(15.00 hodin)

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže velké řetězce podle vás, pane premiére, likvidují vlastně malé obchodníky. A kdo ty velké řetězce podporuje? Vláda. Takže vy vlastně popíráte to, že 1 595 venkovských prodejen zaniklo, nebo jak to tedy je? Když se podívám na váš slogan, se kterým jste šli do evropského parlamentu - Silné Česko - a smutnou statistiku právě zahubených venkovských prodejen, tak mi to moc spolu nekoresponduje. Protože právě malí a střední podnikatelé jsou hnacím motorem této ekonomiky a vy je v podobě EET šikanujete.

Když se kouknete, ekonomika se cíleně brzdí, prudce rostou vládní výdaje, dubnový schodek 29,7 miliard korun pokračuje v nepříznivém trendu od počátku letošního roku. A to zrovna jako silné Česko nevypadá. Takže mě by zajímalo, jak vypadá silné Česko v podání Andreje Babiše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jsem strašně rád, že se vám líbí naše kšiltovka Silné Česko. Jsme jich rozdali deset tisíc a můžu vám dodat, ještě máme. Teď jsme objednali dalších 30 tisíc. Silné Česko vypadá tak, že jsme nejstabilnější ekonomikou Evropy, že pět let od roku 2014 jsme nezměnili daně, snižujeme daně, 100 miliard, že máme růst, že jsme snížili zase zadlužení. Jsme čtvrtí v Evropě. Všichni nám naše finance závidí. I veřejné finance. I ty kraje mají tady 47 miliard na účtě, že, pane kolego Vondráku? A ta města že dostala mraky peněz z výběru daní, kontrolního hlášení a z EET. Že jsme sedmá nejbezpečnější země na světě a že tady žijí skutečně velice skvělí a šikovní lidé, lékaři, podnikatelé, živnostníci. Zkrátka že se vracíme na špičku Evropy. Vojáci a tak dále. Takže my jsme silné Česko a my i tak vystupujeme v Evropě. My v rámci V4 jsme například zrušili migrantské kvóty a teď vyjednáváme o tom, abychom měli podstatně větší vliv na rozpočet. Takže Česká republika funguje skvěle, máme samé dobré výsledky. Připravujeme další rozpočet. Že důchodci dostali tolik k důchodu tento rok, jako pravice jim dala za šest let. A příští rok znovu. A že jsme navýšili platy. Minulý rok 8,1 procenta. A že navyšujeme investice. A že navyšujeme výdaje armády. A že navyšujeme výdaje na vědu a výzkum. A že máme projekt Česká republika, země pro budoucnost.

Takže já vám můžu dodat všechno, samé pozitivní věci. Samé pozitivní věci. Takže silné Česko je tady a věřte mi, že ten náš hlas v Evropě je silný. (Předsedající: Čas, pane premiére.) Dobře. Pošlu vám tu čepici.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní má slovo pan poslanec Kolářík, který bude interpelovat ve věci nelogického zpoplatnění jedniček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci interpelace kvůli plánovanému zpoplatnění komunikací první třídy. Dle plánů Ministerstva dopravy má dojít od Nového roku ke zpoplatnění 900 kilometrů těchto komunikací v České republice pro kamionovou dopravu. A tady je ten kámen úrazu. Zajímá mě, vážený pane premiére, na základě čeho byly vybrány ty komunikace, na kterých má ke zpoplatnění dojít. Jestli existuje nějaká studie o tom, jak jsou tyto cesty využívány, nějaká studie o tom, proč dochází ke zpoplatnění jenom některých těchto cest. Mně to totiž, a nejsem sám, přijde naprosto nelogické. Například na pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje jsou dvě komunikace první třídy, na kterých je přesně vidět ta nelogičnost. Tyto dvě komunikace, 1/20 a 1/22, vedou paralelně vedle sebe. Dochází ale dle návrhu ke zpoplatnění pouze jedné, a to 1/20. To samozřejmě způsobí přesun nákladní dopravy na komunikaci 1/22, která ale často vede středem obcí a která na navýšení provozu, hlavně kamionů, není vůbec připravena. Dojde tedy k razantnímu snížení kvality životního prostředí a snížení bezpečnosti v těchto obcích.

Já jsem k tomu svolal schůzku zástupců těchto obcí, kde jsme podepsali společné prohlášení těchto starostů, které vám zde předám, abyste se s ním mohl seznámit. A mám na vás tři dotazy. První už jsem vznesl: Na základě čeho byly vybrány ty konkrétní úseky vhodné ke zpoplatnění, jestli existuje nějaká studie, jestli to má nějaký regulatorní účel nebo jak konkrétně k tomu došlo. Za druhé: Proč byl materiál, který to řeší, již dvakrát zařazen a následně stažen z jednání vlády, takže jsem se chtěl zeptat, jestli bude znovu zařazen. A bylo sepsáno memorandum mezi Asociací krajů a Ministerstvem dopravy, kde je navrženo usnesení, kde vláda by měla, pokud kraj nepožádá o to zpoplatnění, mu vyhovět. Tak jestli je politická vůle, aby toto usnesení vláda přijala. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď. (Poslanec Kolářík předává premiérovi prohlášení starostů.) Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Samozřejmě o zpoplatnění se tady bavíme strašně dlouho. Možná si nevzpomenete, ale když byl ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček, tak mluvil o tom, že chce zpoplatnit 5 tisíc kilometrů silnic prvních tříd. A potom 3 tisíce. A potom 1 700. Samozřejmě ten váš dotaz určitě zodpoví pan ministr dopravy, nový ministr dopravy, protože takhle to bylo schváleno na vládě 7. listopadu 2016. A my v rámci koalice jsme vedli debatu o tom, kde naši partneři navrhovali zpoplatnit tři tisíce kilometrů. My jsme to nechtěli a nakonec byl přijat kompromis 900 kilometrů s tím, že to bylo součástí soutěže na mýto. Ano, součástí. Takže samozřejmě ty debaty s kraji je potřeba znovu obnovit a je to samozřejmě úkol pro nového ministra dopravy, protože asi těžko vláda může popřít sama sebe, když se soutěžilo na tendr na 900 kilometrů mýta a teď bychom řekli, že nebude nic.

Takže já chápu ty vaše obavy, ale já to předám panu ministrovi dopravy a ten určitě se s vámi spojí a bude to s vámi řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Má zájem, prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Tak já děkuji, pane premiére, že to předáte panu ministrovi, a budu velice rád, pokud se tomu tématu budete věnovat, protože v té lokalitě, o které jsem mluvil, ona není sama, v České republice žije více než 40 tisíc lidí, kterým to právě výrazně sníží kvalitu životního prostředí a bezpečnost na těch úsecích. V těch obcích často musí dávat přednost i osobní auta a příliv těch kamionů bude opravdu velice komplikovaný pro tyto obce. Takže starostové v tom prohlášení, které jsem vám předal, požadují buďto ustoupení od toho zpoplatnění, anebo zpoplatnění obou těch cest, protože ony vedou paralelně a opravdu tam je velký předpoklad toho, že ty kamiony se přesunou prostě z jedné cesty na druhou.

Takže já bych byl určitě rád, kdybychom mohli vidět tu analýzu, na základě které došlo k tomu kompromisu, a proč byly vybrány zrovna tyto cesty k tomu zpoplatnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, určitě my to budeme řešit a pan ministr má za úkol také řešit ty kamiony, protože jsme jedna z mála zemí, kde v neděli jezdí. Nevím proč tedy. Dneska jsme řešili ten konvoj, který jsme vyhnali z D1. Takže pan ministr to má za úkol. A já chápu, že tady starostové mají obavu, a určitě my nechceme obtěžovat lidi ani ztěžovat jim život. Takže já to s ním projednám a určitě se pan ministr na vás obrátí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji a jako další bude interpelovat pan poslanec Zahradník, který bude interpelovat ve věci rozvoje elektromobility. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, v roce 2020 začne platit striktní požadavek, aby prodaná auta jednotlivých značek vypouštěla emise v průměru do 95 gramů oxidu uhličitého na jeden kilometr. Za každý gram navíc bude výrobce platit vysoké pokuty. Od roku 2030 mají automobiloví výrobci v rámci Evropské unie vykázat u prodaných vozů ve srovnání s rokem 2021 další omezení emisí, a to o 37,5 procenta. Z toho, že se jedná o průměrné hodnoty, vyplývá, že bez masivního prodeje elektromobilů nelze tyto požadavky splnit. Elektromobily jsou totiž nesprávně považovány za bezemisní. Ta elektřina se přece musí někde vyrobit. Tedy při výpočtu toho průměru se za jejich emise dosazuje číslo nula.

Druhá věc ještě. V úterních zdrojích se objevily zmínky, že by Čína mohla omezit export kovů vzácných zemin, jako jsou lanthan, yttrium, ytterbium, neodym a lutecium, jejichž je významným producentem a bez nichž není možný také rozvoj elektromobility.***
Přihlásit/registrovat se do ISP