávali daňové přiznání, tak je posčítali, nahlásili výši svých tržeb a měli vyřízeno - tohle jsou typicky podnikatelé, co dneska fungují na výdajový paušál, a tímhle způsobem podávali daňová přiznání dosud, prostě shromáždili účtenky za rok, posčítali je a podali daňové přiznání - tak tyhle lidi vy dneska nově nutíte, aby jednou za tři měsíce vzali ty své účtenky z té krabice od bot, roztřídili je po dnech, posčítali denní tržby, ty napsali do tabulky, tu vytiskli a doporučeně poslali na berňák, aby následně úřad s nimi vůbec nic nedělal. Vždyť přece kdo bude brát tyhle výkazy v papírové podobě a nějak s nimi nakládat? Vždyť je to na palici! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP