Pátek 21. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

160.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 397/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů opět bude pan ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodajem garančního zemědělského výboru je v tomto případě pan poslanec Josef Kott. Ve druhém čtení nebyly předneseny ani návrhy na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval, protože tak rozhodla Sněmovna ve druhém čtení. Ptám se pana ministra, jestli si přeje vystoupit. Nepřeje si vystoupit. Takže otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy ani na zemědělském výboru, ani na plénu, tak v podstatě budeme schvalovat novelu zákona tak, jak přišla do Poslanecké sněmovny. A myslím si, že to hlasování bude velice jednoduché. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. A jak jsme už slyšeli od pana zpravodaje, budeme hlasovat o celém návrhu zákona nyní, protože žádné pozměňovací návrhy nejsou.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 397."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1067. Přihlášeno 138 poslanců, pro 115, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Na řadě je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP