(14.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. Ještě někdo do rozpravy k programu? Není tomu tak. Rozpravu k programu končím a budeme hlasovat. Ještě předtím než spustím první hlasování, tak konstatuji došlou omluvu pana ministra Antonína Staňka z dnešního jednání od 15.30 hodin do konce jednacího dne.

 

Nyní tedy můžeme začít hlasovat o jednotlivých návrzích, nejdříve návrhy z politického grémia z dnešního dopoledne. Chcete, abych je opakoval? Má někdo takový požadavek? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu pořadu schůze podle návrhu politického grémia. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 2: z přítomných 177 pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní jednotlivé návrhy, tak jak byly přednášeny. Nejdříve návrh pana poslance Kováčika, a to, aby dnes za bod číslo 39 přišel návrh zákoníku práce.

Rozhodneme v hlasování číslo 3, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 3: z přítomných 177 pro 96, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh pana poslance Kováčika je, aby 6. 6., tedy ve čtvrtek, byl první bod po písemných interpelacích v 11 hodin bod číslo 229, je to návrh, který se týká nezaplacených podniků v privatizaci.

Zahájil jsem hlasování číslo 4. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 4: ze 177 přítomných pro 110, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích pana předsedy Faltýnka, aby zákony vrácené a zamítnuté Senátem byly projednávány v úterý, tedy body 1 až 11, 4. 6. po zahájení schůze.

Zahájil jsem hlasování číslo 5 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 5: z přítomných 178 pro 132, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh pana kolegy Kalouska, a to aby v 11 hodin 30. 5. - pane kolego, vy jste napsal 30. 6., beru to jako omyl - 30. 5. v 11 hodin první bod, aby bylo tedy jednáno o cestě pana poslance Zdeňka Ondráčka.

Zahájil jsem hlasování číslo 6 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 6: z přítomných 177 pro 84, proti 13. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Onderka má náhradní kartu číslo 16.

 

Nyní návrh pana kolegy Bartoně, aby tisk číslo 77, návrh zákona o obcích... Pardon, kontrola hlasování ještě. (Probíhá kontrola hlasování.) Poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, moc se omlouvám, stává se mi to jednou za deset let, ale v tomto případ - hlasoval jsem pro a na hlasovací listině mám: zdržel se hlasování. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O vašem návrhu o nesouladu elektronického zápisu o hlasování s vaší vůlí rozhodneme v hlasování číslo 7. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 7: z přítomných 178 pro 167. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování, které navrhl pan kolega Kalousek. (Žádost z pléna o odhlášení.) Ano, odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci.

 

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o návrhu kolegy Kalouska, aby se Poslanecká sněmovna zabývala soukromou cestou pana poslance Zdeňka Ondráčka.

Rozhodneme v hlasování číslo 8, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 8: z přítomných 171 poslance pro 85, proti 12. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě pan kolega Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nezpochybňuji toto hlasování, dámy a pánové a pane předsedající. Koneckonců ta výsledková listina je také informace. Ale tak trochu chci zaprotestovat proti vaší manipulaci. Já, pane předsedající, když jsem přednášel tento bod, tak jsem neřekl, že máme vydat stanovisko k soukromé cestě. Naopak jsem zdůvodňoval, proč ta cesta, byť byly deklarována jako soukromá, se tvářila jako oficiální. V tom názvu není jedno jediné slovo soukromá. A když jste teď dal hlasovat, tak jste dal hlasovat o tom, že máme hlasovat o soukromé cestě pana poslance Ondráčka. Posunul jste můj návrh. Mystifikoval jste Poslaneckou sněmovnu. Chovejte se příště korektně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se omlouvám, pane poslanče. Ano, nepřečetl jsem váš návrh, ale opakoval jsem naši diskusi na politickém grémiu. (Výkřik z pravé části jednací síně: Opakoval jste své dojmy!)

 

Tak, budeme pokračovat. Nyní návrh pana kolegy Bartoně. Týká se to bodu číslo 78, tisku 291, zákona o obcích. A návrh je, aby to byla středa 5. 6., první bod odpoledního jednání.

Rozhodneme v hlasování číslo 9, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 9: z přítomných 177 pro 39, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní paní kolegyně Jana Černochová, která navrhla nový bod - přenesení velvyslanectví zemí V4 do Jeruzaléma. Tak je to napsáno.

Rozhodneme v hlasování číslo 10, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 10: z přítomných 178 pro 66, proti 22. Návrh nebyl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP