(16.20 hodin)
(pokračuje Beitl)

Je dobře, že existují rozdíly mezi nároky zaměstnanců, jejichž zaměstnavateli jsou ti uvedení v § 109, de facto státní, nebo chcete-li veřejný sektor, stejně tak jako by měl být zachován rozdíl v jejich odměnách. Je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy na pět týdnů dovolené bude právní nárok, dojde k významnému zvýšení nákladů na straně zaměstnavatelů. Již v roce 2017, kdy stejný návrh byl podán formou pozměňovacího návrhu k tehdy Poslaneckou sněmovnou projednávanému návrhu změny zákoníku práce, analytici Hospodářské komory provedli odhad nákladů pro zaměstnavatele a vyčíslili je na 28 mld. korun ročně. Tedy v roce 2017 - 28 mld. korun ročně zatížení zaměstnavatelského sektoru. Vzhledem k tomu, že od března 2017 došlo k nárůstu mezd, lze očekávat, že tato částka bude vyšší.

Zaměstnavatelé potřebují pro získání a udržení zaměstnanců nástroje, které mohou pro tyto účely použít v závislosti na svých hospodářských výsledcích. V současnosti, kdy na trhu práce zaměstnanci chybí, je tato potřeba ještě aktuálnější. Mezi tyto nástroje patří zaměstnanecké benefity, jako jsou sick days, dovolená nad rámec zákona nebo studijní volno. V okamžiku, kdy stát z těchto benefitů udělá nároky všech zaměstnanců, omezuje soutěž zaměstnavatelů na trhu práce a svým způsobem poškozuje i sám sebe, konkurenceschopnost své nabídky na pracovním trhu.

Kumulace zvyšování nákladů na zaměstnance, ke které v současnosti dochází, tj. např. zrušení karenční doby nebo zvyšování minimální mzdy, zvyšuje cenu práce, omezuje soutěž na trhu práce a celkově vytváří excesivní tlak na svobodu podnikání. Navíc bude mít nežádoucí dopady i na zaměstnavatele v neziskovém nestátním sektoru, včetně těch, kteří zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností. Ze všech zde uvedených důvodů Hospodářská komora zásadně nesouhlasí s poslanci navrhovanou změnou.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tolik moje zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Otevírám rozpravu, a než vyzvu řečníka, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Pavel Staněk mezi 16.15 a 19.00 z pracovních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Jelínek od 17.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní prosím s přednostním právem do rozpravy paní poslankyni Maláčovou. Ministryni, pardon. Paní ministryni Maláčovou. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zmínila, že sociální demokracie tento návrh na zavedení pěti týdnů dovolené podporuje. Podporujeme tento krok dlouhodobě. Víte, že to bylo jedno z našich témat, které jsme zvedli v kampani ve volbách do komunálu minulý rok.

A ty teze jsou jednoduché, proč tak děláme. Víte, že dneska většina zaměstnavatelů už pět týdnů dovolené má dávno zavedených a takto to funguje i ve velké části evropských zemí kolem nás. A myslím si, že by bylo dobré tyto pracovní podmínky narovnat tak, aby pět týdnů dovolené měli všichni čeští zaměstnanci. Je také zjištěno, že pokud lidé mají více času na odpočinek a více volného času, tak roste produktivita práce. A já si myslím, že to je pro zaměstnavatele strašně důležité, aby lidé byli odpočatí a mohli pak mnohem lépe pracovat. Z tohoto důvodu sociální demokracie navrhuje právě zavedení pěti týdnů dovolené, ale také zkrácení pracovní doby o třicet minut denně.

Dalším důvodem, proč navrhujeme nebo podporujeme pět týdnů dovolené, je to, že se připravujeme... (Ministryně přerušuje svoji řeč kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím. Prosím kolegy v sále o klid, tak abychom mohli vyslechnout projev paní ministryně v dostatečně důstojné atmosféře. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Protože víte, že v dnešní době už započíná proces přechodu na ten tzv. Průmysl 4.0, čelíme trendům, které jsou spojené s digitalizací, s robotizací, a to bude znamenat velký zánik pracovních míst. Celá ta mapa pracovního trhu se bude překreslovat. Já si myslím, že důsledkem toho bude také, že bude potřeba méně pracovní síly, a proto kratší pracovní doba bude jedno z opatření, které tomuto trendu bude předcházet.

Další argument - a s tím výčtem pak už skončím - je, že asi víte, že v České republice pracujeme o 400 hodin více než Němci ročně a o 300 hodin více než Francouzi. Podle mezinárodní organizace OECD jsme právě národ, nebo země, kde lidé pracují téměř nejvíce, je to v průměru 776 (?) hodin ročně.

Takže toto jsou čtyři hlavní důvody, proč sociální demokracie a také Ministerstvo práce a sociálních věcí tento návrh na zavedení pěti týdnů dovolené podporuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní se mi do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Beitl, takže máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já určitě nechci opakovat ty argumenty, které jsem tady uváděl. Pouze bych chtěl konstatovat, že se připojuji ke stanoviskům Hospodářské komory, k argumentům, o kterých jsem tady mluvil, o tom, že kumulace jak nákladů na pracovní sílu, tak nároků na podnikatele a zaměstnavatele je v poslední době příliš, a tento krok, povinné navýšení dovolené, považuji za jeden z těchto negativních kroků. Mám i za to, že současná právní situace, současné právní normy mají dostatek nástrojů, aby si každý zaměstnavatel v soutěži na pracovním trhu určil benefity, kterým své zaměstnance chce získat, sám, a navýšení o jeden týden považuji za jeden z těchto benefitů.

Dále bych rád konstatoval, že místo abychom zákoník práce dělali stále více rigidní, bychom měli spíše usilovat o jeho flexibilitu. Schválení podobného návrhu považuji za krok naprosto opačným směrem.

Z těchto všech důvodů navrhuji, aby byl tento návrh změny zákona zamítnut v prvním čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Registruji váš návrh na zamítnutí. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Bláhu, poté je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Aulická. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já si vážím každého návrhu, který přichází, abychom pomohli lidem, kteří pracují, protože samozřejmě bez lidí, kteří pracují a odvádějí denně svoji práci, bychom ani my tady nemohli sedět a rozhodovat právě o nich. Ale uvědomme si jednu základní věc. V dnešní době, kdy máme nedostatek pracovních sil, kam se podíváte, na ministerstvech, na úřadech, v dělnických profesích, v prodejnách, ve výrobách, prostě všude, tak navrhujeme to, abychom tuhle díru ještě více prohloubili.

Já to převedu do ekonomických čísel. To znamená, že v případě mé firmy to znamená přijmout nových pět lidí. Mám 200 zaměstnanců, tzn. přijmout pět nových lidí, aby pokryli výpadek dovolené, jednoho týdne, na každého zaměstnance. V případě mé firmy to dělá 2,5 až 3 miliony. V dnešní době, kdy se nám o 30 % zvedla cena energie, kdy se nám o 200 až 300 % zvedly úroky z půjčených peněz, kdy se nám o 20 % zvedly mzdy zaměstnanců, a stále budou růst, protože to není konečná, tak vlastně zatloukáme další hřebíček do rakve naší ekonomiky místo toho, abychom šli dopředu, nechali to na zaměstnavatelích, aby si rozhodli, jestli si to můžou dovolit. V naší republice je více než 500 tisíc malých a středních firem, ale těch malých, které zaměstnávají do devíti zaměstnanců, je 500 tisíc, a ty si to vůbec nebudou moci dovolit. Takže de facto říkáme: Skončete, protože vy nikdy na to nebudeme mít! Takže je potřeba si uvědomit všechny věci, jak spolu souvisejí, jak jdou dál, a podle toho se chovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP