Středa 19. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

243.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Dle dohody a rozhodnutí Poslanecké sněmovny vás dnes provedu stručně pouze jedním volebním bodem. Je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který standardně hlasujeme pomocí hlasovacího zařízení veřejně.

Volební komise vyhlásila lhůtu do tohoto pondělí 17. června do 12 hodin a obdrželi jsme návrhy na rezignace a nominace pouze od jednoho poslaneckého klubu. Je to klub Pirátů, který kromě několika změn mezi svými kolegy provádí i doplnění za bývalého kolegu pana poslance Peksu, který se stal členem Evropského parlamentu. I z toho důvodu je počet rezignací pět a počet nominací osm, kde se doplňují ta uvolněná místa.

Velmi stručně přečtu obsah usnesení pro stenozáznam. Je to usnesení číslo 127 volební komise z 18. června: Rezignace z mandátového a imunitního výboru Jakub Michálek. Z ústavněprávního výboru Mikuláš Ferjenčík. Z výboru pro obranu František Kopřiva. Z volební komise Ondřej Polanský a ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Lenka Kozlová. Všichni členové a členky klubu Pirátů. A nominace: do mandátového a imunitního výboru Mikuláš Ferjenčík. Do výboru pro evropské záležitosti Lukáš Černohorský. Do výboru pro obranu Petr Třešňák. Do stálé delegace Parlamentního shromáždění NATO na pozici náhradníka Petr Třešňák a do ústavněprávního výboru nový kolega František Navrkal. Do zahraničního výboru František Navrkal, do volební komise František Navrkal a do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny také František Navrkal.

Volební komise navrhuje volbu veřejnou en bloc. Nejdříve jedním hlasováním rezignace a poté druhým hlasováním nominace. A já prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane předsedo, otevírám rozpravu. Přihlášený nikdo není ani se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. A budeme postupovat v souladu s návrhem pana předsedy volební komise, pokud nikdo nemá nějaký protinávrh. Ani takovéto přihlášení se k protinávrhu nevidím.

 

Můžeme tedy postupovat tak, že nejprve budeme hlasovat o rezignacích. Myslím, že není potřeba, aby nás s nimi znovu pan předseda seznamoval. Není to potřeba.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 987, přihlášeno 178 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh jsme přijali. Rezignace jsme schválili.

 

Nyní budeme hlasovat o nominacích, jak nás s nimi seznámil pan předseda volební komise Martin Kolovratník.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 988, přihlášeno 178 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh jsme přijali. Nominace jsme schválili. Děkuji panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Také děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Konstatuji, že jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat ve 14.30 hodin pevně zařazenými body. První je bod číslo 39 o volbách do Evropského parlamentu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já zahajuji odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny. Na úvod přečtu tedy omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Helena Válková mezi 16. a 18. hodinou z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová od 16.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní ministryně Marie Benešová od 14.30 do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Helena Válková, ale to už tady jednou máme... ještě jednou zase na jiný čas, a to mezi 14.30 a 16.00 z pracovních důvodů, dále pan poslanec Karel Tureček mezi 14.30 a 19.00 z rodinných důvodů, dále pan poslanec Vojtěch Munzar od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Jiří Běhounek mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů.

 

Nyní tedy budeme pokračovat v projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP