(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 30. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Aby byla zaznamenána účast, nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan kolega Vojtěch Munzar má náhradní kartu číslo 1, pan místopředseda Hanzel náhradní kartu číslo 12.

Požádám vás o klid, aby všichni mohli sledovat průběh zahájení schůze.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 30. schůze dne 16. května letošního roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

 

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby ověřovatelem této schůze byl poslanec Miroslav Kalousek a František Kopřiva. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Rozhodneme hlasováním číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ověřovatele schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 136 pro 128, proti 1. Ověřovateli schůze se tedy stali pan Miroslav Kalousek a pan poslanec František Kopřiva.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan předseda Radek Vondráček z důvodu zahraniční cesty, ze stejných důvodů Jan Bauer, z pracovních důvodů Marian Bojko, z důvodu zahraniční cesty Petr Dolínek, Alena Gajdůšková z pracovních důvodů, na zahraniční cestě je Pavel Juříček, Jiří Kobza, Leo Luzar, z rodinných důvodů se omlouvá Květa Matušovská, z důvodu zahraniční cesty Zuzana Ožanová, Petr Pávek, Mikuláš Peksa, od 17 hodin se omlouvá z pracovních důvodů Zdeněk Podal, od 16.45 Petr Venhoda, od 17 hodin Jiří Ventruba, z pracovních důvodů Radovan Vích a na zahraniční cestě je i Marek Výborný.

Z důvodu zahraniční cesty se omlouvá z členů vlády pan předseda Andrej Babiš, ze zdravotních důvodů Richard Brabec, na zahraniční cestě je Klára Dostálová, z pracovních důvodů od 17.45 Jan Hamáček, na zahraniční cestě je Karel Havlíček, od 17.30 z pracovních důvodů Jana Maláčová, z pracovních důvodů Lubomír Metnar, na zahraniční cestě je Tomáš Petříček a z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr školství Robert Plaga.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu schůze, jehož návrh je uveden v pozvánce. Nejdříve mi dovolte, abych navrhl ty body programu, na kterých se shodlo dnešní jednání politického grémia.

Zařadíme nový bod do návrhu pořadu schůze - Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení politicky motivovaného násilí, a to jako první bod dnešního jednání.

Dále bychom projednali bod č. 44, sněmovní tisk 447 - Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, a to zařadit jako první bod v bloku zákonů prvních čtení.

Volební body 185 až 192 bychom zařadili pevně na středu 5. června ve 12.30.

Bod 41, sněmovní tisk 483 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v prvním čtení, zařadit pevně na středu 5. června jako první bod ve 14.30.

Bod 217, sněmovní tisk 407 - Zpráva České národní banky o inflaci a bod 222, sněmovní tisk 437 - Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2018 zařadit pevně na úterý 18. června jako první a druhý bod.

Dále bod č. 158, sněmovní tisk 260 - Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR ve třetím čtení, zařadit pevně na středu 19. června jako první bod.

Dále bod 38, sněmovní tisk 336 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v prvním čtení, ale podle § 90 odst. 2, zařadit pevně na středu 19. června jako první bod ve 14.30.

Dále bod 94, sněmovní tisk 352 - Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v prvním čtení, zařadit pevně na středu 19. června jako druhý bod po 14.30.

A dále navrhujeme vyřadit bod 221, sněmovní tisk 480 - 1. doplněk k účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2019 - to je zpráva. Bod 149, sněmovní tisk 202 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.

A na závěr mám pro vás jedno organizační sdělení: zítra, to je ve středu 29. 5., bude v 15.30 zahájena 31. schůze naší Poslanecké sněmovny.

To je ze strany grémia všechno. Nyní prosím pány poslance, paní poslankyně, aby se k návrhu pořadu vyjádřili. (V sále je hluk a neklid.) A mám s přednostním právem přihlášeného Pavla Kováčika, Tomia Okamuru, Jaroslava Faltýnka. Požádám sněmovnu o klid a pan předseda Kováčik má slovo. Prosím o klid, aby to mohlo být zaznamenáno ve stenozáznamu.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím, usaďte se na svá místa! Teď už to není věcí dohody politického grémia, teď už je to jednotlivý návrh, který přednášejí jednotliví poslanci. Respektujte jeden druhého. Pane předsedo, snad to ukřičíte.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dámy a pánové - pardon. Ještě jednou děkuji pěkně, pane předsedající. Paní a pánové, přeji vám krásný dobrý den. Dovolte mi, abych vás požádal o některé změny programu, jejich přijetí, resp. schválení, a to v prvním čtení bod 83, tisk 317 - zákoník práce, tedy zavedení pětitýdenní dovolené, si dovoluji vás požádat zařadit dnes za bod 39, což jest... tuším třetí bod dneska.

Pak bod 94, tisk 352 - veřejné zdravotní pojištění si dovolím požádat zařadit na 19. 6. jako druhý... (Z poslaneckých lavic se ozývá, že je to schváleno z grémia.) Je to, děkuji. Tím líp. Já jsem to raději chtěl zesílit.

Ale mám ještě bod 229 - nezaplacené podniky z dob dávné privatizace, volně přeloženo, bych rád zařadil na čtvrtek 6. 6. jako první bod po písemných interpelacích.

Tolik k změnám programu. Věřím, že se hluboce zamyslíte a pozitivně se vyjádříte. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP