(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Vondráček Radek - zahraniční cesta, Adamec Ivan - pracovní důvody, Balcarová Dana od 15 hodin - pracovní důvody, Bauer Jan - zahraniční cesta, Běhounek Jiří - pracovní důvody, Birke Jan - pracovní důvody, Bláha Jiří - pracovní důvody, Blažek Pavel - zdravotní důvody, Bojko Marian - pracovní důvody, Farský Jan od 13 hodin - zahraniční cesta, Fiala Petr - pracovní důvody, Fiala Radim bez udání důvodu, Hyťhová Tereza - pracovní důvody, Jarošová Monika - zdravotní důvody, Juříček Pavel - zahraniční cesta, Kalous Adam od 11 do 19 hodin - zdravotní důvody, Kobza Jiří - zahraniční cesta, Koten Radek - pracovní důvody, Levová Jana - zdravotní důvody, Luzar Leo - zahraniční cesta, Maxová Radka - osobní důvody, Onderka Roman - pracovní důvody, Ožanová Zuzana - zahraniční cesta, Pastuchová Jana do 10 hodin a od 14 do 18 hodin - zdravotní důvody, Pávek Petr - zahraniční cesta, Peksa Mikuláš - zahraniční cesta, Pustějovský Pavel - zahraniční cesta, Richter Jan do 13 hodin - pracovní důvody, Richterová Olga do 11 hodin - zdravotní důvody, Řehounek Jan - pracovní důvody, Schwarzenberg Karel do 11 hodin - zdravotní důvody, Tureček Karel - rodinné důvody, Vácha František - pracovní důvody, Válková Helena do 10.30 a od 14 do 18 hodin - zdravotní a pracovní důvody, Votava Václav - pracovní důvody, Vyzula Rostislav - osobní důvody.

Co se týče členů vlády, tak se omlouvá: Babiš Andrej do 14.30 pracovní důvody, Dostálová Klára - zahraniční cesta, Hamáček Jan do 16 hodin - pracovní důvody, Maláčová Jana do 10 hodin - pracovní důvody, Petříček Tomáš do 13 hodin - pracovní důvody, Plaga Robert - pracovní důvody, Toman Miroslav - zdravotní důvody, Vojtěch Adam z dopoledního jednání - pracovní důvody.

Dále tady mám ještě některé další omluvy. Pan ministr obrany Lubomír Metnar se omlouvá dnes z celého jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rezortu Ministerstva obrany, poslanec Petr Sadovský se omlouvá do 11 hodin z pracovních důvodů, poslankyně Ilona Mauritzová se omlouvá od 11.30 až do konce jednání, a to z pracovních důvodů, a poslankyně Jana Černochová se omlouvá od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem

 

237.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich slosování.

Na pořad jednání 30. schůze bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Jako první tady máme interpelaci, kdy místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Stanislava Blahy ve věci střetu zájmů pověřence zařazeného do útvaru interního auditu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 468.

Já tedy zahajuji rozpravu a dívám se, jestli je tady pan poslanec Stanislav Blaha. Ano, prosím, omlouvám se. Pane poslanče, máte slovo. A paní ministryně je zde také. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Paní ministryně, já jsem vás před pár týdny interpeloval v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které všichni poměrně důvěrně známe jako GDPR. To zavádí novou povinnost, aby někteří správci a zpracovatelé osobních údajů zavedli novou povinnost pověřence pro ochranu osobních údajů. Povinnost se tak vztahuje také na města, obce a některé jimi zřizované příspěvkové organizace.

Kromě poslance jsem i starostou města Uherské Hradiště. Vím proto, že nejen naši lidé z oddělení interního auditu, ale i mnoho dalších měst bylo od počátku přípravného procesu na platnost GDPR součástí skupin, které se zabývaly právě připraveností úřadu na toto nařízení. Až do doby, kdy se objevila povinnost jmenovat pověřence, byla tato oddělení těmi, kdo administroval celý proces zavádění jednotlivých opatření tak, aby byla na GDPR připravena.

Znalosti, které má pověřenec mít, se do velké míry kryjí s požadavky na pozici interního auditora. U obou pozic je důležitá znalost procesu organizace nebo identifikace rizik uvnitř úřadů. Navíc spolu úzce spolupracují, protože jejich náplň práce je především metodická a preventivní. Všechny tyto důvody vedly k tomu, že jsme tuto novou pozici pověřence zařadili celkem logicky právě na útvar interního auditu. Takto jsme fungovali několik měsíců a praxe nám potvrdila, že toto uspořádání je výhodné vzhledem na organizaci práce, sdílení zkušeností a znalostí. Za důležité považuji také to, že při zřizování pozice pověřence a jeho zařazení na útvary interního auditu nebylo uvedení účinnosti obecného nařízení v rozporu s metodikou Ministerstva vnitra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP