Úterý 28. května 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

46.
Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové,
Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka,
Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 438/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 438/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Věra Adámková. Máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi v počátku okamžitě, a to tedy se musím -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych vás poprosil o klid, prosím vás, protože paní poslankyni opravdu není slyšet. Prosím o klid. Tak, prosím. (Hluk trvá.) Ještě jednou prosím o klid, aby se paní poslankyně mohla opravdu v klidu vyjádřit. Jestli máte něco jiného k projednávání, tak to běžte projednávat mimo sál, nebo budu muset začít jmenovat jednotlivé poslance, kteří tady hlučí. Tak, to zabralo. Takže paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji velmi. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s naším záměrem, kde dalšími předkladateli jsou samozřejmě kolegové i z jiných politických subjektů. Bude se vám to možná zdát jako drobnost, ale nás to velmi tíží v praxi.

Jedná se o to, že u zdravotnických prostředků, ať máme konkrétně na mysli třeba anolasery, zobrazovací metody, CT, magnetické rezonance, rentgenové přístroje, v současné době je praxe taková, že výrobce vlastně má zakotveno, že my ho stále musíme volat i dalece po lhůtě jakýchkoliv garancí k jakékoliv opravě. Takže mnohokráte se stává, že tam, kde by spravila tu opravu, já nevím, rentgenka za šest tisíc, tak je potřeba třeba vyměnit celé rameno za několik stovek tisíc až milionů, což samozřejmě velmi zatěžuje nemocnice po... eventuálně tedy státní rozpočet, protože jsou to třeba i příspěvkové organizace nebo přímo řízené organizace.

My bychom vám tedy dali k uvážení a poprosíme o podporu, prosím pěkně, pro to, aby za prvé ten výrobce nemohl donekonečna prodlužovat dobu, dokdy vlastně chce stále dozírat na to, jakým způsobem se s tím přístrojem nakládá. Není to obvyklé ani u jakýchkoliv jiných, tedy technických zařízení. A za druhé, aby po uplynutí těch všech náležitostí, garancí a tak dále, které vyplývají zase ze smlouvy kupní, mohl ten majitel, což je většinou tedy nemocnice, uvážit, jakým způsobem bude eventuálně vadný přístroj napraven, či koupí nový, nebo povolá někoho jiného.

Ještě pro vaší představu, v žádné nemocnici to nerozhoduje žádný primář, žádný rentgenolog, ale jsou to odborníci, to znamená biomedicínský inženýr či biomedicínský technik, kteří také přejímají tyto přístroje, vedou tam všechny BTK, čili běžné technické kontroly, a jsou tam těmi odborníky, kteří vlastně o tomto rozhodují.

A musím říci ještě jednu věc. Teď tedy opravdu je třeba říci, že ten původní návrh, to znamená podle § 90, prosím vás stahujeme, protože je potřeba, aby toto došlo opravdu, řekněme, v těch výborech opravdu k nějaké diskusi, aby tam přispěly názory ostatních odborníků a abychom tento projekt řádně vydiskutovali. Ono to, jak se to připravuje již před tři čtvrtě rokem, tak prostě situace byla jiná. Dnes je také situace jiná. Takže bych vás chtěla požádat a poprosit, abyste pustili do dalšího čtení, ale v běžném režimu, prosím pěkně, je-li to možné. Děkuji velmi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já vás ještě jednou poprosím o klid, protože v druhé části vystoupení paní poslankyně opravdu nebyla slyšet.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Julius Špičák. Pane poslanče, máte slovo. Jenom upozorňuji, že máme tři minuty, takže vás pak budu muset přerušit, kdyby to bylo delší. Prosím.

 

Poslanec Julius Špičák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si myslím, že záležitost byla srozumitelně vysvětlena předkladatelkou paní profesorkou Adámkovou, předsedkyní zdravotního výboru. Takže jedná se ve stručnosti o to, že zdravotnická zařízení samozřejmě poskytují diagnostickou a léčebnou péči velmi často prostřednictvím drahých přístrojů, které vyžadují v podstatě samozřejmě servis. Ten servis poskytují pracovníci těchto zdravotnických zařízení, a aby ho mohli kvalifikovaně poskytovat, vyžadují školení. A tady je prostě problém, protože ti dodavatelé samozřejmě mohou tento proces za prvé tedy obstruovat, za druhé v podstatě komplikovat a prodražovat. Takže smysl tohoto návrhu, této novely, je v tom, aby dodavatelé zdravotnických přístrojů byli povinni školení pracovníků zdravotnických zařízení, kteří provádějí ten servis, provádět a aby tak konali za ceny přiměřené.

Takže to je v podstatě obsah tohoto návrhu, který byl Poslanecké sněmovně doručen 28. března. Následně jej projednala vláda na své schůzi 25. dubna a přijala k němu neutrální stanovisko. Stejně tak Ministerstvo zdravotnictví.

Já se domnívám, že se v tomto případě jedná o návrh naprosto nekonfliktní, návrh potřebný, a doporučuji, aby byl schválen již v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy bychom měli otevřít obecnou rozpravu, ale máme 59, tak jestli s přednostním právem... Já vás budu muset teda přerušit. Tak otevírám obecnou rozpravu... Ale už je 19. hodin. Takže obecnou rozpravu jsem ještě neotevřel tedy, dobře. Uvidíme se zítra v 9 hodin ráno. Děkuji.

 

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP