Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

190.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Prosím, pane předsedo. A poprosím vaše kolegy o klid. (Silný hluk v sále.)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Toto je úspěšná volba. 176 účastníků volby, kvorum 89. Jan Lička získal 32 hlasy, Pavel Pustějovský 95 hlasů, a byl tedy zvolen členem Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Je to náš kolega poslanec, mohu mu poblahopřát. Tímto volba končí a můžeme ukončit i tento volební bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já tímto bod tedy končím. Posledním bodem z tohoto bloku je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP