(14.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Další návrh je návrh paní poslankyně Pekarové Adamové, a to je na zařazení nového bodu na 6. 6. v 11 hodin, Financování projektu z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že už tam jeden bod zařazen je, ptám se paní kolegyně, aby byl následující. (Bez námitek.) Ano, aby to bylo hlasovatelné.

Čili zahájil jsem hlasování číslo 11 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 11: z přítomných 178 poslanců pro 82, proti 51 poslanec. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme pokračovat bodem, který navrhuje pan kolega Vít Kaňkovský, a to je, abychom tisk 267 projednávali 5. 6. jako první bod po již pevně zařazených bodech.

Rozhodneme v hlasování číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 12: z přítomných 177 pro 80, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ferjenčíka, a to abychom vyřadili návrh zákona o EET ve třetím čtení.

Zahájil jsem hlasování číslo 13. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 13: ze 178 přítomných pro 80, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní paní kolegyně Balcarová, která navrhuje zařazení bodu číslo 235, a to na 18. 6. po zprávě České národní banky.

Rozhodneme v hlasování číslo 14, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 14, z přítomných 178 poslanců pro 73, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat o návrhu pana kolegy Stanjury, a to abychom zařadili body 111 až 114 na 30. 5. po 11. hodině. Jsou to výroční zprávy České televize, a to jak vysílací, tak ekonomická, za rok 2016 a 2017.

Rozhodneme v hlasování číslo 15, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 15: ze 177 přítomných 76 pro, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyřešili všechny návrhy, které byly k hlasování, můžeme tedy přistoupit k projednávání programu schůze s tím, že nejdříve odhlasujeme návrh programu jako celek, abychom ho měli schválený.

Rozhodneme v hlasování číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení pořadu 30. schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 16: ze 177 přítomných pro 134, proti 17. Návrh byl přijat. Konstatuji, že program schůze jsme schválili.

 

Budeme se tedy zabývat bodem číslo 1, tak jak byl navržen z politického grémia. Je to

 

236.
Usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení politicky motivovaného násilí

Prosím, aby se slova ujal místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, aby přednesl návrh usnesení. Jde o dohodu předsedů poslaneckých klubů, rozprava se nevede. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, v poslední době došlo ke dvěma fyzickým politickým útokům. Konkrétně se jedná o pana Dominika Feriho a Ladislava Jakla. Na základě dohody všech poslaneckých klubů na grémiu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto jednověté usnesení: "Poslanecká sněmovna odsuzuje vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru."

Děkuji za pozornost. (Potlesk zejména ze střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomiu Okamurovi.

 

Přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení.

Rozhodneme v hlasování číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 17: z přítomných 177 poslanců pro 170, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno. Děkuji panu místopředsedovi za návrh.

 

A budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to zákony v prvním čtení. Jako první projednáme návrh

 

38.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka,
Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové
a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 447/1. Požádám paní poslankyni Barboru Kořanovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a pana poslance Jana Kubíka, který je zpravodajem pro prvé čtení. Je tady pan kolega Kubík? Ano, je tomu tak. A nyní tedy, paní poslankyně, požádám vás, abyste předložený návrh uvedla jako zástupce navrhovatelů. Ještě než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid, aby bylo paní předkladatelce dobře rozumět. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, jsem velmi šťastná, že mohu být jako jeden z předkladatelů tohoto návrhu zákona o právu občana na digitální služby. Pro mě osobně a věřím, že nejen pro mě, je to zákon revoluční, neboť v podstatě umožní nám a ostatním občanům komunikovat elektronicky s veřejnou správou a v podstatě občan bude mít za určitých podmínek právo soudně se domáhat, aby úřad mu tuto elektronickou komunikaci umožnil. V podstatě jde o to, že občan si bude moci elektronickým způsobem řešit online své životní situace, opět za určitých podmínek.

Já jsem velmi ráda, že tento zákon přišel takhle brzy na pořad dnešní schůze. V podstatě tento zákon... (Obrací se k předsedajícímu, že neslyší ani sama sebe.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, paní poslankyně, a požádám sněmovnu o klid! Pokud vedete jiné debaty, a věřím, že jich je dostatek vzhledem k tomu, jak jsme změnili program schůze, tak je veďte prosím v předsálí a paní navrhovatelku nechte v klidu odůvodnit tento návrh. (Poslankyně chce již hovořit, ale předsedající ji přerušuje.) Ještě chvilku, paní poslankyně. Já opravdu ještě nevidím dostatek klidu ve sněmovně. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Moc děkuji. Já vím, že tento zákon není úplně populární, moc lidí nezajímá, ale přesto já jsem velmi šťastná, že ho dnes budeme projednávat, takže děkuji, pane předsedající.

V podstatě tento zákon je součástí programového prohlášení naší vlády. Je také součástí koncepce Digitální Česko našeho vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly. Jsem velmi šťastná, že po téměř roce projednávání a příprav tohoto zákona, že se na něm podíleli v podstatě politici, poslanci napříč politickým spektrem. Návrh podepsalo téměř 140 poslanců.

Děkuji moc za spolupráci nejen všem stranám, ale také ICT unii, Hospodářské komoře, už zmíněnému vládnímu zmocněnci. Musím říct, že jsem byla opravdu velmi šťastná, a doufám, že přijetím tohoto zákona se posuneme na žebříčku v oblasti eGovernmentu. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP