(13.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Takže tímhle způsobem jste znemožnili, aby zvláštní režim EET reálně fungoval a byl použitelný pro podnikatele.

Tolik jsou mé základní obecné výhrady k EET. A teď bych se rád vyjádřil k pozměňovacím návrhům, které považuji za nejdůležitější.

Samozřejmě všechny bych vás chtěl požádat o podporu návrhu na zamítnutí, který podali Piráti, a připojily se k němu další opoziční strany, protože tím bychom si mohli ušetřit těch 800 hlasování, a současně bychom zamítli tento velmi špatný návrh zákona. Tak tam bych vás chtěl požádat o podporu návrhu na zamítnutí.

Dále klíčová pozitivní změna, kterou tedy, jak jsem říkal, přiznávám kolegovi Onderkovi s kolegou Juříčkem, je navýšení limitu hotovostních plateb na 600 tisíc korun. Bohužel nebyla doprovozena dalšími pozitivními změnami.

A jedna ze změn, kterou také předkládal kolega Onderka s kolegou Juříčkem, kterou vládní koalice zařízla, je návrh na to, aby ten zvláštní režim mohli používat i plátci DPH. Já jsem si tedy osvojil tento tisk, velmi děkuji kolegům za přípravu tohoto návrhu, a předložil jsem ho sám, protože si myslím, že je to velmi vhodné. To je pozměňovací návrh, aby i plátci DPH mohli používat ten zvláštní režim. Důvod je prostý. Existuje řada plátců DPH, kteří mají velké tržby vůči velkým odběratelům, které samozřejmě fakturují elektronicky, a současně mají provozovnu, kam může zajít jednotlivec, koupit si tam pytel brambor, metrák uhlí, kameny na skalku na svoji zahradu, něco podobného. A to jsou zcela marginální tržby z celkového obratu těchto podniků, ale kvůli těmto tržbám se jim často nevyplatí pořizovat si EET a komplet překopat své účetní systémy. Takže udělají to, že tyhle tržby zruší. Takže vy zhoršíte dostupnost služeb u plátců DPH. Pan Juříček si to uvědomil, proto to předložil. Bohužel z mně naprosto nepochopitelného důvodu vaše koalice tento rozumný návrh poslance ANO a poslance ČSSD zamítla na výboru, já jsem ho předložil znova a žádám vás, prosím vás, ještě to zvažte. Vždyť je to naprosto logické, aby firmy, které mají veliké obraty a hotovostní tržby je fakticky nezajímají, nemusely být v EET, stejně jako to nechceme pro živnostníky, kteří mají hotovostní tržby do 600 tisíc korun. To je jeden velmi důležitý pozměňovací návrh.

Dále bych se chtěl zastavit u návrhu procedury ohledně prodeje ryb. Je shoda v této Sněmovně, že povinné EET pro prodej vánočních kaprů je chyba. Na tom se shodl celý rozpočtový výbor. (Posl. Hájek: Budou krocani!) Pan Hájek tady, jestli jsem správně slyšel, říká, že to povede k amerikanizaci České republiky, protože -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás musím přerušit a vyzvat vás i Sněmovnu, abyste s na sebe obraceli mým prostřednictvím a nepokřikovali, případně pokud si potřebujete něco sdělit, tak přes mikrofon. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Omlouvám se, polepším se, pane předsedající. Myslím, že není potřeba zatěžovat tento tisk sporem o výklad jednacího řádu. Každopádně si nemyslím, že by vynětí vánočních kaprů nebo jejich nevynětí vedlo k amerikanizaci české společnosti a k vánočním krocanům.

Každopádně je shoda na tom, že je rozumné vánoční kapry z povinného EET vyjmout. Pokud je takováto shoda, tak mi přijde naprosto logické, abychom nejprve hlasovali o úplném vynětí z EET pro vánoční kapry, následně pro možnosti papírového režimu EET pro vánoční kapry. Bohužel rozpočtový výbor ve své proceduře navrhl opačný postup, přestože oba ty návrhy mají doporučující stanovisko. Takže tady bych se velmi chtěl obrátit na všechny kolegy, aby podpořili změnu procedury, kterou navrhnu, až se bude projednávat procedura, aby skutečně se ty návrhy hlasovaly od těch nejmírnějších vůči prodejcům kaprů po ty nejpřísnější postupně tak, aby Sněmovna dostala možnost zvolit tu první variantu, která má většinu. Takže tolik ke kaprům, což je velmi diskutované téma.

Já jsem v této souvislosti předložil i sváteční balíček pozměňovacích návrhů k EET, abychom vyloučili pomlázky, velikonoční kraslice, jmelí. Tedy jsem byl upozorňován, že na jmelí se EET nevztahuje. Není tomu tak, protože jmelí může být zlacené, a potom už to není zemědělská, případně jiná plodina sbíraná v lese, nicméně výrobek a na výrobky se EET vztahuje. Takže z toho důvodu je potřeba jmelí vyjmout. Stejně tak jsem navrhl vynětí vánočních stromků, protože tam je podle mě velmi podobná situace s těmi kapry, protože to je zase odvětví, kde se prodeje realizují v krátkém období během roku. V tomto období se uskuteční drtivá většina tržeb. Opět je možné poměrně snadno kontrolovat, kolik ty školky mají stromů. Tam prostě přijede úředník, podívá se na školku v říjnu. Zjistí, kolik tam je stromů. Podívá se na školku v prosinci. Zjistí, kolik stromů, kolik ubylo. A pak se podívá na tržby toho podniku. A není nutné, aby lidé v mrazech, kteří prodávají vánoční stromky, museli k tomu mít nějaké EET pokladny nebo vypisovat papírové účtenky. Takže z toho důvodu jsem navrhl tento sváteční balíček vynětí produktů, které se prodávají jenom krátké období v roce. Ze stejného důvodu jsem navrhl vynětí burčáku z EET, který se také prodává jenom v krátkém období v roce.

Za mě zcela zásadní návrhy, které dávám, jsou ve vztahu k tomu zvláštnímu režimu EET, a to je návrh na to, aby se změnila struktura povinného výkazu. Skutečně sčítat tržby po dnech je extrémní případ nadměrné byrokracie a řekněme úřednické slepoty v této věci. Já si úředníků obecně vážím, ale myslím si, že tady je to případ profesní slepoty, kde argument je, už teď mají podnikatelé povinnost evidovat své tržby průběžně, ale reálně prostě lidé dávají ty doklady do krabice. A myslím si, že to není vůbec žádný problém. Myslím si, že naopak lidí, kteří řádně doklady vydávají, bychom si měli vážit, neměli bychom je zatěžovat touhle byrokracií. Vlastně paradoxně celé toto opatření směřuje k poklesu tržeb, protože pro lidi bude jednodušší ty tržby nepřiznávat, než se mořit s touhle byrokracií. Takže tady hrozí, že stát naopak přijde o peníze. Takže já navrhuji, aby se tržby sčítaly po měsících. Takže tříměsíční souhrn bude místo 90 řádků mít 3 řádky. To mi přijde jako kompromis, který dává nějaký smysl, přestože jsem skeptický k tomu opatření jako celku. Stejně tak jsem navrhl zrušit tu libovůli úředníků v tom, jestli zvláštní režim EET podpoří, nebo nepodpoří.

S kolegyní Kovářovou jsme společně předložili návrh na to, aby si lidé mohli ty účtenky tisknout sami, aby Ministerstvo financí vydalo formulář, ve kterém je naznačeno, jak má ta účtenka vypadat, a pak aby si je lidé sami mohli vytisknout, ať tam dají to své daňové identifikační číslo. Ve chvíli, kdy to dělají dobrovolně, mají alternativu, že si to vyzvednou na úřadu, si myslím, že je to v souladu s naší Ústavou, a pojďme jim dát tuhle možnost, ať se každý rozhodne, jestli je pro něj efektivnější si ty účtenky vyzvedávat a ručně je vyplňovat, nebo si je vytisknout sám. Věřím, že zvlášť pro podnikatele, kteří mají velmi nízké množství hotovostních tržeb, by to bylo zjednodušení. Tento návrh jsem podal společně s kolegyní Kovářovou z hnutí STAN. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP