(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní paní poslankyně Aulická, potom mám přihlášeného pana poslance Ferjenčíka, poté pan poslanec Grospič.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych se i já přidala k podpoře našeho návrhu, protože jsem přesvědčena i přes ty další padlé argumenty, že sjednocení stavu, kdy opravdu ne všichni zaměstnanci mají legislativní nárok na pět týdnů dovolené, je v současné době opravdu důležité. Nehledě na to, že bylo tady řečeno, že právě zaměstnavatelé využívají to nadhodnocení minimálně o ten jeden týden jako základní a největší benefit, a tím samozřejmě lákají i své zaměstnance. Každopádně ano, je to pravda, využívá je přes 70 % našich zaměstnavatelů podle statistik nebo informací, které jsem získala z Ministerstva práce a sociálních věcí, ale je to právě z těch zásadních věcí, které si opravdu myslíme, že je důležité zakotvit legislativně. Protože se bavíme o části, kdy jsou vysíláni zaměstnanci na odpočinek, samozřejmě v souladu, kdy jim to povoluje zaměstnavatel, protože to tady nebylo řečeno - zaměstnanec si nemůže svévolně vybrat dovolenou, vždy mu to musí povolit zaměstnavatel. A myslím si, že ten odpočinek, i to, co tady bylo řečeno paní ministryní Maláčovou v souvislosti s tím, že Česká republika má zhruba o 400 hodin, jde o delší roční pracovní fond než ve srovnání s Německem a dalšími zeměmi blízko nás. Dále máme i daleko menší počet svátků. Tak je opravdu důležité nejenom se snažit získávat naše zaměstnance, aby nám pracovali to, co po nich chceme, aby odváděli důležitou práci, ale pak jim samozřejmě zaručit to, že budou mít nárok nejenom na základě nějakého benefitu, ale aby měli opravdu nárok dán tou legislativou, že budou mít nárok na to, aby si odpočinuli v nějaké adekvátní míře i z těch důvodů, co jsme tady řekli.

Já bych chtěla jenom říci, že sick days je velice využíván, je využíván i ve státní správě. Ale všichni moc víme, že z praxe nelze vůbec sjednotit sick days dohromady. To znamená, že tyto možnosti jsou vybírány na zcela jiné účely, než na jaké je vybírána dovolená. Tedy ne na odpočinek, ale na vyřizování jiných věcí rodinných a dalších, které potřebují vyřídit během jednoho dne. A já si opravdu myslím a požádala bych Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila tento návrh a pustila do výborů k další diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní pan poslanec Ferjenčík. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, klub Pirátů tento návrh KSČM nepodporuje z jednoduchého důvodu. Ten návrh razantním způsobem zvyšuje tlak na švarcsystém. Dneska už máme velký problém, že je obrovský rozdíl mezi zdaněním práce zaměstnanců a živnostníků. My si myslíme, že je správně, že živnostníci platí menší daně, protože nemají zas celou řadu benefitů, mají daleko větší odpovědnost. Chceme jít cestou snížení zdanění zaměstnanců, což jsme předložili i do Sněmovny, uvidíme, jak se k tomu koalice postaví. Nicméně už dneska je tak velký rozdíl mezi zaměstnanci a OSVČ, že prostě švarcsystém roste a bují. Extrémní příklad je Poslanecká sněmovna, kde je švarcsystém povinný. Ale další opatření, které zvýší tlak na švarcsystém, podle nás vůbec není rozumné. Zase přibude toho, že normální kmenoví zaměstnanci budou vytlačováni agenturními pracovníky, kteří sice z jejich práce... kteří jsou typicky jako OSVČ dovezené na byznysvíza a pronajímané různým zaměstnavatelům, takže tam jsou náklady zvednuté tím, že je pronajímá ta agentura. Ale skrz to daňové zvýhodnění a skrz to, že na ně nedopadá zákoník práce, tak díky tomu se vyplatí je zaměstnávat, resp. jim fakturovat. A tohle opatření zase zvedne tento tlak. To je první problém.

Druhý problém je, že zatímco velké firmy dneska typicky tu dovolenou dávají delší, my jsme rádi, že většina zaměstnanců už má dneska pět týdnů dovolené, tak právě ty nejmenší, pro které je to nejnáročnější a bojují třeba o udržení na trhu, tak jim to teď nařídit, že se musejí zvednout náklady, protože si to tady KSČM vymyslela, když jim padají preference, prostě není spravedlivé.

Věřím, že společnost dospěje k tomu, že pět týdnů dovolené už nebude to, čím se lákají zaměstnanci z firmy do firmy, ale že to bude standard. Ale nechme to k tomu dospět přirozenou cestou, postupně těch lidí přibývá. A místo toho, abychom to teď všem plošně nařídili, a zvlášť ve chvíli, kdy se blíží významné ekonomické zhoršení, je teď tento útok proti firmám dost negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já souhlasím. Vždycky, když souhlasím s Piráty, tak vystoupím. V tomto případě výjimečně souhlasím. Já si skutečně myslím, že to máme nechat na dohodě mezi konkrétní firmou a konkrétním zaměstnavatelem, protože bezesporu najdeme v České republice firmy, které jsou úspěšné, mají spoustu zakázek, vydělají, mají velké zisky, ty si možná týden dovolené navíc dovolit můžou. Ale na straně druhé spolu se zpomalujícím se hospodářským růstem budeme mít firmy, kde ta ekonomická situace bude o mnoho horší, a tímto nápadem je posíláme do daleko horší situace a může jim to zkomplikovat život. Takže nechme to skutečně na tom trhu. Už dneska máme zákoník práce velmi zregulovaný. Nejde ho ušít na míru všem firmám stejně. Prostě některým firmám se aktuálně daří, některým ne. Pokud budeme chtít a vynucovat po firmách, aby nabízely stejné podmínky, tak si tím podkopáváme konkurenceschopnost.

Už dneska celá řada firem jako benefit pátý týden dovolené nabízí. Nechávejme to na těch firmách, hledejme cesty, jak je třeba motivovat i daňově k tomu, aby těch týdnů nabízely víc, ale nedělejme z toho další regulaci už tak dost přeregulovaného zákoníku práce. Co se týče zákoníku práce, potřebovali bychom pravý opak, než s čím přicházejí komunisté, to znamená jeho rozvolnění tak, aby se v něm našly všechny firmy podle toho, jestli se jim daří, nebo nedaří, jestli jsou velké, malé apod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Grospiče, který je přihlášen do rozpravy z místa.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych nejprve vaším prostřednictvím rád zareagoval na pana poslance Ferjenčíka, protože on je velice rád vtipný, když řekne, že někdo přichází s něčím, když mu padají preference. Chci říct, že Komunistická strana Čech a Moravy s tím nepřichází poprvé, nepřichází s tím ani z žádných politických důvodů. Přichází s tím proto, protože velice citlivě vnímá situaci mezi pracujícími a názory jednotlivých odborových organizací a svazů. A také velice dobře vnímáme, jak jednotlivé odborové organizace a svazy a i členské státy a vlády zemi Evropské unie přistupují k otázce dovolené. Možná by bylo dobré třeba vaším prostřednictvím, pane předsedající, mu říci, že pracující, dělníci někde v 18. století velice tvrdě bojovali za to, aby měli volné alespoň sváteční dny mimo církevních svátků. A nezmiňoval jsem proto tady vůbec náhodou onen rok 1910, kdy v rakousko-uherské monarchii bylo uzákoněno právo na dovolenou na zotavenou v neveřejném nestátním sektoru a bylo výrazně potom i regulováno ve veřejném státním sektoru, protože do té doby lidé neměli právo téměř na žádnou dovolenou na zotavenou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP