Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

188.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak zde jsme obsazovali dvě místa. I zde bylo vydáno a odevzdáno 176 lístků, kvorum 89. Tomáš Mrázek získal 36 hlasů, Michal Semín 83 hlasy, David Soukup 82 hlasy a Josef Šlerka 72 hlasy. Znamená to, že v prvním kole nebyl zvolen nikdo a v souladu s volebním řádem Sněmovny do druhého kola postupuje dvojnásobek počtu neobsazených míst. V tomto případě jsou to tedy čtyři kandidáti. Takže do druhého kola v Radě ČTK postupují všichni čtyři kandidáti.

V tomto případě prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já tedy přerušuji tento bod a bude zase někdy zařazen. Prosím další bod, což je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP