Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

185.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Máme připraveny výsledky těch sedmi volebních bodů. Mohu konstatovat z pohledu volební komise, že Sněmovna nebyla příliš úspěšná. Řada voleb bohužel propadla, nebyli kandidáti zvoleni a velké množství těch voleb budeme muset zopakovat. Ale taková je naše realita a je to naše práce.

První bod je tedy volba jednoho člena Rady Státního fondu kinematografie na ono zkrácené období do 5. dubna 2020. Je to jedno místo. Tato volba byla z těch úspěšných. Bylo vydáno 176 hlasovacích lístků, stejně tak bylo odevzdáno 176 hlasovacích lístků a kvorum nutné pro zvolení bylo 89. Pavel Bednařík získal 9 hlasů a Richard Němec 151 hlasů. Takže konstatuji, že Richard Němec byl zvolen členem Rady Státního fondu kinematografie.

A tady prosím pro stenozáznam, tento volební bod neukončujeme, pouze zůstává přerušeným. Respektive, pane předsedající, prosím, abyste ho vy přerušil, protože v dalších dnech Poslanecké sněmovny v rámci tohoto bodu budeme dále volit ono tříleté období. Tak prosím o formulaci, že bod je pouze přerušen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, já tedy přerušuji tento bod. A posuneme se k dalšímu bodu, jímž je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP