Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

188.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V České tiskové kanceláři volba začíná. Je to první volba a první kolo s tím, že 20. června se uvolní dvě místa členů rady, za prvé místo po panu Jakubu Heikenwälderovi a za druhé místo po panu Miroslavu Augustinovi.

Volební komise měla vyhlášenou lhůtu do 10. května a v této lhůtě jsme obdrželi čtyři návrhy poslaneckých klubů. Byli navrženi: Tomáš Mrázek za ODS, Michal Semín za SPD, David Soukup za hnutí ANO a Josef Šlerka, který je společným kandidátem klubu KDU-ČSL a Pirátů. Tuto skutečnost volební komise přijala v usnesení číslo 122 z 10. května s tím, že volební komise standardně navrhuje volbu tajnou. O tom musíme rozhodnout v hlasování. A ještě důležitý dovětek. Pokud budou kandidáti zvoleni, tak jejich funkční období může započít nejdříve 21. června, logicky tedy den následující poté, co se ta uvolněná místa uvolní.

Jak jsem řekl, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel k tomuto bodu rozpravu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se paní poslankyně Richterová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, moc často k volebním bodům nevystupuji, ale dnes musím. Do Rady ČTK jsme jako Piráti nominovali nezávislého odborníka Josefa Šlerku. Nominaci pana Šlerky navíc podal i klub KDU-ČSL, za jehož končícího nominanta volba probíhá. Pan Šlerka uspěl v otevřeném výběrovém řízení a dle mého názoru i názoru jiných je nezpochybnitelným odborníkem v oboru médií.

Teď tu mluvím k vám, členům hnutí ANO, SPD a dalším. Vy tu často mluvíte o nutnosti dosazování odborníků a respektování výsledků demokratických voleb. Dle poměrného klíče mají Piráti nárok nominovat alespoň jednoho kandidáta do Rady ČTK. Pokud tu tedy pan předseda Okamura nebo pan předseda Babiš mluví o tom, aby lidé respektovali výsledky demokratických voleb, říkají tak v tomto případě "volte pana Šlerku". Dokažte, že respektujete výsledky demokratických voleb podporou nominanta Pirátů a KDU-ČSL Josefa Šlerky. Děkuji za pozornost i vaši uváženou podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jako další v pořadí požádám o vystoupení paní poslankyni Olgu Richterovou a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Zatím tedy dva přihlášení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři, které tady vidím přítomné. Já bych ráda jen tak připomněla - já jsem v minulosti vyučovala na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a právě pan Šlerka tam byl mnohaletým vedoucím jednoho oboru, oboru zvaného nová média. Je to skutečně akademik, odborník. Ráda bych zdůraznila, že to, že jsme se na nominaci shodli právě s klubem KDU, ukazuje, že to není kandidát stranický, ale nadstranický.

Naopak tu stojím, abych vám připomněla, jaké kontroverze jsou spjaté s jiným kandidátem, a sice s panem Michalem Semínem. Stojím tady proto, že považuji skutečně za velice důležité, koho jako Sněmovna zvolíme do Rady České tiskové kanceláře. Není to malá věc. ČTK má obrovský vliv na českou mediální scénu.

Víte, že já jsem lingvistka, korpusová lingvistka, že jsem studovala mimo jiné to, jakým způsobem jazyk odráží naše myšlení. Já bych ráda přitáhla vaši pozornost ke slovům samotného pana Semína, k tomu, jak on sám vnímá svět. Odcituji vám z jeho dvou textů, z textů, které sám zveřejnil. Jakožto někdo, kdo reprezentuje akci D.O.S.T, se hlásí k hodnotě autentického náboženství. To mě zaujalo, já sama jsem evangelička, nicméně v textu, který zveřejnil pan Semín na portálu Katolík, katolická revue, jsem našla opravdu části, které například ve vztahu k Židům vybírají kontroverzní citaci "vy máte ďábla za otce", a potom autor pan Semín dodává: "Tato řeč je stále aktuální, neboť soudobý judaismus navazuje na farizejskou linii. V tomto smyslu nelze ani oprávněně tvrdit, že máme za společné dědictví desatero."

Já nyní odcituji z textu pana Pavláta, ředitele Židovského muzea, že "podobně vyhrocený, dehumanizující antijudaismus v minulosti vedl k nesčetným projevům násilí proti Židům a dědictví takového antijudaismu potom sehrálo tragickou roli i v dějinách antisemitismu, včetně toho genocidního nacistického". Konec citace pana Pavláta. Chci upozornit na to, že to opravdu není maličkost.

A druhý text, z něhož vám chci několik ukázek přečíst, zase byl otevřený dopis pana Semína, který byl adresován České televizi. Jenom upozorním na sousloví, která se v tom dopise opakují. Opakuje se tam sousloví typu, kdy označuje novináře za uvědomělé soudruhy, kteří burcují publikum do boje proti rozvracečům socialismu, pardon, liberální demokracie, že novináři dělají politické školení mužstva - to bylo uvedeno v uvozovkách -, nebo že předvádějí estébácké praktiky, případně v tom textu jsou názvy jako politruci z České televize, nebo zase novináři jsou označeni za propagandistické duo. Poslední takové sousloví je mediální hyeny.

Já chci zdůraznit, že názorově nehodlám polemizovat s tím, co pan Semín zastává, ale takováto slovní spojení nejsou názorovou polemikou, to je šíření nenávisti. Nic jiného. Apeluji na vás, abyste to při své volbě zvážili. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady další přihlášky. Mám tady tři přihlášky. Jako první vyzývám k vystoupení pana poslance Martina Kupku, připraví se pan poslanec Výborný a potom předseda klubu SPD Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, mě také překvapila nominace Michala Semína za SPD, protože v Radě ČTK SPD jednoho svého nominanta má a poměrně to tedy přirozeně nevychází.

Já chci zmínit také jeden z překvapivých citátů Michala Semína v jeho rozhovoru s Parlamentními listy z 6. září 2016. Není to tedy příliš stará záležitost. Cituji: "Oficiální výklad událostí z 11. září je báchorka, v něčem ještě méně věrohodná, než jsou vámi zmíněné konspirační teorie. Ze všech možných scénářů se mi jeví jako nejpravděpodobnější ten, jenž připouští podíl části mocenských struktur v rámci amerických elit na přípravě i provedení útoků. Jestli v tom měl prsty i režim Saúdské Arábie, nevím. Rozhodně větší prospěch ze vzniklé situace i následných invazí měl například Izrael. Ostatně jedním z motivů zahraniční politiky amerických neokonzervativců, také vzhledem k jejich většinovému etnickému složení, není primárně prospěch USA, ale Izraele." A na jiném místě říká: "George Bushe bych z přímého podílu na zosnování útoků 11. září 2001 nepodezíral, nikoliv snad proto, že by na to neměl žaludek. On na to neměl hlavu. U lidí, jako byli Wolfowitz, Perl či Rumsfeld, si to však již představit dokážu." Tolik konec citace Michala Semína v jeho rozhovoru pro Parlamentní listy.

Překvapuje mě to jako návrh SPD tím spíše, že - jestli jsem správně četl - tak SPD se jasně hlásí k boji proti terorismu. Relativizace teroristického útoku je s tím v naprostém a jasném rozporu. Tak jsem chtěl požádat jak samotné členy SPD, tak také poslance ANO, kteří pravděpodobně zvažují podporu Michala Semína, aby tyto autentické výroky Michala Semína při své volbě zvážili. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další je předseda KDU-ČSL pan poslanec Marek Výborný a připraví se předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Zatím jsou to už poslední přihlášky. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl připomenout, koho volíme, resp. kam volíme. Volíme do Rady ČTK, do rady veřejnoprávního média. To, co tady zaznělo od ctěného kolegy Kupky i předřečnice paní kolegyně Richterové, skutečně nemáme brát na lehkou váhu. Já bych chtěl velmi požádat vás, poslance za hnutí ANO, akademiky a další, aby - to opravdu nebyly výmysly, to, co tady zaznělo.

Chtěl bych zdůraznit ještě jinou věc, a nebudu se teď věnovat výrokům pana Semína. To, že KDU-ČSL je stranou, která spolunominovala pana doktora Šlerku, vychází z toho, že jsem se já osobně s panem doktorem Šlerkou sešel a mohu zcela jednoznačně říci, že to je přesně ta osoba, která je jednak odborníkem, to už tady zaznělo, a jednak je také nezávislá. A přesně to je třeba, aby bylo udrženo v radě veřejnoprávního média, tak zásadního média, jako je Česká tisková kancelář.

Děkuji za zvážení všech těchto argumentů, protože opravdu tady se nyní bude rozhodovat o nezávislosti veřejnoprávních médií. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako posledního mám přihlášeného předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci dlouho zdržovat. Děkuji svým předřečníkům za představení Michala Semína. Já samozřejmě dokážu najít miliony výroků na internetu, které když neřeknu v určitých souvislostech, tak budou vypadat přinejmenším zvláštně. Všichni si to zkuste, to, kdy jste to někde napsali. Takže já si dovolím jenom přečíst to, co se uvádí ve Wikipedii, abych to doplnil.

Michal Semín se narodil v roce 1967 v Praze, je to český novinář, komentátor, překladatel, spisovatel a průkopník domácího vyučování dětí. Je bývalý ředitel Občanského institutu a současný ředitel Institutu sv. Josefa. Od prosince 2011 je předsedou Akce D.O.S.T. Michal Semín zastává křesťanské konzervativní názory. Za základ státu a společnosti považuje rodinu. Je odpůrcem interrupcí, státem uznávaných homosexuálních svazků, feminismu a sociálního liberalismu. - Chápu, to píše Wikipedie. - Je zastáncem pozic katolického tradicionalismu. Několik let byl zakládajícím členem a předsedou sdružení pro tradiční mši Una Voce Česká republika. Přispívá též do tradicionalistického časopisu Te Deum, kde je členem redakce. Vyslovuje se proti společným modlitbám s jinověrci, např. muslimy nebo hinduisty, a proti ekumenismu vůbec.

Myslím, že bych tady mohl dál pokračovat. Jenom chci říct, že je tady ještě, že v roce 2011 vystupoval odmítavě vůči Prague Pride, za což mu bylo dle jeho slov anonymně telefonicky vyhrožováno smrtí. Michal Semín je ženatý a je otcem devíti dětí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Tak předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, zatím poslední přihláška. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ze všeho, co tady zaznělo, aniž bych chtěl zlehčovat vystoupení kteréhokoli z kolegů či kolegyň, považuji za absolutně nepřijatelné takové ty spiklenecké teorie, že za 11. zářím stáli Američané a Izraelci a že z toho Stát Izrael těžil. To je podle mě mimo těch lidí, kteří věří, že třeba na Středním východě je naším jediným spojencem Stát Izrael. Tato Sněmovna opakovaně obrovskou většinou napříč politickým spektrem, já bych řekl, že možná nejvíc v Evropě, vyjadřuje sympatie, náklonnost a přátelství ke Státu Izrael. Ale máme volit člověka, který nám tvrdí nebo se domnívá, že za 11. zářím stojí americká vláda a že z 11. září těžil Stát Izrael? Opravdu si někdo z těch, kteří ho chcete volit, opravdu si to myslíte také? To je všechno, co jsem chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále, jestli máme nějakou další přihlášku. Tak žádnou přihlášku nevidím, proto rozpravu končím a požádám předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás provedl dále.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za opětovné slovo. Jak jsem řekl, volební komise v tomto případě navrhla volbu tajnou dvoukolovou. O tomto návrhu musíme rozhodnout hlasováním. Takže prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o provedení tajné volby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Mám tady návrh o odhlášení, jestli tedy slyším správně to ťukání, takže já vás odhlašuji, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já zagonguji, kdyby náhodou ještě někdo byl v předsálí. (Gonguje.) Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 815 přihlášeno 149 poslanců, pro 123, proti 22. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s veškerým hlasováním ohledně tohoto bodu. Já tento bod přerušuji.

 

Dále tady máme další bod a jedná se o

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP