(14.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Pavlu Kováčikovi. Nyní pan poslanec Tomio Okamura. S přednostním právem, pane místopředsedo? Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové. Já bych chtěl navrhnout jako první bod dnešní schůze bod s názvem Odsouzení politicky motivovaného násilí. V poslední době došlo k dvěma fyzickým politickým útokům na politicky exponované osoby. (Poslanec Faltýnek namítá, že je to již z grémia.) No to jsem chtěl říct, že je to z grémia. Jo takhle. Já jsem tam byl teď v diskuzi, tak jestli už je to z grémia, tak to necháme z grémia. A návrh toho usnesení to taky bude potom. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi. Nyní pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Jak už jsem avizoval na grémiu, nicméně to neprošlo na rozdíl od toho návrhu, který tady přednášel kolega Okamura, který byl schválen grémiem, a budeme o něm hlasovat, tak bych chtěl poprosit jménem našeho poslaneckého klubu o pevné zařazení bodu z bloku zákony vrácené a zamítnuté Senátem. Jedná se konkrétně o body číslo 1 až 11. Nebudu číst všechny ty zákony. Je to ten blok zákonů vrácených a zamítnutých Senátem, abychom je zařadili napevno na úterý 4. června od 14 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi zařazení nového bodu na program této schůze, který by se jmenoval Stanovisko Poslanecké sněmovny k cestě jejího člena a poslance Zdeňka Ondráčka na východ Ukrajiny.

Jsem si vědom toho, že ve veřejném prostoru padlo mnoho argumentů, že se jednalo o cestu soukromou, a že tedy ústavní orgány do toho nemají co mluvit. To by bylo hezké, kdyby tam pan kolega skutečně vystupoval jako soukromá osoba. Pokud by tam vystupoval jako Zdeněk Ondráček z Trutnova, tak bych si toho pravděpodobně ani nevšiml. Nicméně on tam vystupoval jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a přijímal protokolární pocty, které přísluší oficiální delegaci.

Vzhledem k tomu, že toto vystupování i ty přijímané pocty jsou v přímém rozporu se zahraniční politikou vlády České republiky, pokládám za nezbytné, aby ta instituce, jejíž je pan Ondráček členem, k tomu zaujala jednoduché stanovisko, že se od této cesty distancuje. Tím znemožníme nepřátelské propagandě, aby říkala, že na té cestě byl reprezentant Poslanecké sněmovny. Nic víc, nic míň. Myslím si, že to je nesmírně důležité. Může to proběhnout velmi krátce.

Zařazení tohoto bodu navrhuji na tento čtvrtek 30. května jako první bod po písemných interpelacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan Lukáš Bartoň. (Silný hluk v sále.) Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid, ať si rozumíme... Tak ještě chvilku počkejte. Já vyčkám. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, také bych rád požádal o zařazení bodu, který nebyl na grémiu zařazen. Žádám o pevné zařazení bodu číslo 77, sněmovní tisk 291, zákon o obcích, jde o jmenné hlasování, na středu 5. 6. jako první bod odpolední části. Případně jako první bod po již zařazených bodech, pokud nějaké budou. Děkuji. (Hluk v sále trvá.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Ještě jednou požádám sněmovnu o klid, aby vám bylo dobře rozumět. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Krásné odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu ODS navrhla nový bod našeho dnešního jednání, kterým je Výzva k přesunu ambasád zemí V4 v Izraeli do Jeruzaléma. Náš klub o této záležitosti vedl diskuzi na našem dnešním jednání. Jednohlasně jsme se připojili k této výzvě a jsme přesvědčeni, že usnesení Poslanecké sněmovny by této výzvě dodalo náležitou váhu.

Poslanecká sněmovna v minulosti opakovaně dávala při různých příležitostech najevo, že spojenectví naší země a Izraele má pro nás všechny vysokou hodnotu a že odmítáme jakékoliv zpochybňování pozice této země, jejich nároku na vlastní území, na svatá místa a podobně. Stejně jako Izrael, i naše země a ostatní země V4 si v minulosti prožily mnoho útlaku, zpochybňování jejich suverenity, velmocenských rozhodnutí ve smyslu o nás bez nás. Jsme tedy přesvědčeni, že máme nejen morální povinnost podporovat země, jako je Izrael, v jejich úsilí o svébytnost a suverenitu, ale že to je i z hlediska České republiky žádoucí, protože Izrael je naším jediným skutečným spojencem na Blízkém východě, v regionu, který nebude bezpečnější.

V současnosti jsme bohužel svědky opětovně zesilující tendence antisemitismu v Evropě i ve světě. A to je tedy i další důvod, proč by země Západu, jako je ta naše, měly jasně deklarovat, že Izrael a židovský národ jsou našimi spojenci, že nás pojí nejen společná historie, kultura, ale i námi vyznávané hodnoty. Jsme přesvědčeni, že přemístění ambasád zemí V4 do Jeruzaléma by bylo zřetelným argumentem proti všem, kteří dnes zpochybňují existenci Státu Izrael nejen z řad jeho otevřených nepřátel, ale i mnohých veřejně vystupujících osobností Západu a jeho struktur. Proto bych vás chtěla moc poprosit o zařazení tohoto bodu a v jeho rámci o schválení usnesení v tomto znění - dovolím si vám to usnesení teď při projednávání programu přečíst, abyste věděli, že v tom není skryto nic jiného než skutečně dobrý úmysl postavit se jednoznačně na stranu Izraele, jako jsme to činili v minulosti několikrát.

Usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael iniciovala společný přesun velvyslanectví zemí Visegrádu do Jeruzaléma."

Myslím si, že by to byla i dobrá vstupenka pro naše předsednictví V4, které nás čeká v příštím roce. Myslím si, že by to byl krok, který by byl prospěšný pro nás pro všechny. Chtěla bych tento bod prosím pěkně zařadit na dnešek jako druhý bod, nebo na čtvrtek jako první bod v 11 hodin, nebo na pátek 31. 5. jako první bod v 9 hodin. Název toho bodu by tedy byl Výzva vládě ke společnému přesunu velvyslanectví zemí Visegrádu do Jeruzaléma. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní paní poslankyně Pekarová Adamová. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP