(13.30 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dále jsem samozřejmě navrhl zrušení celé té třetí a čtvrté vlny. Dal jsem tam drobný kompromis, aby zůstala, aby se ta první a druhá vlna rozšířila na všechny stravovací služby, aby za námi nechodily hospody, že před hospodou jim prodává stánek za lepších podmínek. Takže tady jsem podpořil to narovnání podnikatelského prostředí, vyhověl jsem těm argumentům kolegy Ferance, paní ministryně a navrhl jsem nějaký kompromis, ale současně jsem navrhl zrušit tu třetí, čtvrtou vlnu jako celek.

Samozřejmě podpoříme celou řadu návrhů, které podávají kolegové z opozice, snížení pokut, zlepšení situace pro lékaře, zvýšení limitu DPH, co navrhuje kolega Jurečka, celou řadu dalších věcí. Ale zdůrazňuji, že jsme navrhli tři úpravy, které umožňují, aby ten zvláštní režim reálně fungoval, a žádám vás o to, abyste skutečně zvážili tuto změnu.

A zcela na závěr. Těch pozměňovacích návrhů je podána celá řada. Je jich více než 800. Velmi vás žádám, kolegové, abyste umožnili hlasovat o tom komplexním pozměňovacím návrhu z dílny ODS postupně, aby skutečně Sněmovna posoudila, jestli ve chvíli, kdy sněmovní restaurace jsou z EET vyňaty, tak aby bylo nutné, že kosmický výzkum pod EET spadá. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také vám děkuji. Než vyzvu dalšího řečníka, tak vás seznámím s omluvenkami, které zatím došly. Pan ministr dopravy Kremlík se nám omlouval od 12.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Kaňkovský se omlouvá od 13.30 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. Pan poslanec Votava se omlouvá od 13.15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Výborný se omlouvá od 13.00 hodin do konce jednání z pracovních důvodů.

A nyní bych tedy vyzval jako dalšího přihlášeného do obecné rozpravy pana poslance Jurečku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, opravdu stručně. Já jenom chci tady v rámci legislativně technické úpravy, na kterou jsem byl upozorněn sněmovní legislativou, doplnit, že v mém pozměňovacím návrhu, který jsem dával právě ke zmiňovaným biopotravinám, číslo 1473, mně chyběla jedna věta, o které jsem v tom odkazu hovořil, kdy jsem v tom pozměňovacím návrhu psal, že v příloze 3a se za větu vkládají věty, které jsou obsahem pozměňovacího návrhu, a ta věta, za kterou se vkládají, tam nebyla uvedena, tak si s dovolením ji tady dovolím přednést, aby to bylo procesně v pořádku, tedy: v příloze 3a se za větu, uvozovky dole, reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, tečka, uvozovky nahoře, přidávají nové věty, které zní, které už jsou v mém pozměňovacím návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Viděl jsem, že pan zpravodaj si to zaznamenával, případně si ty technické poznámky předejte. Než vyzvu dalšího řečníka, tak zde mám jednu omluvenku. Pan poslanec Holík se nám omlouvá od 13.45 do 14.00 hodin z dopravních důvodů. (Všeobecné veselí.)

A nyní se mi hlásil s přednostním právem z místa pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. To je hezká souhra okolností. Nejdřív se omluví ministr dopravy a pak poslanec z dopravních důvodů. Nevím, jestli to nemá souvislost.

Ale ještě než se dostanu k EET, pane místopředsedo, vy to děláte poměrně často, jednací řád říká, že oslovujeme prostřednictvím. Když mluvím o někom, například když řeknu, že pan řídící, pan poslanec Pikal, tak to nemusím vaším prostřednictvím, jestli si rozumíme. Tak to je celé. (Předsedající: Rozumím.)

A teď pojďme k EET. Mám bohužel zoufale málo času. (Smích v sále.) To je pravda, za 26 minut končíme, takže opravdu málo. A já mám pár nejdřív obecných poznámek. Kdybych měl odůvodňovat všechny pozměňovací návrhy, tak skončím někdy v srpnu, ale aspoň ty obecné poznámky.

Opakovaně jsme tady mluvili, mnozí z nás, opozice, občas i paní ministryně, o nálezu Ústavního soudu, který zrušil třetí a čtvrtou vlnu. A jak k tomu Ministerstvo financí a vláda přistoupily? Já bych řekl, že to je takový švejkovský přístup. Protože když si přečtete to disentní stanovisko, pominu to, že tam byl můj oblíbený seriál Jistě, pane ministře a potom Jistě, pane premiére - mimochodem, podle mě je to oblíbený seriál i Andreje Babiše a podle toho si vybírá ministry, takže jejich základní větou bude Jistě, pane premiére ­­-, tak to hlavní sdělení bylo, že stát neprověřil dostatečně dobře, zda ta nová regulace je potřebná. To je hlavní poselství toho disentního stanoviska třetiny ústavních soudců. Použili to hezké srovnání s červeným tlačítkem z tohoto oblíbeného seriálu. A jak k tomu přistoupilo Ministerstvo financí a vláda jako celek? Vlastně to neposoudily vůbec znova. Formálně tam něco přepsaly, ale de facto trvají na svém, mimo to, co jim Ústavní soud zakázal, jako ty nelogické e-shopy, platební karty. Tohle přesně jsme tady před lety říkali a mnozí z vás, milí vládní poslanci, jste se nám smáli a říkali: takové blbosti, co tady s tím zdržujete. Až to zrušil Ústavní soud.

Proč vlastně Ministerstvo financí a vláda nebyly schopny nebo ochotny posoudit, zda ta regulace je potřebná? Protože nejsou schopny doložit přínosy EET. Pan kolega pan poslanec Ferjenčík tady mluvil o té analýze - už to nazývat analýzou je velmi odvážné - nicméně z těch dat - (nesroz.) vyplývá, že DPH rostlo rychleji v oborech, kde EET není, než v oborech, kde EET zavedena byla. Přitom je to vydáváno za úspěch EET. Současně jsme se zeptali, kde tedy v těch oborech, když je EET, že to roste díky EET, kde je přínos kontrolního hlášení, tak jsme se dozvěděli, že zrovna v těchto oborech kontrolní hlášení nepřináší vůbec nic. A to je celá analýza. Tak rozumím tomu, že vláda a Ministerstvo financí nejsou schopny znovu posoudit, zda ta regulace je vůbec potřebná, že nejsou schopny ani doložit to, že by se vybraly nějaké peníze navíc. Nemluvě o těch nákladech.

Nejdřív pozitivní. Chtěl bych poděkovat legislativě, že připravila sadu legislativně technických oprav pozměňovacích návrhů, mimo jiné i některých z těch, které jsem podal já, takže děkuji. Určitě je podle mě všichni, všichni podpoříte tak, aby to bylo legislativně v pořádku. Pokud se ještě vrátíme k té - dneska bych řekl už slavné - zprávě NKÚ, respektive o jednu zprávu později, tak Nejvyšší kontrolní úřad dospěl ke zjištění a názoru, že výběr dodavatele IT systému pro EET byl nezákonný. Samo o sobě skandální věta. Ale v porovnání s tím, že vláda není schopna zabezpečit základní funkce státu, souhlasím, že to je o jednu či dvě úrovně níže, a debatujeme tu první zprávu a ne tu druhou.

Pořád tady mluvíme - my ne, ale vládní poslanci, vládní představitelé - o narovnání podnikatelského prostředí. A já opakovaně říkám, že co nejvíc křiví podnikatelské prostředí jsou dotace. Ale v tom vláda nedělá vůbec nic, maximálně vymýšlí nové dotační tituly, nové nerovnosti na trhu, nové nespravedlnosti.

Za co bojuje česká vláda, když se vyjednává nové finanční období v Evropské unii? Za dotace pro největší. Shodou okolností v zemědělství. A to považuji za shodu okolností, ale bojuje za ty největší, za tu největší nespravedlnost. To je leitmotiv našeho postoje České republiky v Bruselu, když se vyjednává o příštím finančním období. Někteří - já bych řekl až zuřiví - podporovatelé EET dokonce dostali odměnu v podobě ministerského křesla. Očekával bych dneska, že tady bude nový pan ministr Havlíček hájit EET do roztrhání těla. A už asi nemusí, už v té vládě sedí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP