Čtvrtek 30. května 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

46.
Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové,
Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka,
Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 438/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Bod byl přerušen v úterý 28. 5. Pokud vím, tak devadesátka byla zrušena, ale... Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele paní poslankyně Věra Adámková, děkuji, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Julius Špičák, také děkuji. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili teď 28. května po úvodních slovech navrhovatelky a zpravodaje před otevřením obecné rozpravy. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 438/1. Návrh na projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu byl navrhovatelkou poslankyní Věrou Adámkovou stažen.

Takže nyní otevírám obecnou rozpravu. Nemám v tuto chvíli žádné přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu opět končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky nebo zpravodaje. Není tomu tak. Děkuji. V tom případě, pokud vím, žádné návrhy na vrácení či zamítnutí nepadly, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pokud tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování.

 

Já zahajuji hlasování číslo 290. Ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti?

V hlasování číslo 290 je přihlášeno 146 poslanců a poslankyň, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor? Není tomu tak. V tom případě - ani nezazněly návrhy na prodloužení či zkrácení lhůt, pokud vím, takže projednávání tohoto bodu končím. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji. Sejdeme se nad ním opět ve druhém čtení.

Podle dohody z grémia bych nyní přerušil 30. schůzi a zahájil 31. mimořádnou schůzi s tím, že je potřeba, pokud jsem dobře informován desetiminutová přestávka na přehození zařízení. Takže se zde sejdeme v 11.18. (Z lavic se ozývá: V 11.20.) V 11.20. Děkuji.

 

(Schůze přerušena v 11.08 hodin.)

(Schůze pokračovala ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, vážení členové vlády, je 14.30, takže budeme v dnešním jednání. Než otevřu další bod, seznámím vás s došlými omluvami.

Omlouvá se nám pan poslanec Janulík mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Kozlová mezi 14.30 a 18.00 z důvodu jednání ve volebním kraji, omlouvá se nám paní poslankyně Šafránková od 14 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání, omlouvá se nám paní ministryně Maláčová z pracovních důvodů po 14.30, omlouvá se nám paní poslankyně Malá mezi 14.30 a 19.00 z důvodu nemoci, omlouvá se nám pan poslanec Richter mezi 13.00 a 15.30 z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Rais mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Foldyna od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Schiller od 14.30 do půlnoci z pracovních důvodů. A to je vše.

 

Takže já otvírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP