Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

191.
Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak zde se nacházíme ve druhé volbě, už jsme se dvakrát snažili zástupce veřejného ochránce práv zvolit a Sněmovna nebyla úspěšná. To poslední druhé kolo proběhlo 27. března. Během té doby dr. Stanislavu Křečkovi, dosavadnímu zástupci, taky skončil mandát, bylo to 5. dubna 2019, a na základě této skutečnosti předseda Sněmovny dopisem požádal prezidenta a Senát o zaslání nových nominací. Je to z toho důvodu, že Sněmovna volí z návrhů, které obdrží od prezidenta a Senátu.

Šestnáctého dubna jsme obdrželi od pana prezidenta dva návrhy - doc. Zdeňka Koudelku a dr. Stanislava Křečka. Senát na své 8. schůzi 2. května nominoval paní doc. Markétu Seluckou a pana Mgr. Jiřího Šestáka. Tyto čtyři návrhy volební komise Sněmovny přijala 10. května ve svém usnesení per rollam číslo 124. Ještě vám tedy zopakuji, budeme vybírat ze čtyř návrhů - Zdeněk Koudelka, navržen prezidentem, Stanislav Křeček, navržen také prezidentem, Markéta Selucká, navržená Senátem, a Jiří Šesták, navržen Senátem.

Ani v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise tedy navrhuje volbu tajnou a já opět prosím o otevření rozpravy a poté hlasování o tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, já otevírám rozpravu. Pan poslanec Martínek. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych jenom krátce chtěl sdělit, protože pravděpodobně bude tajná volba, že Piráti budou volit kandidáty senátní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, já jsem vám teď úplně nerozuměl.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Oznamuji, že Piráti budou volit kandidáty Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, dobře, ono to tady nějak zahučelo do toho mikrofonu, omlouvám se.

Já se ještě táži, zdali někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže pokud se nikdo další již nehlásí, rozpravu končím. Nyní, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím tedy o hlasování o návrhu na provedení tajné volby a poté přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, já zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 818, přihlášeno 153 poslanců, pro 101, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Já přerušuji tento bod. Jenom bych chtěl upozornit, že po volbě neprodleně bude organizační výbor. Prosím, ještě něco chcete říct.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já ještě dávám lhůtu na provedení volby, tedy otevření volebních místností, stanovujeme ji na 30 minut, to znamená, do 15 hodin bude připravena - teď tedy už 29 minut - do 15 hodin bude otevřena volební místnost a výsledky voleb bych oznámil v 16 hodin před zahájením odpolední části schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já bych chtěl oznámit, že organizační výbor začne ve 14.40 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 14.32 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v dnešním programu, kde je na 16. hodinu pevně zařazený bod, tak pokud někdo nebude protestovat, tak bych poprosil předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Vzhledem k tomu, že počet přítomných zjevně neodpovídá počtu přihlášených, tak vás odhlásím. Případně se prosím průběžně přihlašujte.

 

A prosím pana předsedu. Tedy jako první je bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP